De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeren gewasbescherming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeren gewasbescherming"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoeren gewasbescherming
Inleiding

2 MJPG In 1985: 21.000.000 kg actieve stof afgezet in de landbouw.
In 2000 gehal­veerd moet zijn in verge­lijking met het gebruik in de periode In 2003 is een akkoord bereikt over vermindering van de milieulast van 95% in 2010 ten opzicht van 1998.

3 Hoe kom je aan een licentie
de bedrijfsvoerder en de distribuant van gewasbeschermingsmiddelen over de nodige kennis beschikken Als men bepaalde cursussen met goed gevolg heeft doorlopen of bepaalde certificaten heeft behaald, kan men in het bezit komen van de wettelijk vereiste licenties.

4 Welke licenties zijn er?
uitvoeren gewasbescherming: deze licentie heeft iedereen nodig die gewasbeschermings ­ middelen toepast; bedrijfsvoeren gewasbescherming: deze licentie is bestemd voor de bedrijfsvoerder van een loonwerkbedrijf of bedrijf in de groenvoorziening die in opdracht van anderen gewas- beschermingsmiddelen toepast; distribueren gewasbeschermingsmiddelen: iedere beheerder van een verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen moet deze licentie in zijn bezit hebben.

5 De wet, welke wet? Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Als gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen is het goed om te weten dat er per oktober 2007 het een en ander is veranderd in de regelgeving. Op die datum is de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking getreden. Deze wet vervangt de Bestrijdingsmiddelenwet uit 1962.

6 Professionele en niet professionele gebruikers
De nieuwe wet maakt onderscheid tussen professionele en niet-professionele gebruikers van gewasbeschermings- middelen. Ook kent de wet een categorie middelen geschikt voor niet professioneel gebruik. Andere middelen mag u slechts ontvangen, voorhanden hebben of gebruiken als u een (professionele) gebruiker bent die een bewijs van vakbekwaamheid heeft.

7 Professionele gebruikers
Leveranciers en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen hebben een bewijs nodig van vakbekwaamheid (spuitlicentie). Het bewijs blijft 5 jaar geldig. Verlenging is mogelijk door het volgen van verlengingscursussen

8 Niet-professionele gebruikers
Niet-professionele gebruikers hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig. Zij mogen ook maar een beperkt aantal middelen gebruiken. Namelijk die middelen waarvan expliciet is aangegeven (op het etiket) dat ze geschikt zijn voor niet-professioneel gebruik.

9 Geïntegreerde bestrijding
U bent verplicht om een gewasbeschermingsplan (zie bijlage 1) te maken. Dit is niet nieuw. Wel nieuw is dat elke gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen zo’n plan moet maken, dus ook wanneer u alleen maar bijv.verharde oppervlakten bewerkt. In plaats van de verplichting tot het bijhouden van een logboek moet u het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verantwoorden in uw administratie. U neemt daarin op welk middel u in welke hoeveelheid op welk perceel hebt gebruikt, wanneer u het middel heeft gekocht, van wie en in welke hoeveelheid.


Download ppt "Uitvoeren gewasbescherming"

Verwante presentaties


Ads door Google