De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemodule stage

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemodule stage"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemodule stage
1 juni 2005 Dienst Onderwijs Geneeskunde KU Leuven

2 programma Verwelkoming *** Basisarts
Stagejaar in de opleiding tot arts Leren tijdens stage: een gedeelde verantwoordelijkheid Een kader voor begeleidingsgesprekken Mijn rol als stageleider/coördinator

3 Startvraag + Discussie
Wat leert een stagiair tijdens het stagejaar? Wat is het aller-belangrijkste dat een stagiair tijdens het stagejaar dient te leren?

4 Stellingen Stagiair leert in de eerste plaats werken
Stagiair leert in de eerste plaats door te werken Stagiair is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij leert tijdens de stage Ik zie mezelf in de eerste plaats als een begeleider van de stagiair

5 Spanningsvelden tijdens de stage

6 Basisarts als finaliteit van de opleiding tot arts
Nood aan begripsverheldering Verwarring met “huisarts” Verwarring met “minispecialist” Opgesteld door werkgroep Basisarts, m.m.v. Dienst Onderwijs Geneeskunde Goedgekeurd op POC / Werkgroep Visitatie / Bureau Faculteit / Faculteitsraad (document gedragen door de Faculteit)

7 Visietekst Basisarts Wie is basisarts? Wat zijn de uitgangspunten?
Einde zevende jaars: wettelijk bevoegd, maar moet nog beginnen aan vervolgopleiding Medisch “competent”, met in achtneming van beperkingen Wat zijn de uitgangspunten? Geïntegreerd, holistisch opleidingsprofiel Invulling van het begrip ‘competentie’ Let wel: Geen exhaustieve lijst Kennis Vaardigheden Attitudes

8 Basisarts bezit competentie op vier vlakken
op medisch vlak (medische (basis)competentie) op wetenschappelijk vlak (wetenschappelijke vorming) op maatschappelijk vlak (functioneren in de gezondheidszorg) op persoonlijk vlak (reflectie over zichzelf en eigen functioneren)

9 Basisarts Lijn Wetenschappelijke vorming Is wetenschappelijk gevormd (2) Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Kennis (1.1) Vaardigheden (1.2) Attitudes (1.3) Lijn Manuele en communicatieve vaardigheden Lijn Geneeskundige (basis)wetenschappen Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes Lijn Mens milieu maatschappij Lijn Keuzeonderwijs: Verplicht curriculum Keuze onderwijs

10 Kernidee: basisarts Moet kunnen omgaan met patiënten en hun (courante) problemen Moet kunnen interveniëren in dringende en levensbedreigende omstandigheden

11 Medische basiscompetentie wordt geconcretiseerd in de eindtermen
Algemene eindtermen Discipline specifieke eindtermen voor Inwendige geneeskunde Heelkunde Kindergeneeskunde Gynaecologie/verloskunde Neurologie, NKO, Dermatologie, Oftalmologie

12 Te bereiken niveaus in de eindtermen
Niveau 4: praktijk vertrouwd Zelfstandig vlot en doeltreffend kunnen uitvoeren Niveau 3: praktijk actief Een paar keer onder supervisie verricht Niveau 2: praktijk passief In real life situaties geobserveerd Niveau 1: theorie Theoretische kennis

13 Discussie: sterke/knelpunten?
Welke sterke punten ziet u in uw dienst om rond deze vier basiscompetenties te werken? Welke knelpunten ziet u in uw dienst om rond deze vier basiscompetenties te werken?

14 Deel 2: plaats van het stagejaar in de opleiding tot arts
zie pp Prof. dr. Elke Struyf

15 Deel 3: Leren tijdens de stage: gedeelde verantwoordelijkheid van stagiair, stageleiders en faculteit

16 Gedeelde verantwoordelijkheid Stagiair Stagedienst Faculteit
STAGEMAP

17 Hoe? Stagiair: Stage-attitude Stagedienst: Teaching
Feedbackgesprekken Stagewerkpromotor Faculteit: Terugkomdagen Klinisch examen

18 de stagemap!

19 De stagemap Stagemap = instrument ; GEEN doel!
Doel: 4 competenties van de BASISARTS Functies: Documenteren Structureren Reflecteren Communiceren

20 Basisarts Is wetenschappelijk gevormd (2) Bezit (bio)medische basiscompetentie Kan medische problemen efficiënt aanpakken (1) Kan reflecteren over zichzelf en het eigen professioneel functioneren (4) Kennis (1.1) Vaardigheden (1.2) Attitudes (1.3) Kan functioneren in het maatschappelijk bestel (3) Competentie: verwevenheid van kennis, vaardigheden en attitudes

21 Structureren/Documenteren/ Communiceren vh leren
Doel basisarts Activiteiten Stage  stagemap Meerwaarde Medische competentie Eindtermen 12 casussen: 4 Inwendige 4 Heelkunde 2 Kinder.G 2 G/V Stageplaats: Feedback gesprekken Faculteit: Terugkomdagen Klinisch examen Wet. Competentie Stagewerk(*) Kransjes Functioneren Ggz Thematische opdracht Reflectie zz en eigen prof. functioneren

22 Communicatie Faculteit Stageplaats stagemap student

23 Opbouw van de map: per discipline!
0. Stagegids 1. Logboek: weekschema: per rotatie! 2. Eindtermen 3. Casussen 4. Thematische opdrachten: terugkomdag! 5. Extra’s 6. Feedbackgesprekken 7. Open terugblik

24 1.Logboek: weekschema maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag VM NM

25 1.Logboek: vrijblijvend!
Patiënten/ziektebeelden/operatie... Vaardigheden: niet in de eindtermen Communicatieve vaardigheden ....

26 2. Eindtermen Algemene eindtermen: schuiven elke discipline mee op: 12 maanden! Specifieke eindtermen: Hoofddiscipline Subdiscipline

27 2. Eindtermen: instructie
“Overloop elke maand de eindtermen. Geef in groen aan welke eindtermen je naar je gevoel al voldoende hebt kunnen oefenen èn onder de knie hebt. Geef in rood aan welke eindtermen nog helemaal niet aan bod gekomen zijn. Wit blijven de eindtermen die je al geoefend hebt, maar nog niet helemaal onder de knie hebt”

28 2. Eindtermen ALGEMENE EINDTERMEN MEDISCHE COMPETENTIE
1ste periode de periode de periode maand: Gerichte anamnese Klachten van patiënt duiden vanuit bio-psycho-sociale betekenis Problemen verhelderen Doelgericht vragen stellen Breed luisteren (zie ook communicatieve vaardigheden) Algemeen klinisch onderzoek 2.1 cardiovasculair systeem palpatie precordium (rechter en linker ictus, thrill)

29 3. Casussen 1. Casus 2. Leerproces aanleiding? 1.1 patiëntgegevens
1.2 analyse 1.3 beleid/verloop 2. Leerproces 2.1 medisch klinische zoekvraag/relevante bronnen 2.2 samenvatting van geleerde 2.3 resterende vragen (+ antwoorden) 2.4 ethische implicaties

30 4. Thematische opdracht 4.1 Bij de aanvang van het stagejaar
4.2 Kritisch incident 4.3 Communicatieve vaardigheden 4.4 Multiprofessioneel functioneren 4.5 Ethische vraag 4.6 Organisatie ggz in buitenland

31 5.Extra’s vrijblijvend! Gevolgde kransjes Zelf gegeven kransjes
Cremec-bijeenkomsten Bezoeken aan bepaalde diensten in het ziekenhuis Bezoeken aan andere instellingen Extra lessen, lezingen, nascholingen...

32 6. Verslag Begeleidingsgesprekken
6.1 Tussentijds gesprek: begeleiding Stageleider Na elke rotatie! Stagiair maakt verslag + laten aftekenen/aanvullen door stageleider 6.2 Eindgesprek: evaluatie Stagecoördinator Na elke stageperiode

33 7. Terugblik op een stageperiode
“Beschrijf hoe je deze stage ervaren hebt. Wat heb je vooral geleerd? Welke inzichten, vaardigheden en attitudes neem je mee? Wat had je gehoopt te leren, maar kwam onvoldoende aan bod? Wat waren onverwachte leuke en minder leuke gebeurtenissen?”

34 Stagewerkpromotor interessante onderwerpen aangeven
Afbakenen + wegwijs maken in literatuur Planning opstellen Beschikbaar zijn Feedback op eerste versie Verslagformulier! Stagiair neemt alle initiatieven tot contact

35 Promotorschap wordt bekrachtigd:
* ONDERWERP-formulier (december – stagiair) * VERSLAG-formulier (april - stagewerkpromotor)

36 Deel 4: Een kader voor begeleidingsgesprekken

37 De beste feedback is de onmiddellijke feedback.
Daarnaast is er zeker nood aan een maandelijks (tussentijds)-gesprek en aan een eindgesprek bij het afronden van een stageperiode. Ook een “introductie-gesprek” is zeker nuttig.

38 Een stagiair heeft er nood aan te weten waar hij/zij staat: wat zijn reeds sterke punten? Wat zijn nog zwakke punten? Doe ik het goed? Wat kan ik beter? En vooral hoe kan ik dit beter doen? Regelmatige communicatie tussen stagebegeleider en stagiair vormen een essentieel onderdeel van het opleidingsproces.

39 begeleidingsgesprekken
De stagemap is een informatiebron en structurend element: Logboek Eindtermen Casussen Thematische opdrachten Extra’s

40 Tussentijds- Stageleider Na elke rotatie Terugblik leren Vooruitblik leren Stagehouding FEEDBACK Eindgesprek Stagecoördinator Op het einde van een stageperiode Feedback op organisatie Feedback op stageplaats als opleidingsplaats EVALUATIE

41 Deel 5: Mijn rol als stageleider /-coördinator

42 Mijn rol als stageleider/coördinator
De opleiding van de stagiair als toekomstige basisarts Feedback, kransjes, begeleidingsgesprekken, opzoekopdrachten, vraagstelling,..... Het creëren van stageplaats als opleidingsplaats Onthaal, weekplanning, afspraken collega’s,

43 % relevant leren tijdens stage?
basisarts discipline discipline discipline Braakliggend? Ballast? Relevante leren! discipline

44 Hartelijk dank voor uw aandacht!
Deze powerpoint kan afgehaald worden van: rubriek “stageleiders”


Download ppt "Informatiemodule stage"

Verwante presentaties


Ads door Google