De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feminisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feminisme."— Transcript van de presentatie:

1 Feminisme

2 Waar wil ik het over hebben?
Mijn hoofdvraag: Hoe is het feminisme in de jaren ontwikkeld en wat is er bereikt? De golven van het feminisme Wat is er bereikt? Wat speelt er nu?

3 De eerste golf Eind 19e tot begin 20e eeuw
Waarom kwamen vrouwen in opstand? Vrouwen streefde naar: - Goedbetaald werk - Beter onderwijs - Kiesrecht

4 De tweede golf Begon eind jaren ‘60 Verschillende vrouwenbewegingen
Vrouwen streefde naar: -Doorbreking van het huisvrouwensyndroom -Seksuele bevrijding  -Economische zelfstandigheid  -Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid  -Doorbreking van het zogenaamde ‘glazen plafond’ -Herovering van politieke macht  -Recht op gelijke lonen

5 Birgit Jürgenssen Housewives' Kitchen Apron

6 Guerrilla Girls Do women have to be naked to get in the Met. Museum
1989

7 De derde golf Vanaf de jaren ‘90
Beperkte vrijheid voor allochtone vrouwen Achterstand op het gebied van: Seksualiteit Politiek Werk Huwelijk

8 Maria Friberg Somewhere Else
1998

9 Kara Walker Emancipation Approximation

10 Teresa Diaz Nerio Hommage á Sara Baartman
2007

11 Na de eerste golf: Na de tweede golf:
1917: Vrouwen krijgen passief kiesrecht en mochten zich dus verkiesbaar stellen 1919: Vrouwen krijgen actief kiesrecht 1956: Opheffing van de handelsonbekwaam van gehuwde vrouwen die was vastgelegd in het huwelijksrecht 1964: Introductie anticonceptiepil in Nederland Na de tweede golf: 1971: Nu pas wordt uit de huwelijkswet de bepaling geschrapt, dat de man ‘hoofd van de echtvereniging’ is 1975: Totstandkoming van de wet ‘Gelijk Loon voor Vrouwen en Mannen’ 1980: Totstandkoming van de wet ‘Gelijke Behandeling van Mannen en vrouwen’ 1981: Totstandkoming ‘Abortuswet’

12 Wat speelt er in deze tijd?


Download ppt "Feminisme."

Verwante presentaties


Ads door Google