De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemodule stage 1 juni 2005 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemodule stage 1 juni 2005 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemodule stage 1 juni 2005 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven

2 programma Verwelkoming***Basisarts*** Stagejaar in de opleiding tot arts *** Leren tijdens stage: een gedeelde verantwoordelijkheid *** Een kader voor begeleidingsgesprekken *** Mijn rol als stageleider/coördinator

3 Startvraag + Discussie  Wat leert een stagiair tijdens het stagejaar? Wat is het aller- belangrijkste dat een stagiair tijdens het stagejaar dient te leren?

4 Stellingen  Stagiair leert in de eerste plaats werken  Stagiair leert in de eerste plaats door te werken  Stagiair is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij leert tijdens de stage  Ik zie mezelf in de eerste plaats als een begeleider van de stagiair

5 Stage ervaring Stage-agenda Werken  leren Leerhouding receptief  pro-actief Leerproces Informeel  formeel Begeleiders- houding evaluator  coach Stage-cultuur Beroeps-  opleidings gericht Spanningsvelden tijdens de stage

6 Basisarts als finaliteit van de opleiding tot arts   Nood aan begripsverheldering Verwarring met “huisarts” Verwarring met “minispecialist”   Opgesteld door werkgroep Basisarts, m.m.v. Dienst Onderwijs Geneeskunde   Goedgekeurd op POC / Werkgroep Visitatie / Bureau Faculteit / Faculteitsraad (document gedragen door de Faculteit)

7 Visietekst Basisarts  Wie is basisarts? Einde zevende jaars: wettelijk bevoegd, maar moet Einde zevende jaars: wettelijk bevoegd, maar moet nog beginnen aan vervolgopleiding nog beginnen aan vervolgopleiding Medisch “competent”, met in achtneming van Medisch “competent”, met in achtneming van beperkingen beperkingen   Wat zijn de uitgangspunten? Geïntegreerd, holistisch opleidingsprofiel Invulling van het begrip ‘competentie’   Let wel: Geen exhaustieve lijst Kennis Vaardigheden Attitudes

8 Basisarts Basisarts bezit competentie op vier vlakken   op medisch vlak (medische (basis)competentie)   op wetenschappelijk vlak (wetenschappelijke vorming)   op maatschappelijk vlak (functioneren in de gezondheidszorg)   op persoonlijk vlak (reflectie over zichzelf en eigen functioneren)

9 Basisarts Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Is wetenschappelijk gevormd (2) Kennis (1.1) Vaardigheden (1.2) Attitudes (1.3) Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Lijn Geneeskundige (basis)wetenschappen Lijn Manuele en communicatieve vaardigheden Lijn Geneeskundige (basis)wetenschappen Lijn Manuele en communicatieve vaardigheden Lijn Wetenschappelijke vorming Lijn Mens milieu maatschappij Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Verplicht curriculum Keuze onderwijs Lijn Keuzeonderwijs: Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes

10 Kernidee: basisarts Moet kunnen omgaan met patiënten en hun (courante) problemen Moet kunnen interveniëren in dringende en levensbedreigende omstandigheden

11 Medische basiscompetentie wordt geconcretiseerd in de eindtermen  Algemene eindtermen  Discipline specifieke eindtermen voor Inwendige geneeskunde Inwendige geneeskunde Heelkunde Heelkunde Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde Gynaecologie/verloskunde Gynaecologie/verloskunde Neurologie, NKO, Dermatologie, OftalmologieNeurologie, NKO, Dermatologie, Oftalmologie

12 Te bereiken niveaus in de eindtermen  Niveau 4: praktijk vertrouwd Zelfstandig vlot en doeltreffend kunnen uitvoeren  Niveau 3: praktijk actief Een paar keer onder supervisie verricht  Niveau 2: praktijk passief In real life situaties geobserveerd  Niveau 1: theorie Theoretische kennis

13 Discussie: sterke/knelpunten?  Welke sterke punten ziet u in uw dienst om rond deze vier basiscompetenties te werken?  Welke knelpunten ziet u in uw dienst om rond deze vier basiscompetenties te werken?

14 Deel 2: plaats van het stagejaar in de opleiding tot arts zie pp Prof. dr. Elke Struyf

15 Deel 3: Leren tijdens de stage: gedeelde verantwoordelijkheid van stagiair, stageleiders en faculteit

16 Gedeelde verantwoordelijkheid Stagiair Stagedienst Faculteit STAGEMAP

17 Hoe?  Stagiair: Stage-attitude  Stagedienst: Teaching Feedbackgesprekken Feedbackgesprekken Stagewerkpromotor Stagewerkpromotor  Faculteit: Terugkomdagen Klinisch examen Klinisch examen

18 de stagemap!

19 De stagemap  Stagemap = instrument ; GEEN doel!  Doel: 4 competenties van de BASISARTS  Functies: Documenteren Documenteren Structureren Structureren Reflecteren Reflecteren Communiceren Communiceren

20 Basisarts Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Is wetenschappelijk gevormd (2) Kennis (1.1) Vaardigheden (1.2) Attitudes (1.3) Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes

21 Structureren/Documenteren/ Communiceren vh leren Doel basisarts Activiteiten Stage  stagemap Meerwaarde Medische competentie Eindtermen 12 casussen: 4 Inwendige 4 Heelkunde 2 Kinder.G 2 G/V Stageplaats: Feedback gesprekken Faculteit:Terugkomdagen Klinisch examen Wet.CompetentieStagewerk(*)Kransjes FunctionerenGgz Thematische opdracht Reflectie zz en eigen prof. functioneren Thematische opdracht

22 Communicatie Faculteit Faculteit Stageplaats stagemap student

23 Opbouw van de map: per discipline!  0. Stagegids  1. Logboek: weekschema: per rotatie!  2. Eindtermen  3. Casussen  4. Thematische opdrachten: terugkomdag!  5. Extra’s  6. Feedbackgesprekken  7. Open terugblik

24 1.Logboek: weekschema maandagdinsdagWoensdagDonderdagVrijdag VMVMVMVMVM NMNMNMNMNM

25 1.Logboek: vrijblijvend!  Patiënten/ziektebeelden/operatie...  Vaardigheden: niet in de eindtermen  Communicatieve vaardigheden ....

26 2. Eindtermen  Algemene eindtermen: schuiven elke discipline mee op: 12 maanden!  Specifieke eindtermen: Hoofddiscipline Hoofddiscipline Subdiscipline Subdiscipline

27 2. Eindtermen: instructie  “Overloop elke maand de eindtermen. Geef in groen aan welke eindtermen je naar je gevoel al voldoende hebt kunnen oefenen èn onder de knie hebt. Geef in rood aan welke eindtermen nog helemaal niet aan bod gekomen zijn. Wit blijven de eindtermen die je al geoefend hebt, maar nog niet helemaal onder de knie hebt”

28 2. Eindtermen  ALGEMENE EINDTERMEN MEDISCHE COMPETENTIE  1ste periode 2de periode 3de periode  maand: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Gerichte anamnese  Klachten van patiënt duiden vanuit bio-psycho-sociale betekenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Problemen verhelderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Doelgericht vragen stellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Breed luisteren (zie ook communicatieve vaardigheden) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Algemeen klinisch onderzoek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  2.1 cardiovasculair systeem  palpatie precordium (rechter en linker ictus, thrill) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 3. Casussen  aanleiding?  1. Casus 1.1 patiëntgegevens 1.2 analyse 1.3 beleid/verloop  2. Leerproces 2.1 medisch klinische zoekvraag/relevante bronnen 2.2 samenvatting van geleerde 2.3 resterende vragen (+ antwoorden) 2.4 ethische implicaties

30 4. Thematische opdracht  4.1 Bij de aanvang van het stagejaar  4.2 Kritisch incident  4.3 Communicatieve vaardigheden  4.4 Multiprofessioneel functioneren  4.5 Ethische vraag  4.6 Organisatie ggz in buitenland

31 5.Extra’s vrijblijvend!  Gevolgde kransjes  Zelf gegeven kransjes  Cremec-bijeenkomsten  Bezoeken aan bepaalde diensten in het ziekenhuis  Bezoeken aan andere instellingen  Extra lessen, lezingen, nascholingen...

32 6. Verslag Begeleidingsgesprekken 6.1 Tussentijds gesprek: begeleiding  Stageleider  Na elke rotatie!  Stagiair maakt verslag + laten aftekenen/aanvullen door stageleider 6.2 Eindgesprek: evaluatie  Stagecoördinator  Na elke stageperiode

33 7. Terugblik op een stageperiode  “Beschrijf hoe je deze stage ervaren hebt. Wat heb je vooral geleerd? Welke inzichten, vaardigheden en attitudes neem je mee? Wat had je gehoopt te leren, maar kwam onvoldoende aan bod? Wat waren onverwachte leuke en minder leuke gebeurtenissen?”

34 Stagewerkpromotor  interessante onderwerpen aangeven  Afbakenen + wegwijs maken in literatuur  Planning opstellen  Beschikbaar zijn  Feedback op eerste versie  Verslagformulier!  Stagiair neemt alle initiatieven tot contact

35 Promotorschap wordt bekrachtigd:  * ONDERWERP-formulier (december – stagiair) (december – stagiair)  * VERSLAG-formulier (april - stagewerkpromotor) (april - stagewerkpromotor)

36 Deel 4: Een kader voor begeleidingsgesprekken

37  De beste feedback is de onmiddellijke feedback.  Daarnaast is er zeker nood aan een maandelijks (tussentijds)-gesprek en aan een eindgesprek bij het afronden van een stageperiode.  Ook een “introductie-gesprek” is zeker nuttig.

38  Een stagiair heeft er nood aan te weten waar hij/zij staat: wat zijn reeds sterke punten? Wat zijn nog zwakke punten?  Doe ik het goed? Wat kan ik beter? En vooral hoe kan ik dit beter doen?  Regelmatige communicatie tussen stagebegeleider en stagiair vormen een essentieel onderdeel van het opleidingsproces.

39 begeleidingsgesprekken  De stagemap is een informatiebron en structurend element:  Logboek  Eindtermen  Casussen  Thematische opdrachten  Extra’s

40  Tussentijds-  Stageleider  Na elke rotatie  Terugblik leren  Vooruitblik leren  Stagehouding  FEEDBACK  Eindgesprek  Stagecoördinator  Op het einde van een stageperiode  Feedback op organisatie  Feedback op stageplaats als opleidingsplaats  EVALUATIE

41 Deel 5: Mijn rol als stageleider /- coördinator

42 Mijn rol als stageleider/coördinator  De opleiding van de stagiair als toekomstige basisarts Feedback, kransjes, begeleidingsgesprekken, opzoekopdrachten, vraagstelling,..... Feedback, kransjes, begeleidingsgesprekken, opzoekopdrachten, vraagstelling,.....  Het creëren van stageplaats als opleidingsplaats Onthaal, weekplanning, afspraken collega’s, Onthaal, weekplanning, afspraken collega’s,

43 % relevant leren tijdens stage? discipline basisarts discipline Braakliggend? Ballast? Relevante leren!

44 Hartelijk dank voor uw aandacht!  Deze powerpoint kan afgehaald worden van:  http://www.med.kuleuven.ac.be/education/ gids/3jarts rubriek “stageleiders” http://www.med.kuleuven.ac.be/education/ gids/3jarts http://www.med.kuleuven.ac.be/education/ gids/3jarts


Download ppt "Informatiemodule stage 1 juni 2005 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google