De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat ik vraag 10 minuten aandacht voor:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat ik vraag 10 minuten aandacht voor:"— Transcript van de presentatie:

1 Wat ik vraag 10 minuten aandacht voor:
pedagogische relatie tussen docent & student Be my critical friend: Schriftelijk feedback: met behulp van de uitgedeelde kijkwijzer

2 Veranderende wereld verandert het onderwijs
Beroepstaken van de docent, Kwalificerend Socialiserend Persoonlijke vorming (subjectificatie) Meer dan voorheen wordt flexibiliteit verwacht en geven mensen zelf invulling aan hun leven. 21st century skills helpen bij diepgaand leren én persoonlijke ontwikkeling van de student. Dit vraagt om een andere beroepsidentiteit van de docent. Enerzijds overdragen van cognitieve kennis/vaardigheden en de kwalificatie daarvan, anderzijds de taak tot de vorming van een beroepsindentitiet van de student. Hiervoor is socialisering en identiteitsvorming nodig binnen de opleiding Afbeelding: Darling-Hammond, L., Herman, J., Pellegrino, J. et al. (2013) Criteria for High-Quality Assessment, Stanford Center for Oppertunity Policy in Education. Satnford. Cassel & Kolstad (1999): Creativity in Action (1990)

3 pleidooi Opleiden tot “Competente rebellen”
Appél op pedagogische opdracht (Bussemaker, 2014) Pedagogische bekwame docent voor persoonlijk contact met de student (luken, 2008; Whitby, 2007) Voor subjectificatie is de docent: Bewogen, betrokken en nieuwsgierig (Boekhoud, 2011; Hattie, 2012; Klater, 2014;) De school of universiteit is een oefenplaats naar volwassenheid. Geëmancipeerde burgers die verantwoordelijkheid nemen. Dat is subjectificatie, een taak van de docent. (Biesta, 2015) Bussemaker zegt: docenten hebben de opdracht als docent om studenten tot competente rebllen te maken. Dat is een appél op de pedagogische de opracht van de docent Biesta schrijft dat naast kwalificeren ook de socialiserende taak en subjectvorming (persoonsvorming) tot de taken van de docent horen. Ook op universiteiten (en hogescholen). Boekhoud, Hattie en Klater zien de grote winst van bewogen, betrokken en nieuwsgierige docenten. De betrokken docent is de grootste inspiratieborn voor de student. Dit leidt mede tot minder uitval. Hattie toont aan op basis van meta-analyse van 229 onderzoeken dat het leereffect van een empathische, warme, geïnteresseerde docent hoog is.

4 Waarom aandacht voor pedagogiek?
Aanleiding: nieuwe landelijke generieke competenties: 21st century skills incognito! Urgent need: competente docenten die bekwaam 21st century skills laten ontwikkelen: Betekent: pedagogisch bekwame voor socialisatie en subjectvorming! Persoonlijk contact = pedagogische relatie tussen docent en student.

5 BKM kiest bouwt aan eigentijds onderwijs
Al zichtbaarheid in het curriculum: Kritisch denken, Internationaal denken Trainingen in persoonlijke vaardigheden Stimuleren van probleemoplossend vermogen Ict & informatiegeletterdheid In het nieuwe landeljke opleidingsprofiel zijn de 21st century skills verwoord in generieke competenties voor BKM. In het eigen opleidingsprofiel zijn deze competenties aangemerkt als punt van aandacht voor ons nieuwe curriculum. Deze competenties zijn aan te leren binnen een verscheidenheid aan modules door alle leerjaren heen. Daarom heeft elke docent hiermee te maken.

6 Bekwame docenten nodig om ons eigentijds curriculum te kunnen onderwijzen
Alle docenten onderwijzen een stukje van deze vaardigheden. Daarom moeten álle docenten ook aandacht hebben voor een pedagogiek die dat ondersteunt. Hebben met de student

7 Vakbekwaam als docent:
Persoonlijk contact met de student: “pedagogische relatie” Schept leeromgeving die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maakt - Belang voor de student: Meer zelfsturend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel Meer studiesucces Betere voorbereiding op de arbeidsmarkt (overleven) Studenten ontwikkelen meer zelfsturend vermogen onderzocht Luken (2008). We kunnen als docenten hier een bijdrage aanleveren Het zelfsturend vermogen, draagt bij aan een hoger studiesucces De persoonlijke relatie levert een hoger studierendement (Hattie, 2012) Alles bij elkaar levert dit een betere aansluiting op de arbeidsmarkt in de kennismaatschappij.

8 Pedagogiek is toch voor kinderen?
Ja, en niet alleen voor hen: één aspect daaruit is voor het (hoger) beroepsonderwijs van belang: Persoonlijk contact tussen docent en student Want: een voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden is persoonlijk contact een voorwaarde.

9 Persoonlijk contact vergroot het leereffect
Uit meta-analyse van 299 onderzoeken blijkt: persoonlijk contact een hoog leereffect heeft.

10 Dat betekent: werken aan een veranderende taak van de docent
Beslissing 1: beleid op pedagogische professionaleit van de docent Voor: coaching in een veilige leeromgeving In samenspraak richting kunnen geven aan de student als vakman en mens.

11 Beslissing 2: organiseren van pedagogische overleg Werken aan een opleidingscultuur waarin het kennen van de student als krachtig middel voor studiesucces wordt gezien. Pedagogisch overleg levert op: Bewust wording pedagogische overwegingen Ontwikkelen van een gezamenlijke taal Vergroting pedagogisch vakmanschap Opbouw pedagogische relatie met student

12 Wat wil je leren als je straks dit moet kunnen?
Beslissing drie: student actief betrekken bij het bereiken van leerdoelen Aanmoedigen van pedagogisch experiment in de klas. Wat wil je leren als je straks dit moet kunnen? Welke bijdrage ga je zelf leveren aan de docent en de groep om dat te bereiken? Wat is de bijdrage als klas als geheel aan jouw doel? Welke beoordeling wil je aan het eind verdiend hebben?

13 Aandacht voor een pedagogische relatie met de student
Vraagt om: 1) Scholingsbeleid op pedagogiek 2) Samenwerkende en ervaring delende docent 3) Durf en ruimte om te experimenteren in de les. Ben je overtuigd?


Download ppt "Wat ik vraag 10 minuten aandacht voor:"

Verwante presentaties


Ads door Google