De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’ MOC gastro-entero 24/11/2014 Veerle De Wispelaere 14 januari 2010 Franky Vansteenkiste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’ MOC gastro-entero 24/11/2014 Veerle De Wispelaere 14 januari 2010 Franky Vansteenkiste."— Transcript van de presentatie:

1 20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’ MOC gastro-entero 24/11/2014 Veerle De Wispelaere 14 januari 2010 Franky Vansteenkiste

2 Riziv criteria HIPEC "K.B. 21.12.2009" (in werking 1.4.2010) Volledige chirurgische behandeling met wegnemen van het omentum, resectie van alle tumorgeinvadeerde organen en een minutieuze cytoreductieve debulking van het peritoneum De tegemoetkoming voor verstrekking is enkel verschuldigd voor de hiernavermelde indicaties in zoverre dat deze niet gepaard gaan met extra-abdominale aantasting : a) peritoneale carcinomatosis door colorectaal carcinoom; b) peritoneale carcinomatosis door appendixcarcinoom; c) pseudomyxoma peritonei; d) mesothelioma. Peroperatieve hyperthermische intraperitoneale chemotherapeutische spoeling (HIPEC), aanvullend op die verstrekking, voor het geheel van de spoelingen De tegemoetkoming voor de verstrekking is enkel verschuldigd indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan : a) de voorafgaande cytoreductieve debulking moet geleid hebben tot een CCScore (completeness of cytoreduction score) van CC 0 of CC 1 of tot een R status (resection status) van R0 of R1; b) de Prior Surgical Score PSS is < 3 bij de rechthebbende die vroeger reeds chirurgische interventies onderging voor de peritoneale carcinomatosis. In het medisch dossier van de rechthebbende worden alle gegevens genoteerd waaruit blijkt dat voldaan is aan de hogervermelde indicaties en voorwaarden, en ook alle gegevens betreffende chemotherapeutica (product, dosis, duur, toxiciteit gescoord volgens de the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria version 2.0...). De Clinical-diagnostic (cTNM) of de Surgical-evaluative TNM categorie (sTNM) en de peritoneal cancer index (PCI) wordt bepaald en eveneens in het dossier genoteerd. Deze gegevens worden op eenvoudig verzoek meegedeeld aan de adviserend geneesheer."

3 Indicatie Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren Peritoneale carcinomatose bij appendix tumoren – pseudomyxoma peritoneï Maligne mesothelioom Peritoneale carcinomatose bij maag tumoren Peritoneale carcinomatose bij ovarium tumoren. Palliatieve HIPEC

4 HIPEC Resultaten –Eerste patiënt 14/03/2013 –19 patiënten : 4 man / 15 vrouw –Gemidd leeftijd : 65 j (47j – 80j) 14 3

5 HIPEC Resultaten –14 patiënten met peritoneale meta’s van colo- rectale origine 5 ptn met synchrone meta’s 9 ptn met metachrone meta’s –3 patiënten met peritoneale meta’s van ovariele origine snelle recidieven na optimale debulking en chemo –1 mesothelioom –1 pseudomyxoom 14

6 Indicatie Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren –PCI < 20 –Geen ander meta’s Uitzondering : Max drie simultane lever meta’s –Preventief bij high risk ptn.

7 Peritoneale carcinomatose bij colorectale tumoren –High risk ptn Enkele peritoneale meta’s Ovariele meta’s Geperforeerde tumoren Indicatie Meer dan 50% kans op peritoneaal recidief

8 Contra indicaties PCI > 20 Extra-abdominal metastasen Massieve retroperitoneale lymfe klier aantasting Massieve aantasting van de lever pedicle Ureter obstructie Massieve aantasting van dundarm of zijn meso Ernstige medische voorgeschiedenis BMI > 40, slechte voedingsstatus Obstructie ECOG performantie status >2

9 HIPEC Resultaten –14 patiënten met peritoneale meta’s van colo- rectale origine Gemidd PCI : 4,9 (0-16) 14 3

10 HIPEC Resultaten –14 patiënten met peritoneale meta’s van colo- rectale origine Gemidd PCI : 4,9 (0-16) 14 3

11 Completeness of cytoreduction score (CC) –CC 0 : geen macroscopische residuele tumor –CC 1 : geen noduli > 2,5 mm –CC 2 : noduli tussen 2.5 mm en 2.5 cm –CC 3 : noduli > 2.5 cm 1/14 CC1 Indicatie

12 HIPEC Resultaten –Gemiddelde OP duur : 6 u 20min ( 4.15 – 10 uur) –CCO 18/19 : CC0 1/19 : CC1 –Gemiddelde PCI : 7 ( 0 – 21) –Gemiddeld ICU : 7,7 d (1 – 26d) –Gemiddelde ligduur : 23 dagen ( 10 – 60d) Naar huis : 13 / 18 Revalidatie / verwijzend ZH : 5/18

13 HIPEC Resultaten –Morbiditeit Graad 1 : 6 / 18 Graad 2 : 9 / 18 Graad 3a : 3 / 18 ( 16%) Graad 3b : 1 / 18 ( 5 %) –Mortaliteit 0 / 18

14 HIPEC Resultaten –Complicatie’s Ileus : 9/18 Pleura uitstortingen : 3/18 Pneumonie : 2/18 Ureter lek : 1/18 Anastomose lek : 1/18 Tijdelijke nierfunctie daling : 5/18 Maagbloeding : 1/18

15 HIPEC Resultaten –Colo-rectale groep 5 op heden gerecidiveerd (2 - 18m) –3 peritoneaal recidief –2 extra-peritoneaal recidief –2 gestorven ( na 7 m, na 12 m) 12 nog in leven –9 tumor vrij (0 m – 20 m)

16 HIPEC Resultaten –Ovarieel Op heden èèn gerecidiveerd (na 10 m) 5m en 12m tumor vrij –Maligne mesothelioom Recidief na 13 m –Pseudomyxoom Op heden geen recidief (3m)

17 HIPEC Toekomst –Risico groepen !!! –Trials BEV-IP –Perioperative chemotherapy with bevacizumab in pts undergoing CRS and Hipec for colorectal carcinomatosis CHIPOR –Cisplatinum based Hipec for first late (>6m) ovarian cancer relapse –…..


Download ppt "20 maand en 10 dagen na de start van het ‘hipec programma’ MOC gastro-entero 24/11/2014 Veerle De Wispelaere 14 januari 2010 Franky Vansteenkiste."

Verwante presentaties


Ads door Google