De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfshulpverlening Brand, Ontruiming & Communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfshulpverlening Brand, Ontruiming & Communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfshulpverlening Brand, Ontruiming & Communicatie

2 BRANDTOETSBOCLEHStart Doelstellingen Beperken onverwachte incidenten Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering Voorpostfunctie

3 BRANDTOETSBOCLEHStart Aandachtspunten BHV’ers Gevaar (eigen veiligheid) (Laat) alarmeren Lokaliseer plaats en omvang brand Zijn er slachtoffers? Raak niet ingesloten door brand Voorkom paniek

4 BRANDTOETSBOCLEHStart Branddriehoek Zuurstof Ontbrandingstemperatuur Brandbare stof

5 BRANDTOETSBOCLEHStart Blusprincipe Zuurstof

6 BRANDTOETSBOCLEHStart Branddriehoek (video) https://www.youtube.com/watch?v=L8ZzrcVvNoA

7 BRANDTOETSBOCLEHStart Ontwikkeling van brand Smeulen Vlammen Gloeien

8 BRANDTOETSBOCLEHStart Smeulen Smeulen VlammenGloeien temperatuurtemperatuur ontstaan vlamoverslag duur van de brand 350 o C 800 o C

9 BRANDTOETSBOCLEHStart Verstoor het verbrandingsproces Verlaag zuurstofpercentage Verwijder brandstof Verlaag temperatuur Verstoor mengverhouding Voeg negatieve katalysator toe

10 BRANDTOETSBOCLEHStart Soorten blusstoffen Nat: - water - sproeischuim - AFFF - vetblusser Droog: - poeder - zand - blusdeken Gas: - kooldioxide - inergen - argon

11 BRANDTOETSBOCLEHStart Blusmiddelen

12 BRANDTOETSBOCLEHStart Water Blussende werking: Koelend Verstikkend

13 BRANDTOETSBOCLEHStart Sproeischuim Blussende werking: Afdekkend

14 BRANDTOETSBOCLEHStart Vetblusser Blussende werking: Afdekkend

15 BRANDTOETSBOCLEHStart Poeder Blussende werking: Negatief katalytisch (A,B en C) Afdekkend (D)

16 BRANDTOETSBOCLEHStart Kooldioxide Blussende werking: Verstikkend

17 BRANDTOETSBOCLEHStart Blusdeken Blussende werking: Afdekkend

18 BRANDTOETSBOCLEHStart Gebruik Blusdeken bij een brandend persoon Haal blusdeken uit houder Bescherm eigen handen Hals slachtoffer afsluiten Slachtoffer plat neerleggen Deken goed afsluiten van zuurstof Slachtoffer koelen met water!!

19 BRANDTOETSBOCLEHStart Video: Blusdeken Click to play

20 BRANDTOETSBOCLEHStart Brandklasse A Hout Papier Textiel Touw

21 BRANDTOETSBOCLEHStart Brandklasse B Alcohol Benzine Verf Verdunner

22 BRANDTOETSBOCLEHStart Brandklasse C Aardgas Propaan Acetyleen Butaan

23 BRANDTOETSBOCLEHStart Brandklasse D Aluminium, Magnesium Natrium, Kalium, Lithium, Zirkonium etc. Geen algemeen blusmateriaal

24 BRANDTOETSBOCLEHStart Brandklasse F Frituur olie Frituur vet Bij vetpan > 5 liter

25 BRANDTOETSBOCLEHStart Video: Wat niet te doen https://www.youtube.com/watch?v=Di5iWnx4LJc

26 BRANDTOETSBOCLEHStart Video: Wat wel te doen Click to play

27 BRANDTOETSBOCLEHStart Brandbestrijding Ga NOOIT de rook in Gebruik juiste blusmiddel Brand laag benaderen Zo snel mogelijk bestrijden Wind in de rug Van voor naar achteren Vloeistoffen van boven naar beneden

28 BRANDTOETSBOCLEHStart Deurprocedure Toedraaiende deur Scharnieren zichtbaar Bescherming Achter de deur

29 BRANDTOETSBOCLEHStart Toedraaiende deur

30 BRANDTOETSBOCLEHStart Deurprocedure Afdraaiende deur Scharnieren niet zichtbaar Bescherming Achter de muur bij de deurkruk

31 BRANDTOETSBOCLEHStart Afdraaiende deur

32 BRANDTOETSBOCLEHStart Opdracht: Een vluchtplan maken Een huis staat in brand en bewoners moeten vluchten voor de vlammen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat jou dit ook kan overkomen. Nu gaan jullie bezig met een vluchtplan. Jullie zitten in het ADL- lokaal A4.30, C4.30,C4.39 en C3.44

33 BRANDTOETSBOCLEHStart Opdracht: Een vluchtplan maken Kies een klasgenoot uit met wie je nog niet hebt samengewerkt Schrijf zijn/haar naam op. Wat is een vluchtplan? Maak voor ieder lokaal een gedetailleerd vluchtplan. Dat kan dmv een beschrijving OF door het tekenen van plattegronden. Dus jullie maken: een vluchtplan vanuit het gymlokaal een vluchtplan vanuit C4.39 een vluchtplan vanuit C3.44

34 BRANDTOETSBOCLEHStart Belangrijke onderdelen in ieder vluchtplan Waar is de verzamelplek buiten het gebouw? Bij wie meldt de klas zich op de verzamelplek? Hoe controleer je of iedereen aanwezig is op de verzamelplek? Noem de 3 punten (met uitleg) die zeker niet mogen als de klas vlucht?

35 BRANDTOETSBOCLEHStart Alarmkaart

36 BRANDTOETSBOCLEHStart Informatieoverdracht Adres Soort incident Tijd Toestand Actie Hulp Persoonlijke gegevens

37 BRANDTOETSBOCLEHStart Soorten alarmering Brandalarm Ontruimingsalarm Bomalarm Ongevalalarm Verzamelalarm

38 BRANDTOETSBOCLEHStart Opvang externe hulpverleners Op afgesproken punt Geef informatie: – bereikbaarheid ruimten – bijzondere gevaren – slachtoffers / vermisten

39 BRANDTOETSBOCLEHStart Informatie externe hulpverlening Wie is de melder Wat is er gebeurd en waar Is er actie ondernomen en welke Zijn er slachtoffers en hoeveel Is er hulp verleend Zijn er nog mensen in gevaar (hoeveel) Bijzondere gevaren

40 BRANDTOETSBOCLEHStart Aandachtspunten bij een ontruiming Let op gevaar Goede communicatie Voorkom paniek Doorzoek alle ruimten Houd de mensen bij elkaar Maak einde ontruiming bekend

41 BRANDTOETSBOCLEHStart Belangrijke factoren Aard en omvang bedrijf Aard van het gebouw Aantal personen Niet-zelfredzame personen Hulpmiddelen / communicatiemiddelen

42 BRANDTOETSBOCLEHStart Uitvoerend Wie doet wat Taken BHV’ers Gedragsregels medewerkers

43 BRANDTOETSBOCLEHStart Taken binnen ontruimingsgebied Wat te doen bij: – Attentiesignaal – Ontruimingssignaal – Verplaatsen niet-zelfredzame personen Verder: – Is iedereen weg – Ramen en deuren dicht – Eerste hulp en brandbestrijding – Begeleiding slachtoffers en hulpverleners

44 BRANDTOETSBOCLEHStart Taken binnen ontruimingsgebied Iedereen naar de verzamelplaats Vrije toegang voor hulpdiensten Niemand terug naar binnen voor sein veilig is gegeven

45 BRANDTOETSBOCLEHStart Preventie taken Indeling gebouw Vluchtroutes Geen obstakels Juiste vluchtwegsignalering Plaats en werking veiligheidsvoorzieningen Regelmatig oefenen

46 BRANDTOETSBOCLEHStart Kleine BHV- organisatie Algemeen leider Hoofd BHV BHV’er

47 BRANDTOETSBOCLEHStart Grote BHV- organisatie Hoofd BHV Hoofd ontruiming Ploegleider BHV’er Ontruimer Centraal meldpunt

48 BRANDTOETSBOCLEHStart Veiligheidsvoorzieningen Horizontale compartimentering Verticale compartimentering Vluchtwegen Noodtrappenhuizen Brandweerlift

49 BRANDTOETSBOCLEHStart Ontruimingstechniek 2 1e Bedreigde verdieping 2e Verdieping er boven 3e Verdieping eronder

50 BRANDTOETSBOCLEHStart Brand: het gaat sneller dan je denkt… https://www.youtube.com/watch?v=tOvfGj_jB68


Download ppt "Bedrijfshulpverlening Brand, Ontruiming & Communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google