De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. J.R. Geersing te Den Bosch Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing te Den Bosch Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen onder andere over de talstelling en is er een ontmoeting met vertegenwoordigers van LEF. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

4 Agenda 15 april19 30 KidS 15 aprilBijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 9 Inl: Harry 18 april17 00 Noordoost-Indiase maaltijd 19 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life 23 april20 30 B.V. “Ichtus” Namaakgoden H 6

5 Deze week zijn jarig: 12 april:Lieke van de Riet 13 april:br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april:Jelmer Lukkien 15 april:br Thomas Gort 16 april:Ruben Oosterhuis 17 april:zr Ciska de Groot-de Koning 18 april:Thijs Vonk

6 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

10 Psalm 121: 1, 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

11 Psalm 121: 1, 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

12 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

13 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

15 LvdK 90: 2, 3 2 Dit weet ik vast en zeker, dat mij de Heer bemint, dat Hij mijn deel, mijn beker, mijn Vader is, mijn vriend, dat Hij geen kwaad kan willen, dat Hij mij bij wil staan, dat Hij de storm zal stillen, mijn vijand zal verslaan.

16 LvdK 90: 2, 3 3 De grond van mijn vertrouwen is Christus, in zijn bloed is voor wie op Hem bouwen Gods heil in overvloed. Ik vind in eigen leven niets lieflijks hier op aard; wat Hij mij heeft gegeven alleen is minnenswaard.

17 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

18 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

19

20

21 is onze relatie met God een persoonlijke of meer een zakelijke …

22 het Onze Vader is een modelgebed …

23 het Onze Vader leert ons een persoonlijke relatie met God op te bouwen …

24 een relatie waarin het niet gaat om jezelf maar om de Ander …

25 en ons gebed is de stem van die relatie als t goed is …

26 personen gaan alleen van binnenuit open …

27 weet jij waar ik verdriet van heb …

28 leer ons bidden …

29 wie overdag de weg naar de bron niet gaat zal hem s nachts niet vinden …

30 hij neemt je niet altijd af wat drukt, maar draagt je heus elke dag …

31 laten we bidden …

32

33 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

34 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

35 LvdK 90: 6, 9, 11 6 Zijn Geest wil in mij wonen, Hij richt mijn wens en wil, en wat er ook mag komen, Hij spreekt en maakt mij stil. Al wat de Heer vanbinnen geplant heeft, rijpt tot vrucht. Hij is de Geest, die in mij en met mij ‘Vader!’ zucht.

36 LvdK 90: 6, 9, 11 9 Wat er mij ook gebeure, in eeuwigheid zijt Gij, en wat ter wereld, Here, zou scheiden U en mij? Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd, geen honger of vervolging, niets dat mij van U scheidt.

37 LvdK 90: 6, 9, 11 11 Mijn hart wil blij opspringen, het kan niet treurig zijn, ik lach en loop te zingen in louter zonneschijn. De zon die staat te stralen, o Jezus, dat zijt Gij. Ik dank U duizendmalen, wat zijt Gij goed voor mij!

38 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

39 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

40 Psalm 103: 9 9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

41 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

42 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

43 LvdK 460: 1, 2 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

44 LvdK 460: 1, 2 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

45 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

46 Gezang 182D

47 Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2 Gezang182D:Amen

48 Samen werken aan gemeente zijn! 15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!!

49

50 Proef de originele Noordoost-Indiase keuken, klaargemaakt door gasten uit India. Buffet met curries, dal en kimbap, geserveerd met rijst en salade. Voor de kinderen zijn er ook pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar ondersteuning van de kerkbouw van de RPCNEI in Rengkai, Noordoost-India. Wanneer:zaterdag 18 april Waar:aanbouw Lidwinakerk Kosten: Volwassenen € 15,00 Kinderen t/m 12 jaar € 7,00 Voor meer informatie kijk op de flyer in uw postvak of neem contact op met Erik Schot of Marike Lukkien. Laatste kans om je aan te melden voor

51


Download ppt "Liturgieds. J.R. Geersing (Den Bosch) Collecte: Diaconie Psalm121:1, 4 Matteüs6:5 - 18 LvdK90:2, 3 HC Zondag47: LvdK90:6, 9, 11 Psalm103:9 LvdK460:1, 2."

Verwante presentaties


Ads door Google