De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing te Den Bosch Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen onder andere over de talstelling en is er een ontmoeting met vertegenwoordigers van LEF. Deze vergadering begint om uur. De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 15 april 1930 KidS 15 april Bijbelstudieclub Dabar
15 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 9 Inl: Harry 18 april Noordoost-Indiase maaltijd 19 april kinderclub 1930 Best Life 23 april B.V. “Ichtus” Namaakgoden H 6

5 Deze week zijn jarig: 12 april: Lieke van de Riet 13 april: br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april: Jelmer Lukkien 15 april: br Thomas Gort 16 april: Ruben Oosterhuis 17 april: zr Ciska de Groot-de Koning 18 april: Thijs Vonk

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

10 Psalm 5: 9, 10 9 Wie bij U schuilt, zal zich verblijden en juichend zullen tot U gaan, wie onder uw bescherming staan. Zij zullen U hun liefde wijden, uw naam belijden.

11 Psalm 5: 9, 10 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen, Gij zijt rechtvaardigen ten schild. Gij zegent hen getrouw en mild en Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen.

12 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Psalm 5: 4, 5 4 Gij oordeelt wie niet eerlijk spreken en haat het onrecht dat Gij ziet. Hij zal vergaan, die bloed vergiet. De HERE zal de boze breken, zijn misdaad wreken.

15 Psalm 5: 4, 5 5 Maar ik zal dankbaar binnentreden het heiligdom aan U gewijd, dank zij uw goedertierenheid. Ik zal met ootmoed mij bekleden in mijn gebeden.

16 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

17 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

18 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

19 Psalm 135: 1, 2 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

20 Psalm 135: 1, 2 2 Looft Gods goedheid in uw zang. Lieflijk klinkt zijn naam alom. Jakob immers is reeds lang zijn bijzonder eigendom. Hij verkoos Zich Israel naar zijn eigen hoog bestel.

21 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

22 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

23 Wie is geschikt? Wie stelt zich beschikbaar?

24

25

26

27 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

28 LvdK 252: 1 - 4 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

29 LvdK 252: 1 - 4 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

30 LvdK 252: 1 - 4 3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.

31 LvdK 252: 1 - 4 4 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de Messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

33 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

34 Opwekking 249 1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.

35 Opwekking 249 Refrein Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

36 Opwekking 249 2 Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

37 Opwekking 249 Refrein Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

38 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

39 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

40 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

41 Gezang 182E 4-stemmig

42 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 5: 9, 10 Hebreeën 13: Psalm 5: 4, 5 1 Timoteüs 3: Psalm 135: 1, 2 1 Timoteüs 3: 13 LvdK 252: 1, 2, 3, 4 Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

43 Samen werken aan gemeente zijn!
15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om uur!!!

44

45 Indiaas buffet Laatste kans om je aan te melden voor
Proef de originele Noordoost-Indiase keuken, klaargemaakt door gasten uit India. Buffet met curries, dal en kimbap, geserveerd met rijst en salade. Voor de kinderen zijn er ook pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar ondersteuning van de kerkbouw van de RPCNEI in Rengkai, Noordoost-India. Wanneer: zaterdag 18 april Waar: aanbouw Lidwinakerk Kosten: Volwassenen € 15,00 Kinderen t/m 12 jaar € 7,00 Voor meer informatie kijk op de flyer in uw postvak of neem contact op met Erik Schot of Marike Lukkien.

46


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google