De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roles as a structuring tool in online discussion groups: The differential impact of different roles on social knowledge construction B. De Wever, H. Van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roles as a structuring tool in online discussion groups: The differential impact of different roles on social knowledge construction B. De Wever, H. Van."— Transcript van de presentatie:

1 Roles as a structuring tool in online discussion groups: The differential impact of different roles on social knowledge construction B. De Wever, H. Van Keer, T. Schellens & M. Valcke Jolien van de Laar

2 1 Indeling presentatie Roles as a structuring tool in online discussion groups - Theoretische achtergrond - Methoden - Resultaten - Discussie & Conclusie Empirical Study on Collaborative Writing: What do Co-authors Do, Use and Like? - Redenen voor deelname CW-project - Voor- en Nadelen CW - Tools voor CW & Communicatie over CW - Problemen van (geïntegreerde) CW-tools - Toekomstperspectieven van CW-tools - Discussie

3 2 Theoretische Achtergrond Constructivisme: kennis wordt niet overgedragen maar geconstrueerd (door individuen die in een authentieke en sociale context met elkaar in interactie treden)  bijv. in online discussiegroep Probleem:Door ongestructureerdheid kan het soms moeilijk zijn de kennis te construeren Oplossing:Discussies structureren door het invoeren van rollen

4 3 Theoretische Achtergrond (2) Groepen met toegeschreven rollen: -Werken efficiënter -Samenwerking verloopt soepeler -Hogere productiviteit (Cohen, 1994) -Verbeterde ‘task performance’ -Hogere mate van ‘satisfaction’ (Zigurs & Kozar, 1994) Maar houden mensen zich wel aan toegeschreven rol?  In principe wel

5 4 Methoden 4 Thema’s, 1 thema per 3 weken. Studenten discussiëren in groepjes van 10 Minstens vier keer bijdragen per thema ThemaGroep 1Groep 2 1 & 2Geen RollenRollen 3 & 4RollenGeen Rollen

6 5 Methoden (2) Introductie van 5 rollen: 1.Starter: start discussie, draagt nieuwe punten aan, zwengelt discussie aan 2.Moderator: is kritisch, zorgt dat iedereen mening laat horen 3.Theoreticus: introduceert theoretische info, zodat alle relevante punten behandeld worden 4.Bronnenzoeker: zoekt externe info/extra invalshoeken 5.Samenvatter: post tussentijdse en uiteindelijke samenvattingen. Focus: verschillen en overeenkomsten: conclusie

7 6 Methoden (3) Onderscheid tussen 5 niveaus van kennisconstructie (LKC) door sociale interactie: 1.Delen en vergelijken van informatie 2.Identificeren van gebieden waar geen overeenstemming over bestaat 3.Onderhandelen over betekenis & ‘co-constructie’ van kennis 4.Evaluatie en aanpassing van nieuwe schema’s die voortkomen uit de ‘co-constructie’ 5.Bereiken van overeenstemming & toepassen van de ‘geco-construeerde’ kennis

8 7 Resultaten Bij de eerste twee thema’s hoger niveau van kennisconstructie bij Groep 2, die wel rollen had. (vaker level 3) Bij de laatste twee thema’s hoger niveau van kennisconstructie ook bij Groep 2 die geen rollen meer had. (vaker level 3, en soms zelf 4 & 5) Algemene niveau ligt bij de laatste twee thema’s hoger dan bij de eerste twee. LKC van Moderators, Theoretici en Samenvatters ligt significant hoger in thema’s 1 & 2 dan bij groepen zonder rollen. (Geen verschillen bij Starter en Bronnenzoeker) LKC van deelnemers zonder rol, die wel in een groep met rollen zaten is ook significant hoger dan die val deelnemers in een groep zonder rollen.

9 8 Discussie & Conclusies Waarom is LKC van Starters & Bronnenzoekers niet hoger?  Minder op bijdragen van anderen voortbouwen dan Theoreticus, Samenvatter & Moderator Waarom waren bij thema’s 3 & 4 de geen-rolgroepen beter?  Rolverdeling is al geïnternaliseerd Waarom is LKC van mensen zonder rol hoger in groepen met rolverdeling?  Beïnvloedt door rolverdeling/onbewust overnemen v. rollen  Indirecte beïnvloeding: bijdragen van mensen met rollen stimuleren anderen beter te reageren  Rolverdeling vergroot bewustzijn v. studenten t.o.v. goede, actieve samenwerking

10 9 Discussie & Conclusies Verder onderzoek: - Wat is beter: rollen blijven toepassen of laten ‘vervagen’ na enige tijd? - Wat is de invloed van helemaal geen rolverdeling? - Onderzoek naar invloed v. rolverdeling op lange termijn Conclusie: Introductie van rollen draagt zeker bij aan kennisconstructie in asynchrone discussies, zelfs voor studenten zonder rollen in een groep mét rollen. Daarbij is het wel belangrijk dat de rollen al aan het begin van de opdracht worden toegewezen. De rol van Samenvatter is de meest efficiënte rol m.b.t. kennisconstructie

11 10 Empirical Study on Collaborative Writing: What do Co-authors Do, Use and Like? Veel redenen voor Collaborative Writing (CW), maar de gespecialiseerde tools worden weinig gebruikt Wat wordt onderzocht?  Hoe werken mensen samen bij het schrijven en welke tools gebruiken ze voor a) het schrijven en b) het communiceren?

12 11 Redenen voor deelname CW-project - Beter eindproduct - Verschillende expertises - CW als deel van werk

13 12 Voor- en Nadelen van CW Voordelen: - tekst wordt uiteindelijk beter en accurater - meerdere perspectieven & verschillende expertises - elkaar kunnen helpen met de taak (brainstormen, feedback) Nadelen: - verschillende schrijfstijlen moeilijk te combineren - tijd - eerlijk verdelen van taken - planning & coördinatie - onduidelijkheid over verantwoordelijkheid

14 13 Tools CW Hoewel er gespecialiseerde tools zijn, worden toch veel andere methoden gebruikt: - tekstverwerkers (evt. met changetracking) - face-to-face meetings - email Handigste functie: changetracking (version control, opmerkingen, identificatie v. schrijver) Tekortkomingen: niet gelijktijdig kunnen werken, geen version control, complexiteit v.d. tool  hangt af van bekendheid met Word

15 14 Tools Communicatie face-to-face e-mail telefoon  (hypothese) mail bij groepen met afstand  (hypothese) face-to-face bij minder afstand

16 15 Problemen CSCW-systemen - Kost veel tijd om CSCW te leren gebruiken - Problemen met installatie en gebruik - CSCW zorgt voor toegenomen werklast - Veel CSCW tools houden geen rekening met hoe mensen echt samenwerken (vb. vooraf selecteren van rollen) - …

17 16 Problemen met CW-tools in tekstverwerkers Waarom zijn geïntegreerde CW-tools in tekstverwerkers ook niet de beste oplossing? - Het wordt moeilijker om met het programma om te gaan (vb. door te veel functies) - Documenten worden te groot om nog gemaild te kunnen worden - Compatibiliteit v.d. tekstverwerkers

18 17 CW in de toekomst Ontwikkelen van nieuw systeem vs. integreren van CW-tools in tekstverwerkers -Mensen hechten waarde aan hun bekende tekstverwerker  Dus als er een nieuwe tool gebouwd wordt, zorgen dat die in tekstverwerkers geïntegreerd kan worden.  Combinatie tussen tekstverwerker met CW-tools en externe software voor bijv. version control & samenvoegen schrijfstijlen  Of: mensen instrueren over samenwerking, de CW- tools in tekstverwerkers, valkuilen & oplossingen

19 18 Discussie Schrijven jullie liever alleen of in een groep? Waarom? Als jullie in een groep schrijven, schrijven jullie dan tegelijk, ieder aan een eigen sectie of nog op een andere manier? Wat lijken jullie belangrijke eigenschappen voor een goede CW-tool? Of zien jullie liever CW-tools geïntegreerd in tekstverwerkers?

20 19

21 20 Overeenkomsten tussen groepen van CW-ers: -Rollen (vb. schrijver, editor, consultant e.d) -Activiteiten (brainstormen, onderzoek, schrijven) -‘Document Control’ (vb. gecentraliseerd) -Schrijfstrategieën (hoe wordt er samengewerkt)


Download ppt "Roles as a structuring tool in online discussion groups: The differential impact of different roles on social knowledge construction B. De Wever, H. Van."

Verwante presentaties


Ads door Google