De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HR netwerk 27 maart 2015 Deloitte Consulting CVBA Brussel, maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HR netwerk 27 maart 2015 Deloitte Consulting CVBA Brussel, maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 HR netwerk 27 maart 2015 Deloitte Consulting CVBA Brussel, maart 2015

2 HRBP’s & HR Specialisten binnen de Vlaamse Overheid

3 © 2015 Deloitte Consulting CVBA Alle groepen krijgen een enveloppe met daarin snippers die taken en rollen van HRBP’s en HR specialisten beschrijven Doelstelling is dat elke groep de knipsels op een flipchart voor HRBP en flipchart voor HR specialisten plakt. Daarbij dienen ze aan te duiden welke taken voor hen prioritair lijken Facilitatoren Begeleiden van de groepen bij het maken van de puzzel Beantwoorden van vragen over de 2 rollen Uitspraken over inschatting rol binnen eigen context en entiteit neerschrijven om achteraf terug te koppelen Geen plenaire afstemming, resultaten worden bij lunch opgehangen. Puzzelen met taken en verantwoordelijkheden van 2 rollen Oefening 1 – 10min

4 © 2015 Deloitte Consulting CVBA HR specialisten vs business partners HR Business Partner Herbekijken huidige functies i.f.v. ondernemingsplan Identificeren toekomstige personeelsnoden Bijsturen vormingsaanbod op lange termijn o.b.v. bevindingen en besprekingen daarover met expertisecentra en dienstencentra Beheren overzicht high potentials en sleutel functies binnen de entiteiten Assisteren leidinggevenden en leidende ambtenaren bij oog houden op mobiliteit binnen de Vlaamse overheid als geheel Assisteren van de entiteiten in het evalueren en hertekenen van de organisatiestructuur Betrokken bij de rekrutering van leidende ambtenaren en directiecomités van entiteiten Betrokken bij evaluaties van leidende ambtenaren en directiecomités van entiteiten Valideren en challengen van de functieniveaumatrix met directiecomités entiteiten Inschatten van met leidinggevenden impact van nieuw beloningsbeleid in voor organisatie en uitwerken van stappenplan voor implementatie en communicatie

5 © 2015 Deloitte Consulting CVBA HR specialisten vs business partners HR Business Partner Coachen van managers over hoe complexe teams te leiden en te ontwikkelen Opmaken HR beleidsplan Raadplegen van business cijfers en strategische en analytische HR rapportering Vertaling van strategische en analytische HR rapportering naar directiecomité Bepalen personeelsbudget entiteiten Uitbouwen van talentenbeleid binnen de entiteiten: Hoe talent inschakelen om de organisatiedoelstellingen te bereiken? Uitrollen van nieuwe HR methodieken, processen en tools gevormd door expertisecentra die van toepassing zijn op de entiteiten Begeleiden van HR projecten (mogelijks over verschillende organisaties heen) voor implementatie van nieuwe HR methodieken, processen en tools Brug naar expertise centra Identificeren van nodige verandering en nood aan veranderingsbeleid Begeleiden van strategie/missie/visie oefening van entiteiten en “talent” aspect daarbinnen trekken

6 © 2015 Deloitte Consulting CVBA HR specialisten vs business partners HR Specialist Vacant stellen van geplande functies Inlichten van nieuwe werknemers - onthaal Voeren van exitgesprekken op aanvraag (excl. leden directiecomité) Beheren van de prestaties van de medewerkers Opmaak en uitvoeren vormingsplan Raadplegen van afwezigheidsrapporten Fungeren als vertrouwenspersoon Functieclassificatie en weging uitvoeren

7 © 2015 Deloitte Consulting CVBA HR specialisten vs business partners HR Specialist Ondersteunen van medewerkers met complexe of gevoelige persoonlijke problemen die ze niet willen bespreken met hun leidinggevende Identificeren van individuele ontwikkelingsbehoeften Indien nodig bespreken van evaluaties en toelichting met leidinggevenden (excl. directiecomité) Communiceren van veranderde aspecten beloningsbeleid t.o.v. leidinggevenden en medewerkers (excl. directiecomité) Raadplegen personeelsbudget bij concrete vragen Ondersteuning van R&S activiteiten (interviews plannen en organiseren, rapporten bijhouden waar en indien nodig, jurygesprekken bijwonen indien nodig,…) Bijhouden competentieprofielen binnen de organisatie Bijhouden personeelsdossier Brug naar dienstencentra (Mee) Ondersteunen bij uitvoering van veranderingsbeleid

8 © 2015 Deloitte Consulting CVBA Werken rond vraag “Wat betekent voor jou de HRBP rol binnen dit model?” Met post it’s werken: Betekent HRBP voor mij wel Betekent HRBP voor mij niet Facilitatoren Begeleiden groep bij het beantwoorden van de vraag en plakken van post its. Maken nota’s van opmerkingen en vragen om achteraf terug te koppelen. Gebruiken begeleidende vragen om uitspraken van de groep mee te krijgen. (zie volgende slide) Geen plenaire afstemming, resultaten worden bij lunch opgehangen. Oefening 2 – 30min

9 © 2015 Deloitte Consulting CVBA 1.Een BP rol is een erg strategisch rol. Als je rekening houdt met benchmark cijfer dat een HRBP verantwoordelijk is voor 1000 medewerkers (1:1000), wat betekent dat voor de invulling van deze functie? Waar ligt de meeste toegevoegde waarde? Blijft dit gebonden aan een entiteit? 2.Hoe kunnen we rekening houden met grotere/kleinere entiteiten terwijl we blijven inzetten op het creëren van partnerschap? De BP moet m.a.w. de business écht kennen en begrijpen om het juiste strategische advies te kunnen bieden. 3.HRBP’s en HR specialisten zullen blijven samenwerken om HR beleid te vormen en te realiseren. Zien jullie en groei traject mogelijk tussen beide rollen of niet? Hoe zouden jullie dit invullen? 4.Een BP moet niet alle HR domeinen kunnen afdekken of inhoudelijk kennen. Hoe zien jullie samenwerking met de andere actoren binnen het model om de BP toe te laten de juiste expertise te gaan opzoeken of een vraag van een leidinggevende te beantwoorden? Deel 1 Oefening 2 – begeleidende vragen

10 © 2015 Deloitte Consulting CVBA 5.Binnen het expertise centrum van AGO kunnen BP’s een belangrijke rol spelen bij projecten rond uitwerken van nieuwe methodes/tools/HR Praktijken binnen respectievelijke domeinen Talent, Leiderschap, Loopbaan&Beloning, Diversiteit, …. Hoe zien jullie dit? 6.Om het HR model te doen werken en maximaal in te zetten op de doelstellingen in de beleidsnota zien we dat het belang van leiderschap in al haar vormen toeneemt. –Zien jullie een rol weggelegd voor BP’s in het ontwikkelen van dit leiderschap? –Hoe zien jullie invulling te kunnen geven aan deze rol? 7.AGO wil graag de BP’s ondersteunen in hun strategische rol, door via een BP netwerk te werken. –Welke vormen van ondersteuning verwachten jullie van AGO? –Welke ondersteuning lijkt jullie cruciaal? Deel 2 Oefening 2 – begeleidende vragen

11 © 2015 Deloitte Consulting CVBA 8.AGO wil er voor zorgen haar HR dienstverlening zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de noden van de business, de entiteiten, agentschappen,… binnen de verschillende beleidsdomeinen. Een manier om dit te bereiken is de BP’s in de organisatie te vertegenwoordigen in het directie comité van AGO. –Hoe zien jullie dit? –1 HRBP zou zetelen in het directie comité. Hoe wordt deze HRBP binnen het netwerk aangeduid? –Welke rol zou deze HRBP ook op zich kunnen/moeten nemen in het HR netwerk? Deel 2 Oefening 2 – begeleidende vragen

12 © 2015 Deloitte Consulting CVBA HR specialisten & business partners HR tot bij de entiteiten en partner van leiderschap bij realisatie van organisatiedoelstellingen Principes ORGANISATIE HR HR specialisten HR business partners HR specialistHR business partner = deel van HR dat binnen de entiteiten aanwezig blijft (nabijheid vereist) Voeren dagelijkse HR activiteiten uit binnen de entiteiten (operationeel en tactisch) Antenne van de dienstencentra in de entiteiten Primaire interactie met dienstencentra voor het uitvoeren van HR activiteiten, in tweede instantie met HR business partners en mogelijks ook expertisecentra = adviserende HR rol naar leiderschap en organisatie toe. Behouden link met strategie en assisteren leiderschap met het vertalen van die strategie binnen de organisatie op vlak van HR aangelegenheden Hefboom om leiders te coachen en leiderschap binnen de Vlaamse overheid verder te ontwikkelen Spelen een rol binnen de expertisecentra voor de ontwikkeling van beleid en instrumenten Primaire interactie met de HR klant en de expertisecentra, in tweede instantie met de dienstencentra en de HR specialisten

13 © 2015 Deloitte Consulting CVBA HR specialisten & business partners HR tot bij de entiteiten en partner van leiderschap bij realisatie van organisatiedoelstellingen Principes Toegevoegde waarde creëren dankzij begrip van de organisatie. 2 rollen zorgen voor afdekking van alle HR vragen binnen de entiteiten en het leiderschap binnen de entiteiten. Interactie tussen deze 2 rollen bij: Afstemming tussen HR strategie en concrete uitvoering van HR binnen de entiteiten en dienstencentra Feedback over concrete HR activiteiten en processen, ook in samenwerking met dienstencentra HRBP’s, HR specialisten & AgO: Onderdeel van HR groep AgO biedt: professionalisering, info, netwerking (HR-netwerk voor HRBP, deelnetwerken voor HR specialisten), intervisie ORGANISATIE HR HR specialisten HR business partners

14 This presentation contains general information only and is based on the experiences and research of Deloitte practitioners. Deloitte is not, by means of this presentation, rendering business, financial, investment, or other professional advice or services. This presentation is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte, its affiliates, and related entities shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this presentation. Please include the below Deloitte definition footnote: As used in this document, "Deloitte" means Deloitte Consulting LLP, a subsidiary of Deloitte LLP. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. All rights reserved. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited


Download ppt "HR netwerk 27 maart 2015 Deloitte Consulting CVBA Brussel, maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google