De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14

2 Het bloemstuk begon vorige week heel sober Het bloemstuk begon vorige week heel sober nu is er groene klimop bij gekomen als teken van hoop. nu is er groene klimop bij gekomen als teken van hoop.

3 Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Jesaja 11:1 Jesaja 11:1

4 Gevraagd: Versterking in de CEC Wat doet de CEC? Mensen uit Hardenberg in contact brengen met het evangelie van Jezus Christus. Toerusten van de gemeente. Wie zoeken wij? Gemeenteleden die zicht hiervoor willen inzetten. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paul Spit bereikbaar op tel.nr. 0523-273433

5 Kerstzangavond in Heemse kom meezingen en luisteren naar liederen over het grote wonder van kerst! Wanneer: 20 december 2013 om 20.00 uur Waar: in de Kandelaarkerk te Heemse m.m.v. de Worshipband ( van Focus) en koor Te Deum Laudamus uit Heemse-Hardenberg ( collecte voor de onkosten)

6 15 December Steunt u ook de mensen die het minder hebben met kerst?

7  Kerstkransjes  Chocolademelk  Kaarsjes  Kerstkoeken  Alles wat met kerst te maken heeft

8 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14

9  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek Mededelingen

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

13 Vers 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. Psalm 93: 1, 2, 3

14 Vers 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht. Psalm 93: 1, 2, 3

15 Vers 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93: 1, 2, 3

16  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

17  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

18 Vers 1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem: uw eigen kind. Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. Gezang 151: 1, 2, 3, 4

19 Vers 2 Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, dan roep ik mij te binnen uw stem, 0 Christus - Gij, Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. Gezang 151: 1, 2, 3, 4

20 Vers 3 Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft, maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. Gezang 151: 1, 2, 3, 4

21 Vers 4 Wanneer ik zoek naar woorden is uw Woord mij genoeg; dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord, dat mij al droeg, dat zal mij blijven dragen - mij maakt geen stilte bang; slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. Gezang 151: 1, 2, 3, 4

22  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

23  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

24  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

25 Vers 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. Psalm 51: 1, 2

26 Vers 2 Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. In diep berouw belijd ik U mijn daden, hoor naar de donkre stem van mijn geween. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. Psalm 51: 1, 2

27  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

28  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.93  Lezen van de wet  Gz.151  Gebed  Lezen:2 Samuël 12: 1-15  Ps.51: 1,2  Lezen:2 Samuël 12: 16-25  Gz.150  Preek

29 Vers 1 Heer Jezus duizend vragen, te veel op mee te dragen: waarheen, waarom, waartoe? Kunt Gij geen antwoord geven? o God, dit is geen leven, wij worden zoveel vragen moe. Gezang 150: 1, 2, 3, 4

30 Vers 2 Hoe kan een mens geloven dat iemand hoort, daarboven, dat Eén ons zeker ziet, dat die ons zal bevrijden van lasten en van lijden - wil Hij of kan Hij dat dan niet? Gezang 150: 1, 2, 3, 4

31 Vers 3 Wie kan ooit zeker weten dat God niet wil vergeten het land, de zee, de zon, de mensen niet zal haten, niet eenmaal los zal laten het werk dat eens zijn hand begon? Gezang 150: 1, 2, 3, 4

32 Vers 4 Heer Jezus, al die vragen, Gij hebt ze meegedragen, die last, was dát uw kruis? Dat Gij de schuld verzoende geeft ons geduld voldoende: het laatste antwoord wacht ons thuis. Gezang 150: 1, 2, 3, 4

33 Vragen: waarom, waartoe, …..hoe is God?

34 Gods genade: wonder van vergeving Na schuldbelijdenis het geschenk van vergeving Gevolgen verdwijnen niet

35 Gods genade: wonder van vergeving Gods genade: houvast bij diep verdriet Het gebed om alles bij God neer te leggen Afhankelijkheid: wat Hij beslist is goed Verder kunnen leven

36 Gods genade: wonder van vergeving Gods genade: houvast bij diep verdriet Gods genade: onnavolgbaar in uitwerking Een tweede kind Lieveling Open naar de toekomst

37  Gz.150  Preek  Ps.62: 3,4,6  Gebed  Collecte  Lb.125: 1,3,5  Zegen

38 Vers 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten. Psalm 62: 3, 4, 6

39 Vers 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t' allen tijde. Psalm 62: 3, 4, 6

40 Vers 6 God sprak tot mij dit ene woord, ik heb het meer dan eens gehoord: van God is alle macht en sterkte. Bij U is goedertierenheid, want, Heer, in uw gerechtigheid vergeldt U elk naar wat hij werkte. Psalm 62: 3, 4, 6

41  Gz.150  Preek  Ps.62: 3,4,6  Gebed  Collecte  Lb.125: 1,3,5  Zegen

42  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Lb.125: 1, 3, 5

43  Gz.150  Preek  Ps.62: 3,4,6  Gebed  Collecte  Lb.125: 1,3,5  Zegen

44 Vers 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Liedboek 125: 1, 3, 5

45 Vers 3 O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend; verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Liedboek 125: 1, 3, 5

46 Vers 5 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! Liedboek 125: 1, 3, 5

47  Gz.150  Preek  Ps.62: 3,4,6  Gebed  Collecte  Lb.125: 1,3,5  Zegen

48 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. Prins In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 Schriftlezing: 2 Samuël 12: 1-25 Tekst: 2 Samuël 12: 13 en 14."

Verwante presentaties


Ads door Google