De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting"— Transcript van de presentatie:

1 Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting
Kaartcodelijnen 65: inhouding bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) Kaartcodelijnen 55: teruggave BBSZ Kaartcodelijnen 57/67: regularisatie van inhoudingen FOP (= fonds voor overlevingspensioenen), bedrijfsvoorheffing, fiscaal voluntariaat kaartcodelijnen 57 : inhouding kaartcodelijnen 67 : teruggave van een vroegere inhouding

2 Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting
Kaartcodelijnen 57/2 en 67/2 : Regularisatie van bedrijfsvoorheffing inzake gezinslasten : vermindering wegens fiscaal ten laste hebben van ascendenten en/of zijverwanten tot de 2de graad, die 65 jaar of ouder zijn Kaartcodelijnen 57/3 en 67/3 : Regularisatie van bedrijfsvoorheffing inzake gezinslasten : vermindering wegens fiscaal ten laste hebben van ascendenten en/of zijverwanten tot de 2de graad, die jonger dan 65 jaar zijn, of andere personen ten laste (geen kinderen) Kaartcodelijnen 57/6 en 67/6 : werkbonus Kaartcodes 67 : “recht op” werkbonus Codes 57 : terugvordering vroeger uitgekeerde werkbonus Kaartcodelijnen 58 en 68 : Regularisatie RSZ (= rijks sociale zekerheid) bijdragebonsbedragen

3 Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting
I = Index 1 = terbeschikkingstelling met wachtgeld waarop indexverhogingen worden toegepast, geen haard- of standplaatsvergoeding wordt betaald en anciënniteit niet verder loopt. 2 = bijwedde voor bijzondere diploma’s (GHOS,DHOS, BO-vergoeding, bijwedde Brussel, zorg) 3 = Toelage voor hogere functies (directievergoeding via TAO) F = Functie 1 = hoofdambt – tijdelijke betaling per kalenderdag (aanstelling geen volledig schooljaar) 2 = hoofdambt – tijdelijke betaling – stelsel 30 dagen per maand bij aanstelling volledig schooljaar 3 = hoofdambt – toegelaten tot de proeftijd 4 = hoofdambt – vastbenoemd 5 = bijbetrekking – tijdelijk - aanstelling geen volledig schooljaar 6 = bijbetrekking – tijdelijk – aanstelling volledig schooljaar

4 Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting
Bar = Barema Code salarisschaal CP = Categorie personeel 02 = administratief personeel 03 = onderwijzend en bestuurspersoneel 06 = opvoedend personeel + beleids- en ondersteunend personeel 07 = paramedisch personeel % = Percentage 100,0000 = salaris wordt volledig uitbetaald 90,0000 = 90 % van het salaris wordt uitbetaald (vb : bij verderzetting bedreiging door beroepsziekte in nieuw schooljaar) 63,5744 = 63,5744 % van het salaris wordt uitbetaald


Download ppt "Verklaring rubrieken, afkortingen en codes schoollisting"

Verwante presentaties


Ads door Google