De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295:"— Transcript van de presentatie:

1 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de Siriz/VBOK. Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

3 Agenda 5 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie

4 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

5 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

6 175 C

7 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best ● Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

8 Gezang 81: 1 - 4 1 Dit is de dag, die God ons schenkt, waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. 2 Men had Hem eeuwen lang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon.

9 Gezang 81: 1 - 4 3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kind'ren nu. 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.

10 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: ● Gezang 50: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Collecte: Siriz

11 Gezang 50 Ere zij God, Ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen

12 Gezang 50 Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen, in de mensen, een welbehagen In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

13 Gezang 50 Ere zij God, Ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen Amen Amen

14 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

15 Kinderclub Kerst

16 Bidden Zingen Kerstverhaal Knutselen

17 Ga je mee op zoek naar het koningskind

18 Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt

19 Ga je mee op reis, kijk, daar is de ster

20 Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren

21 Een heel bijzonder KONINGSKIND

22 Een koning is geboren Kinderen: Een koning is geboren Een koning, een koning Een koning is geboren Heb je 't al gehoord Hij kwam op aarde wonen Als baby'tje zo klein Voor alle mensen, ook voor jou Wil Hij de koning zijn

23 Een koning is geboren Gemeente: Waar is Hij dan geboren Die koning, die koning Waar is Hij dan geboren Ik denk ineen paleis Kinderen: O nee, die koning die ik ken De machtigste van al Die kwam niet in een mooi paleis Maar in een arme stal

24 Een koning is geboren Gemeente: Waar moet Hij dan in slapen Die koning, die koning Waar moet Hij dan in slapen Een gouden hemelbed Kinderen: O nee, die koning die ik ken Die heeft geen bed van goud Geen pracht en praal, maar o zo kaal Een kribbetje van hout

25 Een koning is geboren Gemeente: Wat draagt Hij dan voor kleren Die koning, die koning Wat draagt Hij dan voor kleren Een jas van hermelijn Kinderen: O nee, die koning die ik ken Die heeft er zelfs niet één En ook geen hemdje van satijn Maar doekjes om zich heen

26 Een koning is geboren Gemeente: Hoe kan ik Hem dan vinden Die koning, die koning Hoe kan ik Hem dan vinden Weet jij misschien de weg Kinderen: Die koning is dichtbij je Je hoeft niet ver op reis Vraag Hem in 't kribje van je hart Dan wordt het een paleis

27 Gezang 81: 1 - 4 Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295: Matteüs 2: 1 - 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: ● Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

28 Wijs mij de weg naar Betlehem
Koor Wijs mij de weg naar Bethlehem, het lijkt zo eindeloos ver.     In deze nacht hoor ik een stem, zie ik een licht, een ster.  Vertel mij dan tot wie ik ga; een Koning, kwetsbaar klein, die wacht tot ik naar binnenga om dichtbij Hem te zijn.

29 Wijs mij de weg naar Betlehem
Gemeente Wijs mij de weg naar Bethlehem, mijn Koning tegemoet. Als nergens anders plaats meer is,  leid mij dan naar U toe.     Toon mij hoe U Verlosser bent als Koning, zonder kroon.    U heeft uw rijkdom afgelegd: Zo bent U Mensenzoon.    

30 Wijs mij de weg naar Betlehem
Gemeente In deze nacht aanbid ik hem, zit aan zijn voeten neer. Met lege handen zie ik hem, mijn koning die ‘k vereer.   U toont het beeld van God aan mij, zijn menselijk gezicht.  O kind van vrede, Gods geheim,  dat heel mijn hart verlicht.      

31 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

32 Wijs mij de weg naar Betlehem E&R 295: Matteüs 2: 1 - 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem ● Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

33 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 Matteüs 2: 1 - 11
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: ● E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

34 E&R 295 Want een kind is ons geboren
1 Want een kind is ons geboren en een zoon gaf God aan ons. De heerschappij rust op Zijn schouder en Zijn naam zal zijn: Wonderbare Raadsman, machtige God eeuwige Vader, de Vredevorst Immanuël, God met ons, Immanuël, God met ons, Immanuël.

35 E&R 295 Want een kind is ons geboren
Want alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft Leeft in eeuwigheid. Wonderbare Raadsman, machtige God eeuwige Vader, de Vredevorst Immanuël, God met ons, Immanuël, God met ons, Immanuël.

36 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: ● Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

37 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: ● Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

38 Gezang 35, NG 19: 1 - 3 1 De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen, vertrouwend op een koningsster, zij wisten niet hoe ver.  2 Zij volgden het teken, de dagen werden weken, dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan.

39 Gezang 35, NG 19: 1 - 3 3 O koning wil ons horen: er is een prins geboren, in 't Oosten is zijn ster gezien, staat hier zijn wieg misschien?

40 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

41 Adventslied U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het koor voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer. Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst.

42 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: ● Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

43 Kerst:

44 Kerst: God zoekt verdwaalde mensen op

45 Kerst: God zoekt verdwaalde mensen op Blijf niet dwalen, maar ga mee!

46 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 ● Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

47 Opwekking 595 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment.

48 Opwekking 595 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

49 Opwekking 595 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af.

50 Opwekking 595 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

51 Opwekking 595 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed.

52 Opwekking 595 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

53 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

54 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

55 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: ● LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

56 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
LvdK 124: 1-5 1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 2 De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

57 van God en mens verlaten, begroeten 't morgenrood.
LvdK 124: 1-5 3 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten, begroeten 't morgenrood. 4 De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

58 LvdK 124: 1-5 5 Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

59 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: ● Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz

60 182 D

61 Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: 18 - 25 E&R 295:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Gezang 81: Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295: Matteüs 2: Gezang 35: Matteüs 2: 2 Opwekking 595: LvdK 124: Gezang 182D: Amen Collecte: Siriz


Download ppt "Wijs mij de weg naar Betlehem Matteüs 1: E&R 295:"

Verwante presentaties


Ads door Google