De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De dienstenrichtlijn: geen rustig bezit

Verwante presentaties


Presentatie over: "De dienstenrichtlijn: geen rustig bezit"— Transcript van de presentatie:

1 De dienstenrichtlijn: geen rustig bezit
13 maart 2015

2 Waar staan we 6 jaar na de implementatie?
In Nederland: Bij implementatie: relatief weinig eisen en vergunningstelsels afgeschaft of aangepast: door de deregulering en vereenvoudiging in voorgaande jaren waren al veel belemmeringen voor het vrij verkeer van diensten verdwenen; Geleidelijk toegenomen druk om over te gaan tot regulering van diverse vormen van dienstenactiviteiten. Recente voorbeelden: mediators, incassobureaus, kappers, slagers, architecten, makelaars, circussen, etc. Een van de redenen hiervoor is het gelijk speelveld: nu in andere lidstaten er wel regulering is, is de concurrentiedruk ongelijk. Daarnaast politieke en maatschappelijke wensen. Elektronische ontsluiting van informatie en berichtenverkeer via het point of single contact: staat onder druk bij decentrale overheden in verband bezuinigingen. Bij rijksoverheid nog steeds gefragmenteerde en slechte implementatie. Notificatieprocedure voor decentrale overheden in elektronische vorm. Hoeveelheid notificaties van Nederland over de jaren gedaald. P. van den Berghe - Ministerie van Economische Zaken 13 maart 2015

3 Waar staan we zes jaar na de implementatie op EU niveau?
Aanpassing dienstenrichtlijn: geen plan om dat op korte of middellange termijn te doen; Inzet Europese Commissie: verbeterde implementatie en uitvoering, met name in prioritaire sectoren en beroepsgroepen. Verscherpt toezicht. Europese Commissie wil notificatieprocedure verbeteren; Europese Commissie is bezig het Interne Markt Informatiesysteem te verbeteren; Richtlijn erkenning EG-beroepskwalificaties sluit na wijziging nauwer aan bij de dienstenrichtlijn. Europese Commissie (en lidstaten) benaderen de gereglementeerde beroepen geïntegreerd door zowel de Richtlijn erkenning EG-beroepskwalificaties als de dienstenrichtlijn in samenhang toe te passen. Bij het eisenpakket van Troika is voor lidstaten die ondersteuning ontvangen, een vast vereiste dat de dienstenrichtlijn volledig en effectief is geëimplementeerd. Kroatië heeft actief contact met Nederland over implementatie dienstenrichtlijn. Een verzoek van Montenegro is ook net binnen. P. van den Berghe - Ministerie van Economische Zaken 13 maart 2015

4 Juridische aandachtspunten
Kernprobleem dienstenrichtlijn: het toepassingsbereik De meeste jurisprudentie over de dienstenrichtlijn gaat over de vraag of de richtlijn van toepassing is of niet en of in geval van toepasselijkheid de nationale voorschriften wel in overeenstemming zijn met de dienstenrichtlijn. Overweging 9 – ruimtelijke ordening – dienstenrichtlijn is voor de Nederlandse situatie het meest complex. Daarnaast is het toepassingsbereik vanuit elektronische informatieontsluiting en berichtenverkeer onlogisch en niet goed hanteerbaar. Overlap met andere EU wetgeving wordt door de Europese Commissie onvoldoende onderkend. P. van den Berghe - Ministerie van Economische Zaken 13 maart 2015

5 gevoegde zaken Trijber & Harmsen (C-340/14 en C-341/14)
Interessante zaken gevoegde zaken Trijber & Harmsen (C-340/14 en C-341/14) zaak Hiebler (C-293/14) zaak Femarbel (C-57/12) zaak Commissie/Hongarije (C-179/14) zaak Kaufman (E-9/14) P. van den Berghe - Ministerie van Economische Zaken 13 maart 2015

6 - notificaties van nieuwe eisen en vergunningstelsels;
Hoe nu verder? Europese Commissie dient coherent te zijn in de interpretatie en toepassing van de dienstenrichtlijn; Er is aanleiding om de huidige implementatie en toepassing van de dienstenrichtlijn in Nederland op praktisch niveau te evalueren: - notificaties van nieuwe eisen en vergunningstelsels; - elektronisch verkeer Er komen een aantal richtinggevende uitspraken van het Hof van Justitie die de werking van de dienstenrichtlijn zullen verduidelijken. P. van den Berghe - Ministerie van Economische Zaken 13 maart 2015


Download ppt "De dienstenrichtlijn: geen rustig bezit"

Verwante presentaties


Ads door Google