De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 16: Bourgondië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 16: Bourgondië."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 16: Bourgondië

2 4.5 De Nederlanden onder de Bourgondiërs - de Gewesten Invloed van het Duitse Keizerrijk en Frankrijk –De Nederlanden waren aparte staatjes (Gewesten). De Noordelijke Nederlanden behoorden tot het Duitse Keizerrijk; de Zuidelijken bij Frankrijk –De Gewesten (“provincies”) waren in de 14 e en 15 e eeuw grotendeels zelfstandig –De Gewesten werden bestuurd door de staten (standen!) waarin edelen, geestelijken en steden vertegenwoordigd waren. –De steden waren goeddeels zelfstandig; de adel bestuurde het platteland H4:§ 5:p-102-4

3 4.5 De Nederlanden onder de Bourgondiërs - Bourgondië Lag in het Noordoosten van Frankrijk Door een slimme huwelijkspolitiek en toeval kregen de Bourgondische leenmannen steeds meer gebieden in hun bezit De Bourgondiërs werden zo sterk dat de Franse koning hen niet meer kon controleren De Franse koning hoopte ook via “zijn” Bourgondische leenmannen greep te krijgen op de zuidelijke Nederlanden (lees: Brabant, Vlaanderen en Henegouwen Echter, juist doordat het Bourgondische huis daar gebied verwierf, nam haar macht én onafhankelijkheid toe. H4:§ 5:p-102-4

4 4.5 De Nederlanden onder de Bourgondiërs - Grijpen van de macht Gedurende de 15 e eeuw kwamen steeds meer Gewesten onder de Bourgondische Kroon (in 1383 als eerste Vlaanderen) De Bourgondiërs trachten het bestuur meer te centraliseren –Ze verplaatsen hun hof naar Brussel –Er werd een hoogste rechtbank ingesteld (De Grote Raad) –En in 1466 werd de Staten Generaal (lees: Standen Generaal) voor het eerst bijeengeroepen –Met de Staten Generaal maakte het hof ook afspraken over centrale belastingen. Men had extra inkomsten nodig doordat … Opbrengsten van verpachting van land, tol en beden niet genoeg waren Aangezien de Bourgondiërs voor hun oorlogvoering niet meer konden rekenen op ridders, moesten zij soldaten huren Daarnaast kostte het hof(-leven) ook heel veel geld (gebouwen, kunst, feesten, plechtigheden) Aanstellen van ambtenaren (juristen)

5 4.5 De Nederlanden onder de Bourgondiërs - de Gewesten Ondanks de centralisatie neigingen en het instellen van allerlei centralistische maatregelen bleven de Gewesten (“provincies”) ook in het tweede deel van de 15 e eeuw grotendeels zelfstandig Tegenover nieuwe verplichtingen stonden of eiste men veelal nieuwe privileges! H4:§ 5:p-102-4

6 Vraag 4 Zoek op internet een bron op met een stadsprivilges

7 Huiswerk Lezen –blz. 102 t/m 104 Maken/meenemen –Mapje voor je tijdvakkendossier meenemen –Zoek op internet een bron op met een stadsprivileges –print deze uit én –Leg kort uit waarover ze gaan Maakwerk in de klas Van vorige les: Tijdvak 3 afmaken Deze les: Opdracht 4, p. 104 Maakwerk in de klas Van vorige les: Tijdvak 3 afmaken Deze les: Opdracht 4, p. 104

8 Bourgondische Rijk

9 1512


Download ppt "Kenmerk 17 Het begin van staatsvorming en centralisatie Les 16: Bourgondië."

Verwante presentaties


Ads door Google