De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BUE Middenkader 2003 Een eerste verkenning van de resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BUE Middenkader 2003 Een eerste verkenning van de resultaten."— Transcript van de presentatie:

1 1 BUE Middenkader 2003 Een eerste verkenning van de resultaten

2 2 Opbouw van de presentatie - Basisuitleg en tabellen met cijfers: terug te vinden op de slides - Verdere uitleg over de slides is terug te vinden op de notities ‘onder’ elke slide. Zie hiervoor ‘notitiepaginaweergave’.

3 3 Een overzicht 1. Algemene situering en benadering 2. Totale responsgraad 3. Betrouwbaarheden van de competenties 4. Evaluatie per competentie 5. Evaluatie per competentie: aantal 6. Evaluatie per indicator: aantal 7. Competenties volgens positie (feedbackgever - leidinggevende) 8. Competentie volgens geslacht 9. Evaluatie over BUE-bevraging 10. Open commentaren

4 4 1. Algemene situering en benadering (1) - Situering: * Twee soorten analyses: –analyses op basis van antwoorden van leidinggevenden en feedbackgevers samen –analyses op basis van de opgesplitste anrtwoorden * Op vraag: meer specifieke analyses mogelijk, in functie van verdere ontwikkeling van de leiderschapsvaardigheden

5 5 1. Algemene situering en benadering (2) - Benadering: Op basis van het antwoord en van het aantal antwoorden per categorie wordt het gemiddelde van deze antwoorden berekend. gemiddelde score 12345 In zeer In geringe GemiddeldIn hogeIn zeer geringe mate mate hoge mate Antwoord- categorieën

6 6 2. Totale responsgraad Hoge responsgraad laat conclusies toe, die gelden voor àlle aangeschreven leidinggevenden en feedbackgevers Resultaten 2002: - Leidinggevende: 91 % - Feedbackgever:80,1%

7 7 3. Betrouwbaarheden van de competenties Schaal: van 0 tot 1 (hoe hoger, hoe betrouwbaarder) Conclusie: indicatoren verwijzen naar dezelfde competentie

8 8 4. Evaluatie per competentie - Gemiddelde: opnieuw tussen 3 en 4 - 3 = ‘gemiddeld’ en 4 = ‘in hoge mate’

9 9 5. Evaluatie per competentie: aantal (1) - Hoe hebben de leidinggevenden en feedbackgevers de competenties geëvalueerd ? - Antwoordprofiel: * O ngeveer 1100 leidinggevenden en feedbackgevers geven een gemiddelde score tussen 3 en 4 * Een steeds kleiner aantal geeft een gemiddelde score lager dan 3 (ong. 400) of hoger dan 4 (ong.500) * Een verwaarloosbaar kleine groep antwoordde ‘weet niet’

10 10 5. Evaluatie per competentie: aantal (2)

11 11 5. Evaluatie per competentie: aantal (3)

12 12 5. Evaluatie per competentie: aantal (4)

13 13 5. Evaluatie per competentie: aantal (5)

14 14 5. Evaluatie per competentie: aantal (6)

15 15 6. Evaluatie per indicator: aantal (1) - Hoe hebben de leidinggevenden en feedbackgevers de indicatoren geëvalueerd ? - Antwoordprofiel: * De grote meerderheid van leidinggevenden en feedbackgevers geven score van 3 of 4 * Kleinere groep geeft score 1, 2 of 5 * Zeer kleine groep feedbackgevers ‘weet niet’ - Twee indicatoren wijken af van dit profiel door een hoog aantal ‘weet niet’

16 16 6. Evaluatie per indicator: aantal (2)

17 17 6. Evaluatie per indicator: aantal (3)

18 18 7. Competenties volgens positie - Leidinggevende:

19 19 7. Competenties volgens positie (2) - Feedbackgever:

20 20 7. Competenties volgens positie (3) - Vergelijking van gemiddeldes:

21 21 7. Competenties volgens positie (4) - Verdeling van scores van leidinggevenden op gemiddelde van 5 competenties Aantal

22 22 8. Competenties volgens geslacht - Resultaten van mannelijke/vrouwelijke feedbackgevers: - Vrouwelijke feedbackgevers schrijven ‘significant’ meer impact aan leidinggevenden toe dan mannelijke feedbackgevers.

23 23 8. Competenties volgens geslacht (2) - Resultaten volgens geslacht van leidinggevende: - Vrouwelijke leidinggevenden worden door hun feedbackgevers ‘significant’ hoger gescoord voor ‘samenwerking buiten mijn team’ dan mannelijke leidinggevenden.

24 24 9. Evaluatie over de BUE-bevraging (1) - Hoe hebben de leidinggevenden en feedbackgevers de BUE-bevraging geëvalueerd ? - Algemeen: * De grote meerderheid van leidinggevenden en feedbackgevers geven score van 3 of 4 * Kleinere groep geeft score 1, 2 of 5

25 25 9. Evaluatie over de BUE-bevraging (2)

26 26 9. Evaluatie over de BUE-bevraging (3)

27 27 9. Evaluatie over de BUE-bevraging (4)

28 28 9. Evaluatie over de BUE-bevraging (5)

29 29 9. Evaluatie over de BUE-bevraging (6)

30 30 10. Open commentaren - meer dan 1/3 van feedbackgevers gaf open commentaar - van open commentaar meer dan 2/3 bij competenties

31 31 DUS: DUS: Positieve cijfers maar afwachtende houding


Download ppt "1 BUE Middenkader 2003 Een eerste verkenning van de resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google