De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De zegen van Jezus’ dorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De zegen van Jezus’ dorst."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De zegen van Jezus’ dorst

2 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

3 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

4 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

5 Lied 177: 1, 2 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

6 Lied 177: 1, 2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

7 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

8 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

9 Ps. 63: 1 O God, Gij zijt mijn toeverlaat; Mijn God, U zoek ik met verlangen, Zo ras wij ’t morgenlicht ontvangen, Bij ’t krieken van den dageraad. O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, En dorsten naar U in een land, Dat, dor en mat, van droogte brandt, Waar niemand lafenis kan krijgen..

10 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

11 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

12 Lied 177: 6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?

13 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

14 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

15 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

16 Ps. 69: 5 NB Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, bang is het mij te moede, houd mij staande. Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte, spreek over hen die mij benauwen recht! Nergens is troost en nergens medelij! Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken. Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij dat mij het hart niet gans en al ontzinke.

17 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

18 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

19 Verkondiging Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Tekst: Joh. 19: 28-29 >>> Opw. 226: 1, 2, 4 De zegen van Jezus’ dorst

20 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

21 Opw. 226: 1, 2, 4 Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wondergroot, Die Zichzelve gaf aan 't Kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met Zijn Bloed kocht Hij ook mij: Aan het Kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

22 Opw. 226: 1, 2, 4 'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mij straf. Hoe in liefde en genade Hij 't rantsoen gewillig gaf. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met Zijn Bloed kocht Hij ook mij: Aan het Kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

23 Opw. 226: 1, 2, 4 Ik wil zingen van mijn Heiland, Hoe Hij smarten leed en pijn, om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met Zijn Bloed kocht Hij ook mij: Aan het Kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

24 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

25 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Opw. 281 Ps. 36: 2 Ps. 23: 1 Ps. 143: 6, 10 Afsluiting avondmaal

26 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

27 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

28 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

29 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

30 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

31 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

32 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Opw. 281 Ps. 36: 2 Ps. 23: 1 Ps. 143: 6, 10 Afsluiting avondmaal

33 Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

34 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Opw. 281 Ps. 36: 2 Ps. 23: 1 Ps. 143: 6, 10 Afsluiting avondmaal

35 Avondmaalsviering >>> Ps. 36: 2

36 Ps. 36: 2 Uw goedheid, HEER', is hemelhoog, Uw waarheid tot den wolkenboog, Uw recht is als Gods bergen, Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, En zegent mens en beest,en doet Uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is Uw goedgunstigheid, Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken; Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, Hier elk in liefde dronken.

37 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Opw. 281 Ps. 36: 2 Ps. 23: 1 Ps. 143: 6, 10 Afsluiting avondmaal

38 Avondmaalsviering >>> Ps. 23: 1

39 Ps. 23: 1 De God des heils wil mij ten Herder wezen. 'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, Aan d' oevers van zeer stille waatren leiden. Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden In 't effen spoor van Zijn gerechtheden.

40 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Opw. 281 Ps. 36: 2 Ps. 23: 1 Ps. 143: 6, 10 Afsluiting avondmaal

41 Avondmaalsviering >>> Ps. 143: 6, 10

42 Ps. 143: 6, 10 Ik hef mijn handen naar den hogen; Mijn ziel is voor Uw alziend' ogen, Gelijk een dor, een dorstig land, Dat sedert lang ligt uit te drogen, Verkwijnend' in dien doodsen stand

43 Ps. 143: 6, 10 Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land.

44 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Opw. 281 Ps. 36: 2 Ps. 23: 1 Ps. 143: 6, 10 Afsluiting avondmaal

45 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

46 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

47 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Burundi / Zaandam Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

48 BUR 123 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

49 Veelal getraumatiseerde kinderen die hun ouders verloren in de burgeroorlog, zwerven op straat op zoek naar eten en onderdak. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

50 Enkele Burundese vluchtelingen in Neder- land trokken zich hun lot aan. Zo ontstond het plan voor de bouw van een weeshuis. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

51 Bij het weeshuis is met onze steun ook een koeienfokkerij gerea- liseerd. Gevolg: melk en vlees voor de kinderen en de omgeving. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

52 De mest wordt gebruikt voor het verbouwen van groenten. De grond daar blijkt heel goed te zijn voor aardappelteelt! BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

53 Met expertise uit Nederland worden daarom nu aardappels verbouwd - naast mais, avocado, bananen, cassave en koeiengras. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

54 Alles heeft als doel het project zo veel en snel mogelijk zelfstandig te laten draaien… met een stimulerende invloed op de omgeving. BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

55 BUR 123 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

56

57 Een kleine wijk met veel flats, weinig speelplaat- sen en veel overlast De Hofwijk in Zaandam

58 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK De CGK in Zaandam wilde de liefde van Christus laten zien in de stad en raakte betrokken bij het buurtoverleg Kerk in de stad

59 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK In 2009 werd de stichting Samen Thuis opgericht om de activitei- ten in de buurt nog beter te kunnen onder- steunen. Samen Thuis

60 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Het veilig en leefbaar maken van de wijk door mensen met elkaar te verbinden op velerlei manieren. Het doel:

61 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Samen Thuis brengt de mensen samen door het organiseren van activiteiten zoals: buurtmaaltijden, vrouwenavonden, jongerenactiviteiten, taallessen, enz. Activiteiten

62 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Er worden plannen gemaakt voor het openen van een ontmoetingscentrum waar mensen kunnen binnenlopen voor praktische steun, een luisterend oor of gewoon voor de gezelligheid Plannen

63 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK Deputaten diaconaat zijn onder de indruk van het werk dat een kleine kerk kan doen. Samen met deputaten evangelisatie willen zij dit werk steunen. Onder de indruk

64 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

65 Ps. 22: 11 NB Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing: laat mij vergelden al wat ik ontving. Laat mij U loven in de grote kring van die U vrezen! Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen! O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn.

66 Liturgie zondag 29 maart Mededelingen Lied 177: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 63: 1 Lezing van de wet Lied 177: 6 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: 15-16 Psalm 69: 21-22 Ps. 69: 5 NB Tekst: Joh. 19: 28-29 Verkondiging Opw. 226: 1, 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 22: 11 NB Zegen

67 Goede Vrijdag Vrijdagavond om 19:30 uur hoopt Ds. Weststrate voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De zegen van Jezus’ dorst."

Verwante presentaties


Ads door Google