De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tot vanmiddag om 14.30 Met dominee J.P.D. Groen Met dominee J.P.D. Groen In het Morgenlicht In het Morgenlicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tot vanmiddag om 14.30 Met dominee J.P.D. Groen Met dominee J.P.D. Groen In het Morgenlicht In het Morgenlicht."— Transcript van de presentatie:

1 Tot vanmiddag om 14.30 Met dominee J.P.D. Groen Met dominee J.P.D. Groen In het Morgenlicht In het Morgenlicht

2 In deze dienst zal Ds. Jonkman voorgaan Voor de dienst zingen we GK 133 Na de zegen Ps 143:1,8 Schriftlezing Psalm 6:1-11

3  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4 Voor de dienst: GK 133

4 1. De dag gaat open voor het Woord des Heren, zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen.

5 2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader.

6 3. Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst.

7 4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

8 5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

9 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

10  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

11  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

12 1. O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont.

13 8. Laat 's morgens uw genade dagen, voor ogen die het donker zagen. Ik bouw op U en anders geen. Wijs mij de weg van uw behagen, mijn ziel wacht het van U alleen.

14  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

15  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

16 9. Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

17 10. HEER, om uws naams wil, laat mij leven! Wil in uw trouw mij niet begeven. Verdelg hem die mij lagen legt, weersta hen die mij wederstreven, want, HEER mijn God, ik ben uw knecht.

18  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

19  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

20 Voor de koorleider. Bij snarenspel, op de wijs van De achtste. Een psalm van David. HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg. Genees mij, HEER, ik ben doodsbang, ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten?

21 Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, roodomrand van alles wat mij benauwt.

22 Weg van mij, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid ik ween, de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

23  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

24 1. O HERE, sla mij gade. Denk aan mij in genade. Hoe is uw toorn ontbrand! Wil mij niet hard kastijden, schenk mij uw medelijden. Ik vrees uw slaande hand.

25 3. Keer weer en red mijn leven. HEER, wil mij uitkomst geven, Uw trouw is immers groot. Wie kan uw naam nog noemen, Uw grote daden roemen, U loven in de dood?

26 5. Wijkt, werkers van het kwade! De HEER heeft in genade mijn jammerklacht verstaan. Hij hoorde naar mijn kermen en wilde Zich ontfermen. Hij neemt mijn bidden aan.

27  Votum en zegengroet  Ps. 143: 1,8  Lezen van de wet  Ps. 143: 9,10  Gebed  Lezen:Psalm 6: 1-11  Ps. 6: 1,3,5  Tekst:Psalm 6: 1-11  Preek  Lb 470: 1-4

28 David klaagt zijn nood uit bij de HEER 1. zijn klacht 2. zijn angst 3. zijn hoop Na de preek: Lb 470: 1-4

29  Ps.  Preek  Lb 470: 1-4  Gebed  Collecte  Ps. 34: 6,7  Zegen Lb 456: 3 Amen

30 1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

31 2. Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt, gevallen in schuld, door wroeging geplaagd, vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest, mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

32 3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

33 4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: ‘ zijn goedheid is groot!’

34  Ps.  Preek  Lb 470: 1-4  Gebed  Collecte  Ps. 34: 6,7  Zegen Lb 456: 3 Amen

35  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Ps. 34: 6,7

36  Ps.  Preek  Lb 470: 1-4  Gebed  Collecte  Ps. 34: 6,7  Zegen Lb 456: 3 Amen

37 God neemt oprechten aan, toont hun zijn vriendelijk gelaat. Maar wie zich toelegt op het kwaad doet Hij voorgoed vergaan. Zie, elk die in gebed Hem aanroept, pleitend op zijn woord, wordt zeker door de HEER verhoord en uit zijn nood gered.

38 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt hem God, de HEER, die veilig hem geleidt.

39  Ps.  Preek  Lb 470: 1-4  Gebed  Collecte  Ps. 34: 6,7  Zegen Lb 456: 3 Amen

40 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

41

42 Tot vanmiddag om 14.30 Met dominee J.P.D. Groen Met dominee J.P.D. Groen In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "Tot vanmiddag om 14.30 Met dominee J.P.D. Groen Met dominee J.P.D. Groen In het Morgenlicht In het Morgenlicht."

Verwante presentaties


Ads door Google