De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 maart 2015 GP Frank, AIOS gynaecologie VSV MCH

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 maart 2015 GP Frank, AIOS gynaecologie VSV MCH"— Transcript van de presentatie:

1 30 maart 2015 GP Frank, AIOS gynaecologie VSV MCH
Casus bespreking IUVD 30 maart 2015 GP Frank, AIOS gynaecologie VSV MCH

2 Casus Mw B. 42jr Partus dd: 10 augustus 2014 9500979 G3 P2 AD 24+3
MI: uit 1e lijn negatieve cortonen Algemene voorgeschiedenis: Blanco Huidige graviditeit: Sinds 2 weken verminderd leven voelen, zegt nu 2 weken helemaal niks gevoeld te hebben 5 dagen eerder positieve cortonen bij verloskundige. Ingestuurd negatieve cortonen. TAE: IUVD vastgesteld. Normaal vruchtwater, metingen conform AD 21 weken, AC niet te meten vanwege ascites bij neonaat. Partus: Twee dagen later ongecompliceerde partus. Hypertensie post partum wv enalapril/labetalol.

3 Onderzoek MMB: CVU kweken: geen bijzonderheden.
IUVD lab: Laat doorgemaakte infecties zien CMV, Toxoplasma, en parvo. Kweken neonaat en placenta geen bijzonderheden. PCR serum: parvo B19 positief Obductie: Wensen geen obductie wel Babygram: geen anomalieen PA Placenta: Aanvullend immuunhistochemisch onderzoek: parvovirus kleuring sterk positief (negatief zijn Toxoplasma, CMV, HSV en Treponema pallidum kleuringen). DNA onderzoek LUMC: Cytoscan (SNP-array): normaal vrouwelijk profiel. Groot ROH-gebied (region of homozygosity) op chromosoom 11 Opvallend! Geen consanguiniteit Én gen geassocieerd met cardiomyopathie… Echter geen mutatie aangetoont

4 Onderzoek Conclusie: Patiente 29jr G3P2 IUVD bij AD 24+1 op basis van parvo B19 infectie Diagnose parvo B19: Ascites bij echo IgG positief PCR parvo virus positief Immuunhistochemisch onderzoek placenta kleuring parvo sterk positief Beleid bij volgende zwangerschap: Pas na normaliseren bloeddruk weer zwangerschap Wil geen consult psychologie bij neerslachtigheid, voelt zich niet serieus genomen bij melden minder leven

5 Parvo B19 Erythema infectiosum (LCI/RIVM Richtlijn) Synoniem: vijfde ziekte, parvovirus B19-infectie Verwekker: Humaan parvovirus B19 Ziekte/pathogenese: - Bifasisch: Lichte prodromale verschijnselen/malaise “Slapped Cheek” - Eind van de viremie IgM en IgG aantoonbaar - Hierna: Exantheem en gewrichtsklachten, enkele dagen tot 2 weken - Massale replicatie van virus in erytroïde voorlopercellen  voorlopercellen gaan verloren  afwezigheid reticulocyten in perifeer bloed  stop erytropoiesis tot klaring infectie Bij normale gastheer leidt dit tot subklinisch hemoglobine daling Beleid ten aanzien van zwangeren ouders van kind met Erythema infectiosum Antistoffenbepaling alleen geïndiceerd bij reëel risico: • zwanger in eerste 20 weken van zwangerschap en • kind met erythema infectiosum in het gezin of • zelf symptomen passend bij parvovirus B19-infectie Week na besmetting viremie  lichte malaise verschijnselen 2 dagen tot 1 week Eind van deze fase IgM en IgG aantoonbaar en klachten exantheem en gewrichten dit duur ook enkele dagen tot 2 weken Symptomen: koorts, malaise, spierpijn, hoofdpijn, jeuk, vaak alleen gewrichtsklachten

6 Richtlijn NVOG/KNOV: Verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap
Richtlijn NVOG “Verminderde Kindsbewegingen” dec 2013 Sub paragraaf: Beleid bij afname van kindsbewegingen bij een zwangerschapsduur tot 24 weken Als een zwangere zich meldt met afname van kindsbewegingen bij een zwangerschapsduur minder dan 24 weken is het aangewezen de foetale hartactie vast te stellen. Toelichting : Er zijn geen studies die uitkomsten beschrijven van zwangerschappen korter dan 24 weken waarbij en vrouw zich meldt met een afname van de kindsbewegingen. Vroege groeivertraging is zeldzaam in deze periode. Aanwezigheid van foetale hartactie sluit een vroege intrauteriene vruchtdood uit. Case reports beschrijven foetus met neuromusculaire afwijkingen die totaal niet bewegen. Bij volledige afwezigheid van kindsbewegingen is verder echoscopisch onderzoek daarom aangewezen. Ook bij het bestaan van foetale anemie of hydrops foetalis en een afname van de kindsbewegingen is verdere echoscopische analyse aangewezen.


Download ppt "30 maart 2015 GP Frank, AIOS gynaecologie VSV MCH"

Verwante presentaties


Ads door Google