De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan uw resultaten! ‘ Roosters maken’ Kinderopvangvoorzieningen Sarah Middelbos 2 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan uw resultaten! ‘ Roosters maken’ Kinderopvangvoorzieningen Sarah Middelbos 2 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Plan uw resultaten! www.dehora.be ‘ Roosters maken’ Kinderopvangvoorzieningen Sarah Middelbos s.middelbos@dehora.be 2 april 2015

2 Plan uw resultaten! www.dehora.be Doelstelling Vandaag willen we samen met jullie stilstaan bij allerlei facetten van het opmaken van uurroosters. Het uitwisselen van ervaring met jullie collega’s zal hierbij zeer belangrijk zijn. We zien vandaag wat theorie, maar als je meer wil weten kan je zeker ook naar de dagopleiding ‘Roosters maken’ komen!

3 Plan uw resultaten! www.dehora.be Oefening Uitwisselingsspel: 5 op een rij –Leg een stelling voor aan één van je collega’s –Indien hij/zij akkoord is met de stelling plaatst hij er zijn handtekening bij –Je mag per collega maximaal 1 handtekening hebben –Indien een collega zijn handtekening niet kan plaatsen bij een stelling, ga je verder naar een volgende collega –Probeer zo snel mogelijk 5 handtekeningen van je collega’s te verzamelen (de handtekeningen moeten in 1 rij staan (diagonaal, horizontaal, verticaal). –Het is de bedoeling dat je ook een woordje uitleg kan geven bij de handtekeningen die je verzameld hebt, dus kort doorvragen is belangrijk!

4 Plan uw resultaten! www.dehora.be Beleid - Het Spanningsveld Organisatie wensen Medewerkers wensen Klant wensen Waar bevinden jullie je momenteel ?

5 Plan uw resultaten! www.dehora.be Hulpmiddel in excel

6 Plan uw resultaten! www.dehora.be Normering Kinderdagverblijven Basis: –1 - 8 kinderen  1 begeidster –9 - 18 kinderen  2 begeidsters –19 - 27 kinderen  3 begeleidsters –28 – 36 kinderen  4 begeleidsters 12:00-14:00 –1 - 8 kinderen  1 begeidster –9 - 28 kinderen  2 begeidsters –29 - 42 kinderen  3 begeleidsters Buitenschoolse Kinderopvang –14 kinderen per begeleidster

7 Plan uw resultaten! www.dehora.be Gecorrigeerde versie Welke factoren kunnen bij jullie meespelen waardoor je de cijfers op basis van de normering wil aanpassen?

8 Plan uw resultaten! www.dehora.be Totaal benodigde uren op jaarbasis Aandachtspunten: –Verschil schoolweken/ vakantieweken? –Andere taken/ overlegmomenten/ …

9 Plan uw resultaten! www.dehora.be Planning - Detailniveaus Jarenplanning Capaciteitsplanning Roosterplanning Rooster beheer Toename mate van detail Vraag Aanbod

10 Plan uw resultaten! www.dehora.be Voorbeeld vlak werkaanbod

11 Plan uw resultaten! www.dehora.be Voorbeeld variabel werkaanbod

12 Plan uw resultaten! www.dehora.be Sturen op capaciteit Eerst sturen, dan flexibiliseren 2 draaiknoppen –Werkaanbod –Personele beschikbaarheid (uitval en inzet)

13 Plan uw resultaten! www.dehora.be Sturen in het werk Sturen in de werkplanning Niet tijdgebonden activiteiten op andere momenten plannen Keuzes maken en prioriteiten stellen ‘nee verkopen’

14 Plan uw resultaten! www.dehora.be Sturen op personeel Vergroten personele beschikbaarheid door actief verzuimbeleid Adequaat plannen opleidingen Sturen op verlof/vakantieregeling Contractenbeleid Flexibiliseren

15 Plan uw resultaten! www.dehora.be Verlofbeleid Tips: Maak een onderscheid tussen het minimum aantal verlofdagen die opgenomen moeten worden in het eerste kwartaal (bijv. 3 dagen), en verlofdagen die opgenomen moeten worden in het tweede kwartaal (bijv. 2) Spreek voor het derde en vierde kwartaal een maximum aantal verlofdagen af (geen minimum) Spreek af hoeveel medewerkers er minimaal aanwezig moeten zijn per dag voor de verschillende functies (zo hou je ook rekening met andere types afwezigheden die reeds gepland zijn) Maak duidelijk volgens welke criteria verlofaanvragen beoordeeld zullen worden wanneer niet alle verlof gegeven kan worden: –Voorbeelden: Periode van collectief verlof van de partner Medewerkers met kinderen hebben tijdens 1 schoolvakantie naar keuze voorrang Werken met een roterende verlofmaand (vb. mw A heeft in 2015 voorrang in juli, in 2016 in augustus en in 2017 in september)

16 Plan uw resultaten! www.dehora.be Verlofbeleid Voorbeelden van afspraken: Geef voor verschillende periodes in het jaar aan voor welke datum het verlof aangevraagd dient te worden, voorzie daarna tijd voor de medewerkers om zelf nog verbeteringen aan te brengen en vervolgens voor de verantwoordelijke om het goed te keuren –Voorbeeld zomerverlof: Voor eind januari dienen de medewerkers hun verlof aan te duiden op de basisplanningen van juli./aug/sept Vervolgens hebben ze een dag of 8 de tijd om verbeteringen aan te brengen (enkel verbeteringen!) Wanneer er dan nog problemen zijn hakt de HVK knopen door. Definitieve goed- of afkeuring ten laatste op 16 februari –Voorbeeld verlof eerste kwartaal: Voor begin december dienen de medewerkers 3 dagen verlof aan te duiden op de basisplanningen van jan/feb/maart Vervolgens hebben ze een dag of 8 de tijd om verbeteringen aan te brengen (enkel verbeteringen!) Wanneer er dan nog problemen zijn hakt de HVK knopen door. Definitieve goed- of afkeuring ten laatste op 20 december –Voorbeeld verlof tweede kwartaal: Voor begin maart dienen de medewerkers 2 dagen verlof aan te duiden op de basisplanningen van april/mei/juni Vervolgens hebben ze een dag of 8 de tijd om verbeteringen aan te brengen (enkel verbeteringen!) Wanneer er dan nog problemen zijn hakt de HVK knopen door. Definitieve goed- of afkeuring ten laatste op 20 maart –Voorbeeld verlof vierde kwartaal: Voor begin juni dienen de medewerkers al hun resterend verlof aan te duiden op de basisplanningen van okt/nov/dec Vervolgens hebben ze een dag of 8 de tijd om verbeteringen aan te brengen (enkel verbeteringen!) Wanneer er dan nog problemen zijn hakt de HVK knopen door. Definitieve goed- of afkeuring ten laatste op 20 juni

17 Plan uw resultaten! www.dehora.be Methodiek Maandplanning Systematiek Individueel Collectief Uniek Repeterend Uniek Cyclisch/ repeterend Zelfroosteren

18 Plan uw resultaten! www.dehora.be Keuze roostersystematiek Zoeken naar een beter evenwicht tussen: Zekerheid/voorspelbaarheid Flexibiliteit

19 Plan uw resultaten! www.dehora.be Roosterbeheer Laten jullie medewerkers (verplicht) naar huis gaan indien er geen kinderen meer aanwezig zijn? Mogen medewerkers andere taken uitvoeren wanneer er nog maar weinig kinderen zijn? Hoe sturen jullie dit aan? Wat doen jullie wanneer er minder kinderen zijn dan voorzien?

20 Plan uw resultaten! www.dehora.be Roosterbeheer Kan de communicatie van ouders naar de opvang nog verbeteren? Hoe lossen jullie ziekte van een collega op? Welke afspraken gelden er rond wissels? Tijdregistratie? Welke afspraken zijn er rond het maken en terugnemen van overuren?

21 Plan uw resultaten! www.dehora.be Overzicht dagopleiding Voormiddag: Inleiding Module 1: Hoeveel werk is er? Module 2: Hoeveel uren werkt een kinderbegeleidster in de praktijk? Module 3: Heb ik voldoende kinderbegeleidsters? Namiddag: Module 4: Spreiding over het jaar Module 5: Roostersystematieken en roostertechnieken Module 6: Roosterbeheer


Download ppt "Plan uw resultaten! ‘ Roosters maken’ Kinderopvangvoorzieningen Sarah Middelbos 2 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google