De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor Inaktelke een dorp in Roemenie waar we een diaconale relatie mee onderhouden.

4 Agenda 9 april B.V. “Ichtus” 20 30 Namaakgoden H5 11 april 19 30 Lidwina in concert

5 Deze week zijn jarig: 5 april:Roos Barelds 6 april:zr Alie Bos-Praamstra 7 april:Jasper Herfst Sjoerd de Kruijff Marloes van Tuil 8 april:Dick Ellen 9 april:zr Marleen van Harten br Maarten Kamps Wout Ypma 11 april:zr Adriana Parren-Jobse

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

7 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

10 Psalm 72: 8 - 10 8 "De koning moge eeuwig leven!" bidt elk met diep ontzag. Men zal hem goud van Saba geven, hem prijzen heel de dag. Het land zij vol van golvend koren, gekoesterd door de zon, dat zijn geruis alom laat horen als op de Libanon.

11 Psalm 72: 8 - 10 9 De stedelingen zullen groeien zoals het groene kruid. Des konings naam zal altijd bloeien de eeuwen in en uit. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 't gezegend heidendom de roem van deze koning prijzen, die Davids troon beklom.

12 Psalm 72: 8 - 10 10 De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER!

13 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

15 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

16 Psalm 118: 6 - 8 6 Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

17 Psalm 118: 6 - 8 7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Laat mij de voorhof binnentreden en loven ’s HEREN majesteit. Dit is de poort, de poort des HEREN, Gods knechten zullen binnengaan. God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan.

18 Psalm 118: 6 - 8 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz’ ogen. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

19 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

20 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

21 H.C. Zondag 40 DE HEER DOET STERVEN EN DOET LEVEN (1 Sam. 2 : 6) het recht van God erken dat! Pasen: mensen kiezen voor moord, God herstelt het leven het 6 e gebod leert bescheidenheid

22 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

23 Gezang 94, Gz 20: 3, 4, 5 3 Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken. Dan buigt alle knie zich neer, alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, de Heer is opgestaan!

24 Gezang 94, Gz 20: 3, 4, 5 4 O, die dag van heil en loon, dag van jubel, dag van glorie Wie ontsliepen in Gods Zoon, zullen opstaan in victorie. 't Eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan!

25 Gezang 94, Gz 20: 3, 4, 5 5 O, die dag van wraak en vuur, dag van toorn en strafgerichten! God zal in het laatste uur ieder mensenhart doorlichten 't Rijk der zonde moet vergaan, want de Heer is opgestaan!

26 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

28 Gezang 94 (Gz 20) 6 Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken. d' Eerste dingen zijn vergaan, nieuwe heemlen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan: God is scheppend opgestaan!

29 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

30 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

31 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

32 LvdK 9: 7 - 10 7 De Heer, zijn naam zij lof, werpt levenden in 't stof, doet doden weer herleven. De trotsen slaat Hij neer. Geringen wordt de eer van edelen gegeven.

33 LvdK 9: 7 - 10 8 Het is de Heer die doodt en die de donk're schoot van 't graf weer kan ontsluiten. Waar Hij het leven geeft, die zelve waarlijk leeft, daar is het niet te stuiten.

34 LvdK 9: 7 - 10 9 De Here God regeert. Zijn goede trouw fundeert een rijk voor al de zijnen. Zij zijn gerust en stil. Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen.

35 LvdK 9: 7 - 10 10 Des Heren woord beslist der volken oude twist. De laatsten worden eersten. Mijn hart verheugt zich zeer, en roemt in God, de Heer. Zijn vredevorst zal heersen.

36 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

37 Gezang 182E 4-stemmig

38 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen

39

40 Zaterdag 11 april 19.30-20.30 uur Duo Klavervier Chris van de Kuilen en Inge Mulder Programma op www.lidwinaconcerten.nl

41 Proef de originele Noordoost-Indiase keuken, klaargemaakt door gasten uit India. Buffet met curries, dal en kimbap, geserveerd met rijst en salade. Voor de kinderen zijn er ook pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar ondersteuning van de kerkbouw van de RPCNEI in Rengkai, Noordoost-India. Wanneer:zaterdag 18 april Waar:aanbouw Lidwinakerk Tijd: 17.00 tot 19.30 Kosten: Volwassenen € 15,00 Kinderen t/m 12 jaar € 7,00 Koffie, thee en limonade gratis, andere dranken tegen betaling. Tijdens de maaltijd zal Joost Sytsma foto’s laten zien van zijn reis naar India voor de Kerken in het Zuiden en hier nog iets over vertellen. Voor meer informatie kijk op de flyer in uw postvak of neem contact op met Erik Schot of Marike Lukkien.

42 Samen werken aan gemeente zijn! 15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!!


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Psalm72:8 - 10 Handelingen3:1- 16 Psalm118:6- 8 H.C. Zondag:40 Gezang94:3- 5 Gezang94:6 LvdK9:7- 10 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google