De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek en ontwikkeling van online complimententool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek en ontwikkeling van online complimententool"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek en ontwikkeling van online complimententool

2

3 Programma workshop Probleemschets: Jongeren & zelfbeeld
Oplossing: positieve psychologie GIF a compliment: onderzoek & ontwikkeling In de praktijk: wat kunt u ermee? Voorbeeld: GIF a compliment in Happyles

4 1. Jongeren en zelfbeeld Onderdeel van Jeugdimpuls 2014
Vergroten van positief zelfbeeld jongeren Waarom is dit belangrijk? Wat is relatie tussen zelfbeeld, zelfvertrouwen en (seksueel) welbevinden?  literatuuronderzoek

5 Onzekerheid jongeren Tijdens de puberteit ligt de nadruk op het uiterlijk en erbij horen. Dit is een bron voor onzekerheid bij jongeren. (de Graaf et al., 2012). 31% van jongens voelt zich wel eens of regelmatig onzeker over hun uiterlijk. 5% van jongens voelt zich vaak of altijd onzeker over hun uiterlijk. 52% van de meiden voelt zich wel eens of regelmatig onzeker over hun uiterlijk. 17% van meiden voelt zich vaak of altijd onzeker over hun uiterlijk.

6 Zelfbeeld en welbevinden
Er is een duidelijk relatie tussen het zelfbeeld van jongeren en hun welbevinden. Jongeren met een positief zelfbeeld hebben minder last van angst en depressieve gevoelens (Moksnes & Espnes, 2012). Meiden met een positief zelfbeeld functioneren beter en zijn seksueel weerbaarder dan meiden met een negatief zelfbeeld (Rehbein-Narvaez,et al., 2006).

7 Zelfbeeld en social media
Media is altijd een onderdeel geweest van de jongerencultuur. Met de komst van sociale media is de invloed hiervan op het zelfbeeld van jongeren vergroot. Social media draagt bij aan onrealistisch schoonheidsideaal & bewerken van uiterlijk. Jongeren kunnen elkaar online makkelijk negatief aanspreken en pesten (10% van jongeren wordt gepest; CBS, 2013).  Social media gebruik leidt tot meer zelfobjectivering en een negatief zelf- en lichaamsbeeld bij jongeren (de Vries, 2014).

8 Bronnen van zelfbeeld De stabiliteit van het zelfbeeld van jongeren is erg afhankelijk van de bron: Zelfvertrouwen dat gebaseerd is op interne factoren (karakter en eigenschappen) zorgt voor een hoge mate van welbevinden en weerbaarheid (Vonk & Smit, 2012). “Ik ben een doorzetter.” Zelfvertrouwen dat gebaseerd is externe factoren, zoals uiterlijk, zorgt voor een fragiel zelfbeeld en een slechte weerbaarheid (Vacek et al., 2010). “Ik ben knap.” Uit verschillende onderzoeken onder meisjes blijkt dat wanneer de focus op het uiterlijk ligt en dit de basis vormt voor het zelfconcept, de kans op een eetstoornis en dus een lager welbevinden groter is (Woertman & van den Brink, 2008) Bij jongeren met een laag zelfvertrouwen is het algemeen welbevinden groter wanneer zij het zelfvertrouwen dat zij hebben baseren op interne factoren dan wanneer zij dit baseren op externe factoren (Jordan et al., 2013). Voor jongens geldt dat een laag zelfvertrouwen op het gebied van school leidt tot meer risicovol seksueel gedrag. Bij meisjes blijken een laag zelfvertrouwen onder leeftijdsgenoten en een hoog tevredenheid met hun uiterlijk een positieve invloed te hebben op hun seksueel welbevinden. Populaire meisjes en meisjes die ontevreden zijn met hun uiterlijk lopen juist meer risico en hebben meer verschillende bedpartners, hebben sneller seks met een partner en hebben vaker onveilige seks (Wild et al., 2004).

9 Uitdaging Jongeren stimuleren om elkaar positief aan te spreken en de nadruk te leggen op intrinsieke kwaliteiten. Aansluiten bij manier van communiceren en belevingswereld van jongeren jaar.  Online social media complimenten tool:

10 2. Oplossing: positieve psychologie
Aandacht voor het vergroten van een positief zelfbeeld en geluk. Hoe vernieuwend is positieve psychologie? In Griekse filosofie al aandacht voor ‘het goede leven’. Martin Seligman heeft dit weer opgepakt; Richten op positieve gedragingen i.p.v. problemen

11 Sadness versus happiness
Ongelijke aandacht In onderzoek is er weinig aandacht voor geluk: Sadness versus happiness 100 : 1  Aandacht voor het verminderen van problemen.

12 Creëren van geluk Valt geluk te creëren?
Sonja Lyubomirsky deed hier onderzoek naar. Is geluk vooral het resultaat van goede genen of hebben gelukkige personen gewoon meer geluk in hun leven, of is geluk te creëren? Dus in hoeverre is geluk maakbaar naast (I) de aangeboren aanleg voor geluk en (II) omstandigheden? Probeer voor alledrie deze factoren een percentage te geven. De meeste mensen denken dat omstandigheden voor geluk zorgen. Dus een relatie, een andere baan, er mooier uit zien, een kind, geen hoofdpijn meer hebben, een betere relatie met ouders, leukere collega’s, een groter huis etc. Het is dus meer een kwestie van geluk hebben dan dat je geluk zelf kan creëren. Een omstandigheden veranderen zorgen wel voor tijdelijk meer geluk maar dit houdt niet stand. Mensen raken namelijk snel aan de nieuwe situatie gewend waarbij er altijd weer andere elementen komen waar mensen niet gelukkig mee zijn. Het gras blijft dus altijd groener bij de buren. En dan is er ook het feit dat mensen zijn wie zij zijn. De een is nu eenmaal van zichzelf gelukkiger of positiever dan een ander. Het glas is halfvol of halfleeg, afhankelijk van je persoon een aanleg. Maar kloppen deze aannames wel?

13 Wat bepaalt geluk? Bewust gedrag Genetische aanleg 40% 50%
De variantie is ons geluk hangt maar voor 10% af van omstandigheden!! 40% van de mate van geluk is te beïnvloeden door gedrag. De sleutel voor meer geluk ligt niet in het veranderen van een persoon (DNA) of het streven naar andere en betere omstandigheden, maar bij ons eigen gedrag. Uit verschillende studies blijkt dat de meest gelukkige mensen bepaald gedrag vertonen: Veel tijd investeren en spenderen met familie en vrienden en hier van genieten Zij makkelijk en vaak dankbaarheid kunnen uitdrukken voor wat ze hebben. Zij vaak anderen helpen, ook mensen die zij niet kennen. Positief denken en praten over hun toekomst In het moment leven en genieten van wat ze op dit moment hebben. Een helder en hoger doel hebben dat zij nastreven, bijvoorbeeld: fraude bestrijden of hun kinderen opvoeden met bepaalde normen en waarden Ook deze mensen maken vervelende dingen mee en raken gestrest, zij hebben echter een passende coping strategie om hiermee om te gaan. Omstandigheden 10% (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005)

14 Geluksstrategien Dankbaarheid tonen Optimisme cultiveren
Niet tobben of sociaal vergelijken Vriendelijk zijn Sociale relaties koesteren Copingstrategieën ontwikkelen Leren vergeven Flow-ervaringen versterken Geniet van het leven Engagement voor je doelen Praktiseren van geloof en spiritualiteit Zorgen voor je lichaam 1- Uit onderzoek blijkt dat wanneer je gemiddeld 1x per week nadenkt over 3-5 dingen waar je dankbaar voor het bent, je aanzienlijk gelukkiger wordt. Naast “het tellen van je zegeningen” en/ of het schrijven van een danklogboek kun je ook iemand dankbaar zijn, dit kun je uiten door hem/ haar een brief te sturen. Dit kan bijvoorbeeld je moeder zijn, een oude vriend of een leraar van vroeger. 2- Optimisme cultiveren gaat niet alleen over je welzijn in het verleden en het heden, maar betekent ook dat je de toekomst zonnig in ziet. Dit kan door te schrijven over jouw ideale toekomst. 3- Dit kan door afleiding zoeken, door de “stop”-methode, het piekerkwartiertje, erover te praten, problemen aan te pakken, situaties die tot tobben leiden te vermijden, te mediteren en het grote geheel te zien. 4- Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van vriendelijk gedrag een effectieve manier is om gelukkiger te worden. Uit een van deze experimenten werden mensen vergeleken die vijf vriendelijke daden per week wilden uitvoeren op 1 dag vergeleken met mensen die deze daden mochten verspreiden over de hele week. Zoals verwacht waren mensen gelukkiger, maar opvallend was de piek alleen waargenomen bij degenen die slechts 1 dag vriendelijk en gul waren. Waarschijnlijk omdat kleine vriendelijke daden over zeven dagen verspreid minder kracht heeft; waarschijnlijk doen we uit onszelf al zo vaak vriendelijk. Vergelijkbare bevindingen zijn er voor kinderen: een recente studie toont aan dat 9- tot 11-jarige kinderen die aardige dingen deden niet alleen gelukkiger werden maar ook populairder werden onder leeftijdsgenoten (Layous, Nelson, Oberle, Schonert-Reichl, & Lyubomirsky, 2013). 5- Dit doe je door tijd voor elkaar vrij te maken, bewondering, waardering en genegenheid uit te drukken, conflicten te beheersen, te delen wat er in je omgaat, hulpvaardig en loyaal te zijn (geniet mee!) en door te knuffelen (“A hug a day keeps the blues away”). 6- En dan met name probleemgerichte copingstrategieën of als dit niet kan emotiegerichte copingsstrategieën. Er zijn zelfs mensen die iets goeds kunnen putten uit een trauma (= “post-traumatic growth”). Verder is het van belang sociale steun te zoeken. 7- Dit is waarschijnlijk de moeilijkste strategie. Als je meer wilt weten over hoe je kunt vergeven kun je het werk van Worthington lezen (“REACH method”). 8- Ben je ooit zo verdiept geweest in wat je aan het doen was dat je de tijd volkomen vergat? Misschien merkte je niet eens dat je flinke trek had of naar het toilet moest? Was het net of niets anders er meer toe deed? Ja? Dan heb je “flow” ervaren. Mihály Csíkszentmihályi (“cheeks sent me high”) heeft flow omschreven als een toestand van intens verdiept zijn in en betrokken zijn bij het huidige moment. Csíkszentmihályi stelt dat het goede leven, een gelukkig leven, een leven is dat wordt gekarakteriseerd door flow, door compleet in beslag genomen worden door wat men doet. De sleutel tot de reactie van flow is het bewerkstelligen van een evenwicht tussen vaardigheden en uitdagingen. 9- Spreekt voor zich!  10- Door dus te gaan voor intrinsieke (authentieke) doelen. Bedenk een haalbaar en passend actieplan met kleinere subdoelen, maar wees flexibel. 11- Ja, dit is echt zo. 12- Door te mediteren, te bewegen en te doen als een gelukkig mens; lach veel!

15 Complimenten als tool voor geluk
Complimenten krijgen geeft je een goed gevoel Complimenten geven geeft je een goed gevoel https://www.youtube.com/watch?v=YuF9BauIEwg Wanneer we dit in verband brengen met het geven van complimenten, lijken vooral complimenten die het interne zelfvertrouwen vergroten en een intrinsieke basis hebben, van belang te zijn voor het welbevinden van jongeren.

16 3. GIF a compliment: onderzoek & ontwikkeling

17 Wisselwerking ontwikkeling en onderzoek

18 Rationale onderzoeken

19 Concepttest onder doelgroep
Twee concepten 50 leerlingen VMBO Wageningen Allebei scoren rond de 6

20 Pretest onder doelgroep
Door Stichting Alexander en Spectrum 80 leerlingen VMBO Almere, VWO Assen Uitkomsten: grappig, duidelijk, goede taal, goede layout, best wel een goed idee Aanpassen technische zaken + verboden woordenlijst inkorten

21 Dit is ‘m:

22 Campagne GIFacompliment day:
Aantal gegenereerde GIF’s: GIF’s Aanta kliks op deze links: kliks   Aantal bezoeken: bezoeken Meeste gedeelde gif 

23 4. In de praktijk: wat kunt u ermee?
Werkvorm Filippo

24 5. Voorbeeld: GIF a compliment in Happyles
Happyles is ontwikkeld door het Trimbos Instituut. Het doel van happyles: het geluk en de psychische gezondheid van jongeren bevorderen. GIF a compliment is opgenomen in de happyles.


Download ppt "Onderzoek en ontwikkeling van online complimententool"

Verwante presentaties


Ads door Google