De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst: Psalm 115 : 3

2 Op 2 e kerstdag is er zoals ieder jaar een kerstviering, ook krijgen de kinderen in de basisschoolleeftijd weer een boek namens de gemeente. Komende week zullen wij een bijdrage op komen halen voor het bekostigen van deze boekjes. Het streefbedrag per adres is ook dit jaar € 7,50. We danken u hartelijk voor uw bijdrage en zien u/jullie graag bij de kerstviering op 2 e kerstdag. Morgenlicht 11.00 uur Met vriendelijke groet, Commissie vieringen

3

4 Voor kinderen vanaf groep 3 Zaal open om : 14.00 uur Kosten : € 4,- Waar : Morgenlicht/Soos Na afloop : Patat buffet

5 28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

6 De jeugd (12+) organiseert een…. KLEDING MARKT!

7 Leg u of jouw oude kleren klaar op Vrijdag avond 18 Oktober Tussen 18.30 en 20.00 komen wij deze kleren ophalen.. Wat gaan wij met de opbrengst doen Een buffer om leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd

8 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

9 In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst: Psalm 115 : 3

10 Op 2 e kerstdag is er zoals ieder jaar een kerstviering, ook krijgen de kinderen in de basisschoolleeftijd weer een boek namens de gemeente. Komende week zullen wij een bijdrage op komen halen voor het bekostigen van deze boekjes. Het streefbedrag per adres is ook dit jaar € 7,50. We danken u hartelijk voor uw bijdrage en zien u/jullie graag bij de kerstviering op 2 e kerstdag. Morgenlicht 11.00 uur Met vriendelijke groet, Commissie vieringen

11

12 Voor kinderen vanaf groep 3 Zaal open om : 14.00 uur Kosten : € 4,- Waar : Morgenlicht/Soos Na afloop : Patat buffet

13 28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

14 De jeugd (12+) organiseert een…. KLEDING MARKT!

15 Leg u of jouw oude kleren klaar op Vrijdag avond 18 Oktober Tussen 18.30 en 20.00 komen wij deze kleren ophalen.. Wat gaan wij met de opbrengst doen Een buffer om leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd

16 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

17 In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst: Psalm 115 : 3

18 Op 2 e kerstdag is er zoals ieder jaar een kerstviering, ook krijgen de kinderen in de basisschoolleeftijd weer een boek namens de gemeente. Komende week zullen wij een bijdrage op komen halen voor het bekostigen van deze boekjes. Het streefbedrag per adres is ook dit jaar € 7,50. We danken u hartelijk voor uw bijdrage en zien u/jullie graag bij de kerstviering op 2 e kerstdag. Morgenlicht 11.00 uur Met vriendelijke groet, Commissie vieringen

19

20 Voor kinderen vanaf groep 3 Zaal open om : 14.00 uur Kosten : € 4,- Waar : Morgenlicht/Soos Na afloop : Patat buffet

21 28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

22 De jeugd (12+) organiseert een…. KLEDING MARKT!

23 Leg u of jouw oude kleren klaar op Vrijdag avond 18 Oktober Tussen 18.30 en 20.00 komen wij deze kleren ophalen.. Wat gaan wij met de opbrengst doen Een buffer om leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd

24 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

25 In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst: Psalm 115 : 3

26  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5 Voor de dienst: Ps. 69 : 10

27 Vers 10 Ik zal Gods naam bezingen in een lied, met lofgezang Hem eren al mijn dagen. Ik weet dat dit Hem veel meer zal behagen dan rund of stier die ik ten offer bied. U allen die naar God ootmoedig vraagt, zult dan uw hoop met vreugde zien herleven. De HEER verhoort wie Hem zijn noden klaagt; nooit zal Hij zijn gevangenen begeven. Psalm 69

28 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

29  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

30  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

31 Vers 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat. Psalm 90

32  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

33  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

34 Psalm 119 Vers 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd over de weg van uw getuigenissen. In uw bevelen ligt mijn zaligheid, ik zal mij van uw wegen vergewissen. Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.

35  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

36  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

37  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

38 Vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. Gezang 118

39  Votum en zegengroet  Ps.90 : 8  Lezen van de wet  Ps.119 : 6  Gebed  Lezen:Psalm 115 en Rom. 8 : 18 - 26  Gz.118 : 1  Tekst:Psalm 115 : 3  Preek  Lb.409 : 1 en 5

40 Thema: “Onze God is in de hemel, Hij doet wat Hem behaagt.” 1. De aanleiding tot dit woord 2. Onze moeite met dit woord 3. Onze aanvaarding van dit woord Na de preek: Lb. 409 : 1 en 5

41  Ps.  Preek  Lb.409 : 1 en 5  Gebed  Collecte  Lb.320 : 1 en 4  Zegen

42 Liedboek 409 : 1 en 5 Vers 1 Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

43 Liedboek 409 : 1 en 5 Vers 5 Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.

44  Ps.  Preek  Lb.409 : 1 en 5  Gebed  Collecte  Lb.320 : 1 en 4  Zegen

45  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Lb.320 : 1 en 4

46  Ps.  Preek  Lb.409 : 1 en 5  Gebed  Collecte  Lb.320 : 1 en 4  Zegen

47 Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk. Liedboek: 320 : 1 en 4

48 Vers 4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom! Liedboek: 320 : 1 en 4

49  Ps.  Preek  Lb.409 : 1 en 5  Gebed  Collecte  Lb.320 : 1 en 4  Zegen

50

51 Tot vanmiddag om 14.30 uur Met Ds. A.P. Feijen In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Prof. Dr. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 69 : 10 Na de zegen Ps. 90 : 8 Schriftlezing: Psalm 115 Rom. 8 : 18 - 26 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google