De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’"— Transcript van de presentatie:

1 20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’
Veerle De Wispelaere 14 januari 2010 MOC gastro-entero 24/11/2014 Franky Vansteenkiste

2 Riziv criteria HIPEC "K.B " (in werking ) Volledige chirurgische behandeling met wegnemen van het omentum, resectie van alle tumorgeinvadeerde organen en een minutieuze cytoreductieve debulking van het peritoneum De tegemoetkoming voor verstrekking is enkel verschuldigd voor de hiernavermelde indicaties in zoverre dat deze niet gepaard gaan met extra-abdominale aantasting : a) peritoneale carcinomatosis door colorectaal carcinoom; b) peritoneale carcinomatosis door appendixcarcinoom; c) pseudomyxoma peritonei; d) mesothelioma. Peroperatieve hyperthermische intraperitoneale chemotherapeutische spoeling (HIPEC), aanvullend op die verstrekking, voor het geheel van de spoelingen De tegemoetkoming voor de verstrekking is enkel verschuldigd indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan : a) de voorafgaande cytoreductieve debulking moet geleid hebben tot een CCScore (completeness of cytoreduction score) van CC 0 of CC 1 of tot een R status (resection status) van R0 of R1; b) de Prior Surgical Score PSS is < 3 bij de rechthebbende die vroeger reeds chirurgische interventies onderging voor de peritoneale carcinomatosis. In het medisch dossier van de rechthebbende worden alle gegevens genoteerd waaruit blijkt dat voldaan is aan de hogervermelde indicaties en voorwaarden, en ook alle gegevens betreffende chemotherapeutica (product, dosis, duur, toxiciteit gescoord volgens de the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria version ). De Clinical-diagnostic (cTNM) of de Surgical-evaluative TNM categorie (sTNM) en de peritoneal cancer index (PCI) wordt bepaald en eveneens in het dossier genoteerd. Deze gegevens worden op eenvoudig verzoek meegedeeld aan de adviserend geneesheer."

3 Indicatie Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren Peritoneale carcinomatose bij appendix tumoren – pseudomyxoma peritoneï Maligne mesothelioom Peritoneale carcinomatose bij maag tumoren Peritoneale carcinomatose bij ovarium tumoren. Palliatieve HIPEC

4 14 HIPEC Resultaten 3 Eerste patiënt 14/03/2013
19 patiënten : 4 man / 15 vrouw Gemidd leeftijd : 65 j (47j – 80j) 3 14

5 HIPEC Resultaten 14 patiënten met peritoneale meta’s van colo-rectale origine 5 ptn met synchrone meta’s 9 ptn met metachrone meta’s 3 patiënten met peritoneale meta’s van ovariele origine snelle recidieven na optimale debulking en chemo 1 mesothelioom 1 pseudomyxoom 14

6 Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren
Indicatie Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren PCI < 20 Geen ander meta’s Uitzondering : Max drie simultane lever meta’s Preventief bij high risk ptn.

7 Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren
Indicatie Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren High risk ptn Enkele peritoneale meta’s Ovariele meta’s Geperforeerde tumoren Meer dan 50% kans op peritoneaal recidief

8 Contra indicaties • PCI > 20 Extra-abdominal metastasen
Massieve retroperitoneale lymfe klier aantasting Massieve aantasting van de lever pedicle Ureter obstructie Massieve aantasting van dundarm of zijn meso Ernstige medische voorgeschiedenis BMI > 40, slechte voedingsstatus Obstructie ECOG performantie status >2

9 HIPEC Resultaten 14 patiënten met peritoneale meta’s van colo-rectale origine Gemidd PCI : 4,9 (0-16) 3 14

10 HIPEC Resultaten 14 patiënten met peritoneale meta’s van colo-rectale origine Gemidd PCI : 4,9 (0-16) 3 14

11 Completeness of cytoreduction score (CC)
Indicatie Completeness of cytoreduction score (CC) CC 0 : geen macroscopische residuele tumor CC 1 : geen noduli > 2,5 mm CC 2 : noduli tussen 2.5 mm en 2.5 cm CC 3 : noduli > 2.5 cm 1/14 CC1 The Completeness of Cytoreduction Score functions as a major prognostic indicator for the survival in peritoneal mesothelima, colon cancer with carcinomatosis, gastric cancer with carcinomatosis and sarcomatosis [7]. It is to be assessed after cytoreductive surgery is completed. Complete cytoreduction (CC-0 or CC-1) or incomplete (CC-2 or CC-3) are determined. A CC-0 is apparent when there is no peritoneal seeding visualized within the operative field. CC-1 indicates nodules persisting after cytoreduction less than 2.5 cm. CC-2 has nodules between 2.5 and 5 cm, whereas a CC-3 indicates nodules greater than 5 cm or a confluence of unresectable tumor nodule at any site within the abdomen or pelvis. The CC-1 tumor nodule size is thought to be penetrable by intracavitary chemotherapy and is, therefore, designated as complete cytoreduction if perioperative intraperitoneal chemotherapy is used.

12 HIPEC Resultaten Gemiddelde OP duur : 6 u 20min ( 4.15 – 10 uur) CCO
Gemiddelde PCI : 7 ( 0 – 21) Gemiddeld ICU : 7,7 d (1 – 26d) Gemiddelde ligduur : 23 dagen ( 10 – 60d) Naar huis : 13 / 18 Revalidatie / verwijzend ZH : 5/18

13 HIPEC Resultaten Morbiditeit Mortaliteit Graad 1 : 6 / 18
Graad 3a : 3 / 18 ( 16%) Graad 3b : 1 / 18 ( 5 %) Mortaliteit 0 / 18 Globaal 22 %

14 HIPEC Resultaten Complicatie’s Ileus : 9/18
Pleura uitstortingen : 3/18 Pneumonie : 2/18 Ureter lek : 1/18 Anastomose lek : 1/18 Tijdelijke nierfunctie daling : 5/18 Maagbloeding : 1/18

15 HIPEC Resultaten Colo-rectale groep 5 op heden gerecidiveerd (2 - 18m)
3 peritoneaal recidief 2 extra-peritoneaal recidief 2 gestorven ( na 7 m, na 12 m) 12 nog in leven 9 tumor vrij (0 m – 20 m) Max Follow up : 19 m

16 HIPEC Resultaten Ovarieel Maligne mesothelioom Pseudomyxoom
Op heden èèn gerecidiveerd (na 10 m) 5m en 12m tumor vrij Maligne mesothelioom Recidief na 13 m Pseudomyxoom Op heden geen recidief (3m) Max Follow up : 19 m

17 HIPEC Toekomst Risico groepen !!! Trials ….. BEV-IP
Perioperative chemotherapy with bevacizumab in pts undergoing CRS and Hipec for colorectal carcinomatosis CHIPOR Cisplatinum based Hipec for first late (>6m) ovarian cancer relapse ….. Max Follow up : 19 m


Download ppt "20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’"

Verwante presentaties


Ads door Google