De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing te Den Bosch Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen onder andere over de talstelling en is er een ontmoeting met vertegenwoordigers van LEF. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 15 april19 30 KidS 15 aprilBijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 9 Inl: Harry 18 april17 00 Noordoost-Indiase maaltijd 19 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life 23 april20 30 B.V. “Ichtus” Namaakgoden H 6

5 Deze week zijn jarig: 12 april:Lieke van de Riet 13 april:br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april:Jelmer Lukkien 15 april:br Thomas Gort 16 april:Ruben Oosterhuis 17 april:zr Ciska de Groot-de Koning 18 april:Thijs Vonk

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

10 Psalm 5: 9, 10 9 Wie bij U schuilt, zal zich verblijden en juichend zullen tot U gaan, wie onder uw bescherming staan. Zij zullen U hun liefde wijden, uw naam belijden.

11 Psalm 5: 9, 10 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen, Gij zijt rechtvaardigen ten schild. Gij zegent hen getrouw en mild en Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

14 Psalm 5: 4, 5 4 Gij oordeelt wie niet eerlijk spreken en haat het onrecht dat Gij ziet. Hij zal vergaan, die bloed vergiet. De HERE zal de boze breken, zijn misdaad wreken.

15 Psalm 5: 4, 5 5 Maar ik zal dankbaar binnentreden het heiligdom aan U gewijd, dank zij uw goedertierenheid. Ik zal met ootmoed mij bekleden in mijn gebeden.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

19 Psalm 135: 1, 2 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

20 Psalm 135: 1, 2 2 Looft Gods goedheid in uw zang. Lieflijk klinkt zijn naam alom. Jakob immers is reeds lang zijn bijzonder eigendom. Hij verkoos Zich Israel naar zijn eigen hoog bestel.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

23 Wie is geschikt? Wie stelt zich beschikbaar?

24

25

26

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

28 LvdK 252: 1 - 4 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

29 LvdK 252: 1 - 4 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

30 LvdK 252: 1 - 4 3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.

31 LvdK 252: 1 - 4 4 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de Messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

34 Opwekking 249 1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.

35 Opwekking 249 Refrein Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

36 Opwekking 249 2 Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

37 Opwekking 249 Refrein Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

39 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

41 Gezang 182E 4-stemmig

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3, 4 Gezang164: Gezang182E:Amen

43 Samen werken aan gemeente zijn! 15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!!

44

45 Proef de originele Noordoost-Indiase keuken, klaargemaakt door gasten uit India. Buffet met curries, dal en kimbap, geserveerd met rijst en salade. Voor de kinderen zijn er ook pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar ondersteuning van de kerkbouw van de RPCNEI in Rengkai, Noordoost-India. Wanneer:zaterdag 18 april Waar:aanbouw Lidwinakerk Kosten: Volwassenen € 15,00 Kinderen t/m 12 jaar € 7,00 Voor meer informatie kijk op de flyer in uw postvak of neem contact op met Erik Schot of Marike Lukkien. Laatste kans om je aan te melden voor

46


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm5:9, 10 Hebreeën13:1 - 8 Psalm5:4, 5 1 Timoteüs3:1 - 13 Psalm135:1, 2 1 Timoteüs3:13 LvdK252:1, 2, 3,"

Verwante presentaties


Ads door Google