De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAPPY 2013 GELUKKIG 2013 Today we are Monday, 20 April 2015 Vandaag zijn wij maandag 20 april 2015 Hoy es segunda-feira, 20 de abril de 2015 … 05:28:39.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAPPY 2013 GELUKKIG 2013 Today we are Monday, 20 April 2015 Vandaag zijn wij maandag 20 april 2015 Hoy es segunda-feira, 20 de abril de 2015 … 05:28:39."— Transcript van de presentatie:

1

2 HAPPY 2013 GELUKKIG 2013

3 Today we are Monday, 20 April 2015 Vandaag zijn wij maandag 20 april 2015 Hoy es segunda-feira, 20 de abril de 2015 … 05:28:39 T I M E

4 Religious people believe in heaven and hell Is this possible, or is it a story that priests still sell? There must be something that we cannot understand Have an open mind, there might be a promised land Gelovige mensen geloven in hemel en in hel Moeilijk te geloven, maar de paus vertelt het wel Er moet iets zijn, maar dat is boven ons verstand Open je geest, misschien bestaat wel het beloofde land

5 Nobody knows what 2013 will bring Will our children cry or will they sing ? Will we eat or will we have to serve ? Will, for once, politicians have the nerve To stop wars and tell us what is true ? Nobody knows, I can only believe in you Niemand weet hoe 2013 zal beginnen Zullen onze kinderen wenen of zingen? Wordt de keuze “ik mag” of “ik moet”? Vinden, voor één keer, politiekers de moed Om het voorbeeld te zijn van eer en trouw ? Niemand weet het, ik geloof alleen in jou

6 2 0 1 3 Day after day this year will pass As usual we will travel in first class We will drink wine and smoke cigars Eat lobster, oysters and caviars We will feel good in our selfish nation Ignoring people who die of starvation Ook dit jaar gaan wij van “is” naar “was” Zoals gewoonlijk reizen wij in eerste klas Genietend van fijne wijn en een cigaar Wij eten kreeft, oesters en kaviaar Wij leven goed met verspillende hand Vergeten sukkels in een hongerland

7 Soon, this old heart will stop beating There will be no more need for eating In heaven they serve pudding made of rice That’s why they call heaven “paradise” “Af” zal dit oude hart het laten weten Dan vergeet men al dat lekker aardse eten Maar in de hemel heeft men koekjes met ijs Daarom noemt men de hemel het “paradijs”

8 Remember those who passed away All those people who refused to stay They too beleived to have a free will Now, they have no more time to kill Denk aan dezen die zijn weg gegaan Zij die weigerden verder te bestaan Geen vrije wil werd hen geboden Nu moeten zij geen lege tijd meer doden

9 Today I sent an e-mail to God’s paradise I was not sure and I sent it twice I got the answer:”You are a dumb duck” “You are on earth and you are stuck” “Stop writing me,cause God cannot read” “If you do, I push the buttons Ctrl-Alt-Delete” Vandaag zond ik een e-mail naar de Heer Om zeker te zijn, zond ik hem een tweede keer Ik krreg het antwoord:”Jij bent stom” “Jij bent op aarde en keert nooit weerom” “Stop je geschrijf want God leest dit niet” “Gehoorzaam of ik druk op Ctrl-Alt-Delete”

10 I like to thank you all for watching my shows How many people did this, nobody knows 100,000 hits is what my counter registrated A few fanatics wanted to see me eliminated But I won’t give in, I am not afraid Because most of you became an electronic mate Jullie bekeken mijn shows, dat had ik graag Hoeveel er keken blijft een grote vraag 100.000 hits was wat mijn teller registreerde Fanatiekers wensten dat men mij elemineerde Maar ik geef niet op, ik heb geen angst Want electronische vriendschap duurt het langst Jefken ( 20/04/2015 )

11 Jozef Click


Download ppt "HAPPY 2013 GELUKKIG 2013 Today we are Monday, 20 April 2015 Vandaag zijn wij maandag 20 april 2015 Hoy es segunda-feira, 20 de abril de 2015 … 05:28:39."

Verwante presentaties


Ads door Google