De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord Zuidwest Friesland Friesland-Oost Gerda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord Zuidwest Friesland Friesland-Oost Gerda."— Transcript van de presentatie:

1 15-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord Zuidwest Friesland Friesland-Oost Gerda Brinkman

2 15-4-2008VSV2 2 Inhoud: Begrippen en Instrumenten Landelijke cijfers Regionale populatie vs. landelijk Regionale vsv-cijfers

3 15-4-2008VSV3 3 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

4 15-4-2008VSV4 4 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

5 15-4-2008VSV55 Het gebruikte concept Nieuwe vsv’ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis) Leerlingen op 1/10/2005 (peiljaar) Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar 2005/2006 of daarvoor Uitgezonderde groepen 

6 15-4-2008VSV6 Categorieen die niet meegenomen worden in de vsv-bepaling landelijkconvenanten leerlingen ouder dan 22 jaar (t+1)nn in buitenland wonendennn emigratienn overledenennn personen uitgeschreven uit GBAnn praktijkonderwijsleerlingennn examendeelnemer (herkomst en bestemming)jn overige mbo-deelnemers (herkomst en bestemming)jn VAVO bij herkomstjn leerlingen in lesgeldregisternn Internationaal Baccalaureaat/Engelse Stroomnn inschatting doorstroom naar VSO en declaratie-PROjn inschatting onvolledige VO-diploma'sjn

7 15-4-2008VSV7 7 Landelijk Berekening landelijke cijfers Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

8 15-4-2008VSV8 8 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo281,9 of doorstroom ho 20,5 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9

9 15-4-2008VSV9 9 Nieuwe VSV-ers landelijk

10 15-4-2008VSV10 Nieuwe VSV-ers landelijk

11 15-4-2008VSV11 Naar laatst gevolgd onderwijs

12 15-4-2008VSV12 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

13 15-4-2008VSV13 RMC-regio’s in Friesland (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

14 15-4-2008VSV14 Samenstelling regio-populatie; vo-scholen

15 15-4-2008VSV15 Samenstelling regio-populatie, mbo

16 15-4-2008VSV16 Friesland-Noord (geel), Friesland-Oost (groen) en Zuidwest Friesland (blauw) tussen alle rmc-regio’s

17 15-4-2008VSV17 Gemeenten binnen de regio Friesland-Noord

18 15-4-2008VSV18 Gemeenten binnen de regio Zuidwest-Friesland

19 15-4-2008VSV19 Gemeenten binnen de regio Friesland-Oost

20 15-4-2008VSV20 % vsv naar persoonskenmerken, regio Friesland-Noord

21 15-4-2008VSV21 % vsv naar persoonskenmerken, regio Zuidwest Friesland

22 15-4-2008VSV22 % vsv naar persoonskenmerken, regio Friesland-Oost

23 15-4-2008VSV23 vsv% mbo; regio Friesland-Noord

24 15-4-2008VSV24 Aantal + % vsv naar mbo-instelling in de regio Friesland-Noord

25 15-4-2008VSV25 % vsv mbo; regio Zuid-West Friesland

26 15-4-2008VSV26 Aantal + % vsv mbo in de regio Zuidwest Friesland

27 15-4-2008VSV27 % vsv mbo; regio Friesland- Oost

28 15-4-2008VSV28 Aantal + % vsv naar mbo-instelling in de regio Friesland-Oost


Download ppt "15-4-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord Zuidwest Friesland Friesland-Oost Gerda."

Verwante presentaties


Ads door Google