De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14 Welkom in deze eredienst

2 Het bloemstuk begon vorige week heel sober
nu is er groene klimop bij gekomen als teken van hoop.

3 Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1

4 Gevraagd: Versterking in de CEC
Wat doet de CEC? Mensen uit Hardenberg in contact brengen met het evangelie van Jezus Christus. Toerusten van de gemeente. Wie zoeken wij? Gemeenteleden die zicht hiervoor willen inzetten. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paul Spit bereikbaar op tel.nr

5 Kerstzangavond in Heemse kom meezingen en luisteren naar liederen over het grote wonder van kerst!
Wanneer: 20 december 2013 om uur Waar: in de Kandelaarkerk te Heemse m.m.v. de Worshipband ( van Focus) en koor Te Deum Laudamus uit Heemse-Hardenberg ( collecte voor de onkosten)

6 15 December Steunt u ook de mensen die het minder hebben met kerst?
Voedselbank 15 December Steunt u ook de mensen die het minder hebben met kerst?

7 Wat kunt u geven? Kerstkransjes Chocolademelk Kaarsjes Kerstkoeken
Alles wat met kerst te maken heeft

8 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14 Welkom in deze eredienst

9 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Mededelingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

10 Moment van stilte Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93
Lezen van de wet Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

11 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

12 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

13 Zingen Vers 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit,
Psalm 93: 1, 2, 3 Vers 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

14 Zingen Vers 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed,
Psalm 93: 1, 2, 3 Vers 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht.

15 Zingen Vers 3 Getrouw en waar is uw getuigenis,
Psalm 93: 1, 2, 3 Vers 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

16 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

17 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

18 Zingen Gezang 151: 1, 2, 3, 4 Vers 1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem: uw eigen kind. Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

19 Zingen Gezang 151: 1, 2, 3, 4 Vers 2 Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, dan roep ik mij te binnen uw stem, 0 Christus - Gij, Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

20 Zingen Gezang 151: 1, 2, 3, 4 Vers 3 Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft, maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

21 Zingen Gezang 151: 1, 2, 3, 4 Vers 4 Wanneer ik zoek naar woorden is uw Woord mij genoeg; dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord, dat mij al droeg, dat zal mij blijven dragen - mij maakt geen stilte bang; slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

22 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

23 Lezen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

24 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

25 Zingen Vers 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
Psalm 51: 1, 2 Vers 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

26 Zingen Vers 2 Want tegen U, want tegen U alleen
Psalm 51: 1, 2 Vers 2 Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. In diep berouw belijd ik U mijn daden, hoor naar de donkre stem van mijn geween. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.

27 Lezen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

28 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 93 Lezen van de wet
Gz. 151 Gebed Lezen: 2 Samuël 12: 1-15 Ps. 51: 1,2 Lezen: 2 Samuël 12: 16-25 Gz. 150 Preek

29 Zingen Vers 1 Heer Jezus duizend vragen, te veel op mee te dragen:
Gezang 150: 1, 2, 3, 4 Vers 1 Heer Jezus duizend vragen, te veel op mee te dragen: waarheen, waarom, waartoe? Kunt Gij geen antwoord geven? o God, dit is geen leven, wij worden zoveel vragen moe.

30 Zingen Vers 2 Hoe kan een mens geloven dat iemand hoort, daarboven,
Gezang 150: 1, 2, 3, 4 Vers 2 Hoe kan een mens geloven dat iemand hoort, daarboven, dat Eén ons zeker ziet, dat die ons zal bevrijden van lasten en van lijden - wil Hij of kan Hij dat dan niet?

31 Zingen Vers 3 Wie kan ooit zeker weten dat God niet wil vergeten
Gezang 150: 1, 2, 3, 4 Vers 3 Wie kan ooit zeker weten dat God niet wil vergeten het land, de zee, de zon, de mensen niet zal haten, niet eenmaal los zal laten het werk dat eens zijn hand begon?

32 Zingen Vers 4 Heer Jezus, al die vragen, Gij hebt ze meegedragen,
Gezang 150: 1, 2, 3, 4 Vers 4 Heer Jezus, al die vragen, Gij hebt ze meegedragen, die last, was dát uw kruis? Dat Gij de schuld verzoende geeft ons geduld voldoende: het laatste antwoord wacht ons thuis.

33 Vragen: waarom, waartoe, …..hoe is God?

34 Gods genade: wonder van vergeving
Na schuldbelijdenis het geschenk van vergeving Gevolgen verdwijnen niet

35 Gods genade: wonder van vergeving
Gods genade: houvast bij diep verdriet Het gebed om alles bij God neer te leggen Afhankelijkheid: wat Hij beslist is goed Verder kunnen leven

36 Gods genade: wonder van vergeving
Gods genade: houvast bij diep verdriet Gods genade: onnavolgbaar in uitwerking Een tweede kind Lieveling Open naar de toekomst

37 Zingen Gz. 150 Preek Ps. 62: 3,4,6 Gebed Collecte Lb. 125: 1,3,5 Zegen

38 Zingen Vers 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God.
Psalm 62: 3, 4, 6 Vers 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

39 Zingen Vers 4 In God is al mijn heil, mijn eer,
Psalm 62: 3, 4, 6 Vers 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t' allen tijde.

40 Zingen Vers 6 God sprak tot mij dit ene woord,
Psalm 62: 3, 4, 6 Vers 6 God sprak tot mij dit ene woord, ik heb het meer dan eens gehoord: van God is alle macht en sterkte. Bij U is goedertierenheid, want, Heer, in uw gerechtigheid vergeldt U elk naar wat hij werkte.

41 Liturgie Gz. 150 Preek Ps. 62: 3,4,6 Gebed Collecte Lb. 125: 1,3,5
Zegen

42 Collecte Vandaag 1e Diaconie 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Kerk Lb. 125: 1, 3, 5

43 Zingen Gz. 150 Preek Ps. 62: 3,4,6 Gebed Collecte Lb. 125: 1,3,5 Zegen

44 Zingen Vers 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël,
Liedboek 125: 1, 3, 5 Vers 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

45 Zingen Vers 3 O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend;
Liedboek 125: 1, 3, 5 Vers 3 O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

46 Zingen Vers 5 O kom, die onze Heerser zijt,
Liedboek 125: 1, 3, 5 Vers 5 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

47 Zegen Gz. 150 Preek Ps. 62: 3,4,6 Gebed Collecte Lb. 125: 1,3,5 Zegen

48 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. Prins In het Morgenlicht


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google