De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20 : 16

2 PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

3 www.naast.nu.. Het maart/april nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: Hoe een Hindoe met een christelijke naam de kerk binnenkwam Wonderen gebeuren overal! In zwembaden en tijdens conferenties Vooral heel hard praten, je roddelt toch niet?

4

5 Zondag 31 maart is er weer een inzameling voor de voedselbank!

6 Deze keer zal het gaan om de volgende producten: -Broodbeleg -Macaroni, spaghetti of mie -Pannenkoeken mix -Blik of potconserven zoals groenten of soep

7 Een open graf. De Heer is waarlijk opgestaan.

8

9 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20 : 16

10 PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

11 www.naast.nu.. Het maart/april nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: Hoe een Hindoe met een christelijke naam de kerk binnenkwam Wonderen gebeuren overal! In zwembaden en tijdens conferenties Vooral heel hard praten, je roddelt toch niet?

12

13 Zondag 31 maart is er weer een inzameling voor de voedselbank!

14 Deze keer zal het gaan om de volgende producten: -Broodbeleg -Macaroni, spaghetti of mie -Pannenkoeken mix -Blik of potconserven zoals groenten of soep

15 Een open graf. De Heer is waarlijk opgestaan.

16

17 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20 : 16

18 PAASVIERING VIEREN DAT JEZUS VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN & OPGESTAAN Tweede paasdag 10.00 uur Morgenlicht M.m.v. band ‘Joy’ Na afloop koffie/thee Deurcollecte voor onkosten

19 www.naast.nu.. Het maart/april nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: Hoe een Hindoe met een christelijke naam de kerk binnenkwam Wonderen gebeuren overal! In zwembaden en tijdens conferenties Vooral heel hard praten, je roddelt toch niet?

20

21 Zondag 31 maart is er weer een inzameling voor de voedselbank!

22 Deze keer zal het gaan om de volgende producten: -Broodbeleg -Macaroni, spaghetti of mie -Pannenkoeken mix -Blik of potconserven zoals groenten of soep

23 Een open graf. De Heer is waarlijk opgestaan.

24

25 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20 : 16

26  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87 Voor de dienst: Lb. 225

27 Liedboek 225 : 1, 2, 3, 4, en 5 Vers 1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wondren om u heen.

28 Liedboek 225 : 1, 2, 3, 4, en 5 Liedboek 225 : 1, 2, 3, 4, en 5 Vers 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur en geeft het zin en samenhang. Zingt dan de heer een nieuw gezang!

29 Liedboek 225 : 1, 2, 3, 4, en 5 Vers 3 Een lied van uw verwondering dat nog uw naam niet onderging, maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis.

30 Liedboek 225 : 1, 2, 3, 4, en 5 Vers 4 De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. De Geest des Heren vuurt ons aan de heil'ge tekens te verstaan.

31 Liedboek 225 : 1, 2, 3, 4, en 5 Vers 5 Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer.

32 Mededelingen  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

33  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

34  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

35 Liedboek 215 : 1, 2, en 3 Vers 1 Christus, onze Heer, verrees, Hal – le – lu - ja! Heil'ge dag na angst en vrees, Hal – le – lu - ja! Die verhoogd werd aan het kruis, Hal – le – lu - ja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, Hal – le – lu - ja!

36 Liedboek 215 : 1, 2, en 3 Liedboek 215 : 1, 2, en 3 Vers 2 Prijst nu Christus in ons lied, Hal – le – lu - ja, die in heerlijkheid gebiedt, Hal – le – lu - ja, die aanvaardde kruis en graf, Hal – le – lu - ja, dat Hij zondaars 't leven gaf, Hal – le – lu - ja!

37 Liedboek 215 : 1, 2, en 3 Vers 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, Hal – le – lu - ja, heeft verzoening ons bereid, Hal – le – lu - ja! Nu is Hij der heem'len Heer, Hal – le – lu - ja! Eng'len juub'len Hem ter eer, Hal – le – lu - ja!

38  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

39  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

40  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

41 Vers 3 Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed, Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Wat Gij mij toeweest, wordt door U behoed, ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker. Het meetsnoer viel voor mij in schone dreven: het erfdeel tot bekoring mij gegeven. Psalm 16

42 Vers 5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor ‘t sterven: ik zal, door U op ‘t levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten. Psalm 16

43  Votum en zegengroet  Lb.215  Gebed  Lezen:Joh. 19 : 38 – 20 : 18  Ps.16 : 3 en 5  Tekst:Joh. 20 : 16  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87

44 Na de preek: Lb. 217

45 Persoonlijke ontmoeting met de opgestane Heer -Om te overtuigen -Gericht op verzorging -Aangesproken -En wij? -Om verder te gaan -Vasthouden -Loslaten -Om nog persoonlijker te worden -…en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

46  Ps.  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87  Gebed  Collecte  Gz.99  Zegen

47 Liedboek 217 : 1, 2, 3 en 4 Vers 1 Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

48 Liedboek 217 : 1, 2, 3 en 4 Liedboek 217 : 1, 2, 3 en 4 Vers 2 Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven. En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.

49 Liedboek 217 : 1, 2, 3 en 4 Vers 3 Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.

50 Liedboek 217 : 1, 2, 3 en 4 Vers 4 Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

51  Ps.  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87  Gebed  Collecte  Gz.99  Zegen

52  Ps.  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87  Gebed  Collecte  Gz.99  Zegen

53 Liedboek 87: 1, 2, 3, 4, 5 Vers 1 Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot; want wij zijn voor de zonde dood en wat God zelf heeft afgeschreven zal niet herleven.

54 Liedboek 87: 1, 2, 3, 4, 5 Vers 2 Wij zijn met onze Heer verbonden en door de doop Hem toegewijd. Wij gingen midden in de tijd in Christus' dood voor onze zonde geheel te gronde.

55 Liedboek 87: 1, 2, 3, 4, 5 Vers 3 De mensheid der verloren tijden deed Christus sterven aan zijn kruis, opdat Hij uit het slavenhuis, als nieuwe mensen, zijn bevrijden zou uitgeleiden.

56 Liedboek 87: 1, 2, 3, 4, 5 Vers 4 Al onze boosheid en ellende ging met de Heer ter rust in 't graf. Wij zijn ontslagen van de straf en God wil zich weer tot ons wenden als zijn gekenden.

57 Liedboek 87 : 1, 2, 3, 4, 5 Vers 5 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen.

58  Ps.  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87  Gebed  Collecte  Gz.99  Zegen

59  Vandaag  1 e T. U.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Gz.99 : 1, 2 en 3

60  Ps.  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87  Gebed  Collecte  Gz.99  Zegen

61 Vers 1 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, …………. Gezang 99 ; 1, 2 en 3

62 …….. heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Gezang 99

63 Vers 2 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, ……. Gezang 99 : 1, 2 en 3

64 …….. en zegt telken kere: 'Christus overwint!' U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Gezang 99

65 Vers 3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, …….. Gezang 99 : 1, 2 en 3

66 ……. niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Gezang 99

67  Ps.  Preek  Lb.217  Lezen van de wet  Lb.87  Gebed  Collecte  Gz.99  Zegen

68

69 Tot vanavond om 18.30 Met Ds. De Kimpe In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 225 Na de zegen Lb. 215 Schriftlezing: Joh. 19 : 38 – 20 : 18 Tekst: Joh. 20."

Verwante presentaties


Ads door Google