De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstudeeronderzoek Suzanne Doolaard NAAR DE VERWIJSMOGELIJKHEDEN VOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VOOR BEWEEGACTIVITEITEN VOOR KINDEREN MET (DREIGEND) OVERGEWICHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstudeeronderzoek Suzanne Doolaard NAAR DE VERWIJSMOGELIJKHEDEN VOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VOOR BEWEEGACTIVITEITEN VOOR KINDEREN MET (DREIGEND) OVERGEWICHT."— Transcript van de presentatie:

1 Afstudeeronderzoek Suzanne Doolaard NAAR DE VERWIJSMOGELIJKHEDEN VOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VOOR BEWEEGACTIVITEITEN VOOR KINDEREN MET (DREIGEND) OVERGEWICHT IN DE GEMEENTE VELSEN

2 Inhoud  Afstuderen  Inleiding  Methode  Belangrijkste resultaten  Conclusie  Aanbevelingen  Mijn ervaring  Vragen

3 Afstuderen  Keuze GGD  Samen tot onderzoek gekomen  Stageperiode  Begeleiding door Lida Samson en Frieda Gosewehr

4 Inleiding  Overgewicht bij kinderen een wereldwijd probleem  In Nederland heeft 13% van de jongens en 13% van de meisjes overgewicht, waarvan 2% ernstig overgewicht (kinderen van 2 tot 18 jaar)  Oorzaak is verstoorde energiebalans  Leidt tot overgewicht in volwassenheid  Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van stakeholders tot succes leidt  In de gemeente Velsen heeft 12,5% van de kinderen overgewicht en 2,4% ernstig overgewicht

5 Inleiding  Doel van dit onderzoek  Sociale kaart opstellen voor verwijsmogelijkheden JGZ en eventuele hiaten in kaart te brengen  Onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de verwijsmogelijkheden voor de JGZ naar beweegactiviteiten voor kinderen van 9 tot 18 jaar met (dreigend) overgewicht binnen de gemeente Velsen?’

6 Inleiding  Deelvragen:  Wat voor beweegactiviteiten worden er aangeboden in de gemeente Velsen voor kinderen van 9 tot 18 jaar met (dreigend) overgewicht?;  Is de JGZ op de hoogte van de aangeboden beweegactiviteiten in de gemeente Velsen, en wat wordt hiermee gedaan?;  Wat zijn beweegredenen en eventuele belemmeringen voor de samenwerking tussen de stakeholders?

7 Methode  Kwalitatief onderzoek  Deskresearch  Sociale kaart  Interviews  Populatie  Data-analyse

8 Belangrijkste resultaten  Naast antwoord op de onderzoeksvraag zijn er andere belangrijke resultaten gevonden die invloed hebben op het onderwerp  SWOT-analyse

9 Belangrijkste resultaten

10 ” “ ‘… dat wij wel stimuleren van ga ermee aan de slag. Maar het is moeilijk, klaar. Het is gewoon iets heel moeilijks.’ (JGZ 4)

11 ” “ ‘Ik hoop natuurlijk dat de JGZ ze stimuleert om naar ons toe te komen. Maar de motivatie is gewoon moeilijk en ik denk dat we dat het beste samen kunnen doen.’ (S PORTAANBIEDER 6)

12 ” “ ‘Waar we de beste resultaten zien is ook daar waar in de keten natuurlijk ook wordt samengewerkt, dat mag duidelijk zijn.’ (S TAKEHOLDER 3)

13 Conclusie  Wat voor beweegactiviteiten worden er aangeboden in de gemeente Velsen voor kinderen van 9 tot 18 jaar met (dreigend) overgewicht?  Genoeg regulier sportaanbod  Aanbod van combinatiefunctionarissen op basisscholen  Fysiotherapie Maas  Weinig aanbod voor kinderen VO

14 Conclusie  Is de JGZ op de hoogte van de aangeboden beweegactiviteiten in de gemeente Velsen, en wat wordt hiermee gedaan?  Geen eenduidige kennis m.b.t. beweegaanbod in de gemeente  Wat zijn beweegredenen en eventuele belemmeringen voor de samenwerking tussen de stakeholders?  Gezamenlijk doel behalen  Een belemmering is dat de zorg-, sport-, en JGZ-wereld op verschillende manieren werken.  Een belemmering is dat de gemeente Velsen geen budget heeft voor de aanpak van overgewicht bij kinderen

15 Conclusie  ‘Wat zijn de verwijsmogelijkheden voor de JGZ naar beweegactiviteiten voor kinderen van 9 tot 18 jaar met (dreigend) overgewicht binnen de gemeente Velsen?’  Doorverwijzing naar regulier aanbod of fysiotherapie Maas.  Belemmeringen zijn het geringe specifieke aanbod en veel lage inkomens gezinnen

16 Aanbevelingen  JGZ  Gebruik maken van de sociale kaart om eenduidige kennis en verwijzing te realiseren  Sociale kaart komt op website CJG IJmond  Up-to-date houden sociale kaart  Richten op ouders

17 Aanbevelingen  Het aanbod  Fysiotherapie Maas  Jeugdsportpas Velsen  Menukaart Sportimpuls en Kinderen op Sportief Gewicht van het NISB  Opzetten gecombineerd aanbod (diëtist, psycholoog en sportaanbieder/fysiotherapeut)

18 Aanbevelingen  Samenwerking  Meer samenwerking gewenst op regionaal niveau  Samenwerking tussen JGZ en combinatiefunctionarissen  Van elkaar weten wat je doet  Deze bijeenkomst de eerste stap

19 Mijn ervaring  Zoeken in het begin  Fijne samenwerking  Leuk om de interviews af te nemen en resultaten te verwerken  Tevreden over het eindresultaat

20 Vragen?


Download ppt "Afstudeeronderzoek Suzanne Doolaard NAAR DE VERWIJSMOGELIJKHEDEN VOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VOOR BEWEEGACTIVITEITEN VOOR KINDEREN MET (DREIGEND) OVERGEWICHT."

Verwante presentaties


Ads door Google