De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

2 Diensten 10:00voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Op de zondagen 14 juli tot en met 4 aug begint de ochtenddienst steeds om 10.00 uur. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen. Diensten 10:00voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Op de zondagen 14 juli tot en met 4 aug begint de ochtenddienst steeds om 10.00 uur. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen. Mededelingen kerkenraad

3 Deze week zijn jarig: 21 juli:Jornick Bruijn zr C. Hensen-van Etten 22 juli:zr Eleonora Kramer-Akihary 24 juli:br Roel van der Tempel 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan 21 juli:Jornick Bruijn zr C. Hensen-van Etten 22 juli:zr Eleonora Kramer-Akihary 24 juli:br Roel van der Tempel 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan

4 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

5 ● Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

6 Gezang 161, NG82: 1, 3 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

7 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161, NG82: 1, 3

8 Gezang161:1, 3 ● Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

9 175 C

10 Gezang161:1, 3 ● Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

11 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 4

12 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 ● 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

13 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 ● Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

14 Psalm 86: 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

15 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

16 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 ● Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

17 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 ● LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

18 LvdK 26: 1, 3 1 Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.

19 LvdK 26: 1, 3 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treˆn.

20 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

21 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 ● LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

22 LvdK 78: 1 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

23 LvdK 75: 8 8 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

24 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

25 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 ● Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

26 Psalm 119: 40, 42 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

27 Psalm 119: 40, 42 42 Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid mij tot een deel en erfenis gegeven waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven, uw wil doen is mijn lust te allen tijd, U te beminnen is geheel mijn leven.

28 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

29 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

30 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 ● LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

31 LvdK 456: 1, 2 1 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

32 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 ● LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best

33 LvdK 456: 3 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

34 Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos Liturgie br. J. Blom Eindhoven-Best


Download ppt "Gezang161:1, 3 Gezang161:4 1 Johannes1:5- 2: 2 Psalm86:5 Johannes8: 1- 12, 9: 1 - 7 LvdK26:1,3 LvdK78:1,75: 8 Psalm119:40, 42 LvdK456:1, 2 LvdK456:3 Collecte:GPZ/Eleos."

Verwante presentaties


Ads door Google