De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

2 Agenda 3 Juni 19:30 Lef! Met je eigen groepje

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: br. J. Blom preeklezen 16:00 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De Heilige Doop is aangevraagd door Wouter en Annemieke Bondt voor hun dochter Sophia Maartje – roepnaam Annemé – de bediening zal in de middagdienst plaatsvinden. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch, zr. en br. Janita en Mark Smits Mededelingen kerkenraad

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: br. J. Blom preeklezen 16:00 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is vandaag voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. De collecte aan de tafel ’s middags is voor de Diaconie. Mededelingen kerkenraad

5 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

6 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

7 175 C

8 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
● Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

9 Psalm 100: 1, 4 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

10 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

11 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

12 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 ● Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

13 Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering,
Gezang 124, NG 64: 1 - 5 1 Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering, het is zo weerloos en zo klein, je weet nog niet hoe het zal zijn. refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

14 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis.
Gezang 124, NG 64: 1 - 5 2 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja, van ondergang en gloria. refrein:  O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

15 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring.
Gezang 124, NG 64: 1 - 5 3 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring. Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. refrein:  O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

16 Dat teken is een heilsgeheim: God wil met jou verbonden zijn.
Gezang 124, NG 64: 1 - 5 4 Dat teken is een heilsgeheim: God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent. refrein:  O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

17 Zo komt jouw leven aan het licht,
Gezang 124, NG 64: 1 - 5 5 Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt. refrein:  O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

18 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: ● Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

19 Dooplied Alle dagen van ons leven Of we ziek zijn of gezond Worden jou en mij gegeven Door de God van het verbond Liefdevol schreef Hij met water Zijn drie namen op ons hoofd Zo heeft Hij voor nu en later Jou en mij zijn heil beloofd

20 Dooplied Zeg maar dank U zeg maar amen Zeg maar Vader Zoon en Geest Hij roept de geslachten samen Voor het enen grote feest

21 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied ● Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

22 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: ● HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

23 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: ● HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

24 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 ● Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

25 Psalm 105: 4, 5 4 O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, o Jakobs kindren, die de HEER heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De HEER is onze God; zijn mond spreekt recht op heel het wereldrond

26 Psalm 105: 4, 5 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

27 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 ● Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

28 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 ● Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

29 Gezang 125, NG65: 2, 4 2 Niemand is waard uw gast te mogen zijn.
Niemand van ons wordt rein voor U bevonden. Uw tien geboden hebben wij geschonden. Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein. 4 Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten: alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

30 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 ● LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

31 LvdK 249: 1 - 3 1 Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knie‰n zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

32 LvdK 249: 1 - 3 2 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

33 LvdK 249: 1 - 3 3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

34 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: ● Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

35 ‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets
Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 1 ‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

36 ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 2 ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

37 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan
Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 3 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

38 De derde dag stond Hij, de vorst, weer op:
Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 4 De derde dag stond Hij, de vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

39 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
Gezang 123, Gz 2: 1 - 5 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig onbevlekt.

40 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

41 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

42 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: ● Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

43 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Gezang 141, Gz35: 1, 3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

44 die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest
Gezang 141, Gz35: 1, 3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

45 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion

46 182 E 4-stemmig

47 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 100: 1, 4 Gezang 124: Dooplied Handelingen 2: HC Zondag 27: vr/ant 74 Psalm 105: 4, 5 Gezang 125: 2, 4 LvdK 249: Gezang 123: Gezang 141: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting het Passion


Download ppt "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google