De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Genesis 37Genesis 50 geschiedenis van Jozef: van verkochte slaaf tot onderkoning 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Genesis 37Genesis 50 geschiedenis van Jozef: van verkochte slaaf tot onderkoning 2."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Genesis 37Genesis 50 geschiedenis van Jozef: van verkochte slaaf tot onderkoning 2

3 Genesis 37 verkocht naar Egypte 3

4 Genesis 39-50 van gevangene tot onderkoning 4

5 Genesis 37Genesis 50 intermezzo: Juda en Tamar Genesis 38 5

6 Genesis 37Genesis 39-50 6

7 lijdenheerlijkheid 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 27 Toen het nu de tijd was, dat zij baren zou, was er een tweeling in haar schoot. 18

19 28 En toen zij baarde, stak er één zijn hand uit, en de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide: Deze is het eerst gekomen. 19

20 doorgebroken Peres 29 En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder, en zij zeide: Hoe krachtig zijt gij doorgebroken, en zij gaf hem de naam Peres. Peres = breuk 20

21 Zerach 30 En daarna kwam zijn broeder aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Zerach. Zerach = opgaand licht 21

22 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar... Matteüs 1 22

23 26 God heeft in de eerste plaats voor u (= Israël) zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen... Handelingen 3 23

24 gaatop 1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op (...) opgang 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Jesaja 60 24

25 25

26 11 Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen... Romeinen 11 26

27 25... dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, TOTDAT... Romeinen 11 27


Download ppt "1. Genesis 37Genesis 50 geschiedenis van Jozef: van verkochte slaaf tot onderkoning 2."

Verwante presentaties


Ads door Google