De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 5 januari Nieuwjaarsreceptie 5 januari Nieuwjaarsreceptie

4 22 december:br Sil de Graaf Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten 22 december:br Sil de Graaf Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten Deze week zijn jarig:

5 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

6 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

7 175 C

8 ● LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

9 1 Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! LvdK 135: 1, 3

10 3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! LvdK 135: 1, 3

11 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

12 LvdK135:1, 3 ● Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

13 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 ● Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

14 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 ● Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

15 Psalm 74: 6 - 9 6 Wij zien bij ons uw tekenen niet meer. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Zijn wij dan aan de vijand prijsgegeven? Hoe lang zal hij uw naam nog honen, HEER?

16 Psalm 74: 6 - 9 7 Waarom houdt U, o Heer, terug uw hand, uw rechterhand, die altijd heil bewerkte? Strek hem toch uit? Bent U niet onze sterkte! Verdelg de vijand, drijf hem uit het land.

17 Psalm 74: 6 - 9 8 En toch is God vanouds mijn God en Heer, mijn koning die verlossing bracht op aarde en overal zijn werken openbaarde, Die Israël verloste telkens weer.

18 Psalm 74: 6 - 9 9 U hebt de zee gekliefd, Heer, door uw kracht, ook Leviatans koppen daar gespleten, de draken in de zee uiteengereten en die als aas naar de woestijn gebracht.

19 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 ● Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

20 Het kwaad niet goedpraten Michaël: macht tegen macht Onderschat het kwaad niet maar geloof in Jezus die overwint

21 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 ● Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

22 Psalm 56: 1, 4 1 Ontferm U, God, zij maken op mij jacht. Bestrijders jagen op mij dag en nacht, vertrappen mij met heel hun overmacht. Zie hoe zij mij benauwen. In 't bangste uur blijf ik toch op U bouwen. Ik vrees hen niet, want God is mijn betrouwen. Ik zal op Hem, wiens woord ik prijs, vertrouwen. Wat baat dan mensenkracht?

23 Psalm 56: 1, 4 4 Ik heb, o God, geloften U gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in ‘t licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar ‘t licht mij hebt geleid.

24 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

25 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 ● Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

26 Psalm 56: 3 3 Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep,geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des Heren wordt door mij geprezen. ‘k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld!

27 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

28 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

29 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 ● LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

30 2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer; rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer. Machtigen wank'len in hun waan, roepen wij dan de Here aan. Halleluja! LvdK 21: 2, 3

31 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! LvdK 21: 2, 3

32 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

33 182 E 4-stemmig

34 LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF Mission Aviation Fellowship

35 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "LvdK135:1, 3 Daniël10:11 - 14 Openbaring12:7 - 12 Psalm74:6 - 9 Daniël10:21 Psalm56:1, 4 Psalm56:3 LvdK21:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google