De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Één Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving (CB-NL) Presentatie gemeenten 11 December 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Één Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving (CB-NL) Presentatie gemeenten 11 December 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Één Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving (CB-NL) Presentatie gemeenten 11 December 2012

2  Waarom een conceptenbibliotheek?  Wat is een conceptenbibliotheek?  De opbouw van de CB-NL  Vervolgstappen  Sectorale samenwerking Inhoud

3 Waarom een concepten- bibliotheek?

4 Spraakverwarring in de sector 6 december 20124

5 Taalafspraken nodig voor procesoptimalisatie Tijd Waarde Ontwerp Voor- bereiding Uitvoering Beheer & onderhoud  Ideale situatie  De praktijk

6 Toename automatiseringsgraad

7 Waarom een CB-NL  Informatie uitwisseling  Ketenintegratie  Aansluiting producten  Automatisering  Efficiënter dan ieder voor zich  Leidt tot:  Minder faalkosten  Minder transactiekosten  Minder ontwikkelkosten 6 december 20127

8 Wat is een concepten- bibliotheek?

9  Een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op :  fysieke gebouwde (verbouwde, aangepaste) objecten en in de wereld om ons heen (onze omgeving), en  de gebruiksruimten en –gebieden, die door deze objecten worden gerealiseerd;  gedurende de hele levenscyclus (concept, ontwerp, realisatie, gebruik, onderhoud, sloop). Wat is een conceptenbibliotheek

10 Wat is taal? 6 december 201210

11  Voorheen werd er gesproken over het begrip Objectenbibliotheek;  Verwarrend: gaat het over concrete objecten of over typen of soorten van objecten?  Daarom nu Conceptenbibliotheek. Een Concept is een gedachte of beeld (van een concreet aanwijsbaar object) dat een persoon in zijn/haar hoofd kan hebben. CB-NL: naamgeving

12 De opbouw van de CB-NL

13  Gebruik als bibliotheek met expliciete kennis  Gebruik als gegevensmodel/schema voor gegevensuitwisseling tussen twee of meer applicaties  Gebruik als catalogus item binnen een applicatie Gebruik van de CB-NL 6 december 201213

14  Soorten Concepten (voorbeelden):  Concept (root/topelement van de Bibliotheek);  Eigenschap;  Verzameling;  Document;  Vorm/Subject, Voorziening, Systeem, Element, Installatie, Constructie, Resultaat;  Activiteit, Functie, Proces;  …. Inhoud van een CB

15 Uitgangspunten Grondbeginselen  Open, transparant, voor iedereen benaderbaar, kostenloos te gebruiken;  Aansluiting bij (inter)nationale informatiestandaarden; Scope  Gehele levenscyclus  Alle gerelateerde domeinen  Wettelijke normen  Gemeenschappelijke concepten  Definiërende relaties, functies, activiteiten en eigenschappen  Voor aansluiting noodzakelijke concepten 6 december 201215

16 Positionering CB-NL 6 december 201216

17  De inhoud van een Conceptenbibliotheek dient beschikbaar te zijn via open standaarden.  Uitwisseling van bestanden in de formaten:  IFD versie 16 (nadere uitwerking van ISO 12006-3);  COINS versie 1.0;  In de toekomst ook andere formaten (bv. RDF/OWL);  Raadplegen/updaten via Webservices:  IFD API (update versie 3, na 1 november) Formaat voor uitwisseling

18 Pilot Conceptenbibliotheken Stuurgroep: Hans Nijssen (vertegenwoordiger BIR) Mick Baggen (voorzitter Werkgroep ICT) Arjen Adriaanse (Ballast Nedam, voorzitter Werkgroep B&U) Marc den Heijer (Ballast Nedam, secretaris Werkgroep B&U) Jaap Bakker (Voorzitter Werkgroep GWW) Bram Mommers (Secretaris Werkgroep GWW) 20 augustus 201218

19 Organisatie pilotfase (GWW + B&U) 2BA 3D Next Alterra Arcadis Ballast Nedam BAM BIM Omgeving Croon CROW Deltares Dienst Vastgoed Defensie DON Bureau Esquine ETIM FME Gemeente Rotterdam Geonovum GVB Infra BV Heijmans Ingenieursbureau Amsterdam Infranea Dienst IVV Amsterdam Kawecon KWS Movares Royal Haskoning DHV Prorail Provincie Gelderland Rijksgebouwendienst Rijkswaterstaat Semmtech Smit's Bouwbedrijf STABU Strukton TNO TU Delft TU Eindhoven UNETO VNI Vicrea Wagemaker

20

21 De B&U Pilot Concepten Bibliotheken 11 december 2012

22 Onderzoeksdoelen:  Onderzoeken van de technische tekortkomingen en oplossingen (IFD, technische mogelijkheden)  Bepalen van de procedures en richtlijnen voor het vullen van de objectenbibliotheek  Beter inzicht krijgen in de bestaande vulling van de conceptenbibliotheek (BSDD) en de benodigde inspanningen om onderdelen te realiseren  Bepalen en testen van gebruikscenario’s Doelen pilotfase (1)

23 Ontwikkeldoel:  Vullen van de conceptenbibliotheek voor de onderdelen ‘draagconstructie (steenachtig)’ en ‘luchtbehandeling’ (werken met taakstellend budget) Doelen pilotfase (2)

24 Complexe bibliotheek… 24

25 … echter eenvoudig voor gebruikers!

26 Exp. 1: CB-NL en ontwerp Initiatief Detailontwerp Opdrachtgever Bouwkundig ontwerper Constructief ontwerper Bouwbedrijf

27 Exp. 2/3: CB-NL en productkeuze/ ERP

28 Exp. 4: CB-NL en beheer

29  Aanpak voor vullen CB-NL bepaald (en getoetst)  Vulling ontwikkeld  Draagconstructies (beton)  Luchtbehandeling (excl. distributie en afgifte)  Principes aansluiting ETIM, STABU, SEL, NEN 2767 uitgewerkt  Gebruikscenario’s/ experimenten uitgewerkt  Werkwijze  Voordelen  Nieuwe versie IFD raamwerk gespecificeerd Dus…

30 De GWW Pilot Concepten Bibliotheken Betondag 14 november 2012

31 Focus GWW werkgroep: Informatiestromen over de levenscyclus 20 augustus 201231 Bouw Informatie Systeem (Specificatie) Bouw Informatie Systeem (Realisatie) Onderhoud Management Systeem Beheer Management Systeem Opdrachtnemer Opdrachtgever AanlegBeheer en onderhoud Objecten Prestaties Functies

32  Bestaande sectorale taalafspraken hebben daar bestaansrecht. Deze kun je dus niet zomaar vervangen;  De Concepten Bibliotheek moet helpen om sectoraal gehanteerde termen taalkundig te “ontrafelen” zodat deze talen kunnen communiceren.  De Concepten Bibliotheek is dus geen concurrent voor bestaande taal afspreken, maar een “integrator” Positionering Concepten Bibliotheek voor de GWW 20 augustus 201232 Objecten bibliotheek IMGEOBID INSPIRENEN 2767-4

33 Onder brengen GWW-content De basisvulling van Semantic Concepts wordt als uitgangspunt genomen. Deze wordt aangevuld met GWW-concepten 33 Vulling IFD-tool Knoop Kruising Overspanning Brug Viaduct Spoorbrug Vaste brug Boogbrug Onderdoorgang

34 Van vullen naar gebruik

35 De experimentgroepen 20 augustus 201235 Kees van Belzen DON-bureau Initiële Vulling Rene Wubbels Prorail Contractvoorbereiding Hans van Eekelen Geonovum Omgeving Demonstrator Dick Dokter Movares Renzo van Rijswijk Structon Anton Becks Heijmans Ontwerp & Realisatie Peter Dourlein Arcadis Maurijn van Witsen Rijkswaterstaat Beheer & Onderhoud

36  Opdracht voor de expertgroepen: Voer experimenten uit  Welke processen lopen er die een relatie hebben met informatiestructuren?  Wat is de relatie met een Concepten Bibliotheek?  Stel vast in hoeverre deze processen last krijgen danwel profiteren van de inrichtingskeuzes in de conceptenbibliotheek  Zorg dat er in je groep mensen zitten met de benodigde proceskennis om dit te kunnen beoordelen De experimenten 20 augustus 201236

37  Algemene enthousiasme over de ontwikkeling;  Impact van een nationale semantisch opgebouwde conceptenbibliotheek voor processen:  Geen onoverkomelijke bezwaren;  Welkome ontwikkeling. Leidt naar verwachting tot gelijke of betere procesondersteuning;  Maakt communicatie tussen processen beter mogelijk;  Aansluiting op bestaande systemen en processen gaat nog wel tijd en geld kosten;  De vulling en de structuur van de huidige concepten bibliotheek moet nog aanzienlijk verbeterd Algemene bevindingen 20 augustus 201237

38 Demonstrator 20 augustus 201238 Demonstrator Dick Dokter Movares DEMO

39 Vervolgstappen

40 Ontwikkel- en beheerfase 6 december 201240  Een werkende en stabiel ingerichte conceptenbibliotheek met gevalideerde inhoud  Aansluiting op initiatieven zoals ETIM, NL-Sfb, STABU Element, STABU2 (werksoorten), STABU ruimtetabel, NEN 2767-2, SEL, NEN 3610  Relevante delen van NEN2767-4, BID-00001, INSPIRE (netwerken) en IMGeo zijn opgenomen  De CB-NL wordt in de praktijk toegepast en door publieke opdrachtgevers voorgeschreven.

41 Planning 6 december 201241 WatWanneer PvE toolQ1 2013 Realiseren toolQ2 2013 Doorontwikkeling toolQ3 2013 t/m Q3 2014 Aansluiting zoeken op andere bibliotheken2013 Opzetten topstructuur van de conceptenQ1-Q2 2013 Opschonen en aanvullen inhoud Semantic Concepts Q1-Q2 2013 Opbouwen inhoud CB-NLQ3 2013 t/m Q3 2014 PilotsQ1-Q2 2014 Afronding, evaluatie en plan van aanpak vervolgQ4 2014

42 Vragen? KOFFIE!

43  Waar hebben de gemeenten de Concepten bibliotheek voor nodig?  Welke scope is van belang voor de gemeenten?  Welke ontwikkelingen binnen de gemeenten hebben een relatie met deze ontwikkeling?  Wat is de relatie tot de automatisering binnen gemeenten?  Hoe zouden de gemeenten in de ontwikkeling van de CB-NL moeten participeren?  Moeten andere gemeenten betrokken worden en hoe? Discussievragen 20 augustus 201243


Download ppt "Één Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving (CB-NL) Presentatie gemeenten 11 December 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google