De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De coöperatieve gedachte Emeritiforum KU 29 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De coöperatieve gedachte Emeritiforum KU 29 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De coöperatieve gedachte Emeritiforum KU Leuven @WimVanOpstal 29 januari 2015

2  Deel I  Wat?  Waar?  Waarom?  Deel III  Kansen en uitdagingen voor coöperaties anno 2015

3 Wat is een coöperatie?  Internationaal referentiekader “A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.” - International Cooperative Alliance

4 Wat is een coöperatie?  Juridisch  Veranderlijk aantal vennoten met veranderlijk kapitaal  CVBA / CVOA  coöperatieve vennootschap met (on)beperkte aansprakelijkheid  handelsvennootschap of burgerlijke vennootschap  naar privaat recht / naar publiek recht  Optioneel: erkenning NRC  Optioneel: VSO-statuut

5 Wat is een coöperatie?  Specifieke juridische kenmerken  Opdeling vast / variabel kapitaal Vast gedeelte Variabel gedeelte

6 Wat is een coöperatie?  Specifieke kenmerken  Mogelijkheid loskoppeling inbreng  stemrecht 1 aandeel = 1 stem 1 vennoot = 1 stem Niemand >10% van de stemmen

7 Wat is een coöperatie?  Specifieke kenmerken  Creatie verschillende soorten aandelen mogelijk A-aandelen (oprichters/bezielers) B-aandelen (klanten) C-aandelen (werknemers) D-aandelen (externe investeerders) AVRvB statuten

8 Waar coöperaties?  Land- en tuinbouw  Milcobel  3000 leden-leveraars  1 miljard liter melk/jaar  via werkvennootschappen (Belgomilk, INZA, …)  Coöperatieve veilingen  COVAVEE  Machinecoöperaties

9 Waar coöperaties?  Distributie van geneesmiddelen  Febelco  2500 zelfstandige apotheken  Marktaandeel 35%  Multipharma, EPC, ESCAPO, Vooruit Nr 1, De Voorzorg, …  Coöperatieve apotheken  Apothekers zijn werknemers  MSF Supply

10 Waar coöperaties?  Financiële sector  Coöperatieve banken  Vroeger: CERA, BACOB, Bank van de arbeid, etc.  Nu: coöperatieve holdingmaatschappijen (bv. Cera, Lanbokas/Agricaisse, Argen-Co, …)  Nichebanken: Banque CPH, New-B?  Coöperatieve verzekeraars  P & V  Federale Verzekeringen  Coöperatieve kredietverstrekkers  SWIFT  Interne banken multinationale ondernemingen

11 Waar coöperaties?  Groot- en kleinhandel  Euronics Belgium  Menouquin  Lekkerland  Prik & Tik  Metalunion  Electro Retail Group  Districo  Asamco ……

12 Waar coöperaties?  Nieuwe niches  Wonen  Zorg  Energie  Sport  Media  Sociale economie ……

13 Waarom coöperaties?  Grondslagen voor coöperatief ondernemen  Vacuüm invullen  Schaalvoordelen / marktmacht  efficiëntie en kostenbesparingen  verbeteren bedrijfspositionering (naambekendheid, markttoegang, …)  benutten van complementaire competenties  Lokale verankering

14 Kansen?  Grote Recessie: momentum?  Terugtrekkende overheid  Draagkrachtversterking door samenwerking (KMO’s, lokale besturen, social profit)  Lokale verankering en controle  Vraaggestuurd werken  Vermaatschappelijking  Alternatieve financiering

15 Uitdagingen?  Algemeen  Onbekend = onbemind  Flankerende beleidsmatige kaders  Tradities doorbreken  Vertrouwen winnen  Nuchterheid bewaken

16 Uitdagingen  Werken met en voor vennoten  Stakeholderanalyse  Identificatie potentiële vennoten  Toetredingsvoorwaarden  Uittredingsmodaliteiten  Missie/visie verankeren  Eigenaarschap en controle geven  Belang van de transactierelatie  Rolafbakening en rolverwarring  Betrokkenheid  Prikkel om te monitoren?  Financiële en coöperatieve geletterdheid vennoten?

17 Uitdagingen  Ook het financiële plaatje moet kloppen  Hoe vennoten vergoeden?  Ristorno (coöperatieve teruggave)?  Dividend?  Niet?  Fiscale aspecten?  Financiering  Verdienmodel?  Erkenningen?  Kapitaalbehoefte?  Aandelenkapitaal = risicokapitaal

18 Tot slot  Willen we de coöperatie wel gebruiken?  Ethischer?  Win-Win situatie vennoot / onderneming?  Mattheuseffect?  Nood aan ledenbetrokkenheid?  In lijn met de kapitaalbehoefte?


Download ppt "De coöperatieve gedachte Emeritiforum KU 29 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google