De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesweek 17 december 2014 Peggy Bijlsma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesweek 17 december 2014 Peggy Bijlsma"— Transcript van de presentatie:

1 Lesweek 17 december 2014 Peggy Bijlsma
College 13 VGZ propedeuse Morele dilemma’s bij seksualiteit en kinderwens mensen met verstandelijke beperkingen Lesweek 17 december 2014 Peggy Bijlsma

2 Doelstellingen: Je weet om te gaan met relaties bij zorgvragers met verstandelijke beperkingen. Je kunt een eigen mening vormen over of je seksualiteit bij deze doelgroep toelaatbaar vindt en je kunt deze mening verwoorden en onderbouwen. Je kunt een standpunt over een kinderwens bij verstandelijk beperkte zorgvragers innemen en dit persoonlijk beargumenteren. Je kunt de afwegingen benoemen die jij hierbij persoonlijk maakt.

3 Welke thema’s gaan we behandelen in dit college?
De morele dilemma’s rond seksualiteit bij verstandelijk beperkte mensen Morele dilemma’s rondom een kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking De kinderen van…’ouderschap en een verstandelijke beperking’  ethisch wel/ niet verantwoord?

4 Definitie ethiek Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen

5 Ethiek Heeft te maken met persoonlijke reflectie op een situatie/ kwestie en jezelf vragen stellen over wat jij goed of fout vindt. Daarnaast zijn er handelingen en gebruiken die in de maatschappij als algemeen wenselijk worden gezien. Dit wordt moraal genoemd.

6 Johan en Janet (namen zijn gefingeerd)

7 Morele dilemma’s Een moreel dilemma ontstaat in een situatie waarin een persoon, op morele gronden, een bepaalde handeling wel én niet behoort te doen. Een voorbeeld: mogen Johan en Janet, 2 mensen met het syndroom van Down, een relatie hebben? Samenwonen en/of trouwen?

8 Het ‘echtpaar’ Johan en Janet, ze:
Wonen samen in een G.V.T en hebben een ceremonieel huwelijk gesloten (niet wilsbekwaam) Gingen op huwelijksreis naar Disneyland Parijs Hebben een beroep:Johan is kunstenaar en Janet ‘cabaretière’ & werkt op S.W. Geloven allebei in Sinterklaas (pré-operationele fase) Bewaren eten onder de bank Kunnen niet zelfstandig functioneren (koken, financiën beheren, zelfverzorging, plannen en organiseren)

9 Nando, undateable

10 Gabriëlle

11 Johanna en Jan (namen zijn gefingeerd)

12 Di(=2)lemma: 2 kanten…

13 Vader & Moeder ongeschikt 7.58-14.48

14 Morele dilemma’s Een moreel dilemma ontstaat in een situatie waarin een persoon, op morele gronden, een bepaalde handeling wel én niet behoort te doen. Een voorbeeld: mogen Johan en Janet, 2 mensen met het syndroom van Down, een baby krijgen? Met een normaal IQ? Kunnen ze daar dan voor zorgen?

15 Wat dan? Hij huilde. Heel veel, heel lang en vooral 's nachts. "Was ik net opgestaan om hem de fles te geven, moest hij een half uur later al weer een schone luier", verzucht Elvira Hopic (17). Na vijf dagen zorg voor Juanito, een levensechte nepbaby, weet Elvira: "Een baby is best leuk, maar je wordt er wel erg moe van en je houdt totaal geen tijd over”

16

17 Real Care Baby

18 Wet gelijke behandeling (WGB)
'het vervullen van sociale en maatschappelijke rollen, al dan niet met ondersteuning, op een voor de persoon zelf zinvolle manier’ (Speet, 2005).

19 Ontmoediging en de ethische zaken hierbij
ontmoediging wenselijk is wanneer verantwoord ouderschap slechts mogelijk is dankzij een ondersteunend netwerk (VWS, 2006): anticonceptie en voorlichting over seksualiteit heeft prioriteit. Verder wilde de staatssecretaris protocollen laten ontwikkelen om te toetsen of toekomstige ouders in staat zijn tot verantwoord ouderschap. Ook is gewerkt aan een wetsvoorstel voor verplichte anticonceptie bij vrouwen met een verstandelijke beperking die blijken te falen in ouderschap. Deze visie veranderde echter. In 2010 is besloten het wetsvoorstel niet in te dienen.

20 EVREM Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (Evrem) zegt dat ieder mens het recht heeft een gezin te stichten en kinderen te krijgen, tenzij dit recht beperkt wordt door nationale regels (Verdonk, 2011). In Nederland moeten mensen wilsbekwaam zijn om in het huwelijk te treden. Deze eis geldt niet voor het krijgen van kinderen. Het vastleggen van een grens, bijvoorbeeld een IQ lager dan 60, is strijdig met het Evrem omdat op die manier hele groepen worden uitgesloten van het recht op een familieleven. In het Nederlandse recht bestaat op dit moment geen mogelijkheid om anticonceptie onder dwang toe te dienen ter voorkoming van schade aan een eventueel toekomstig kind. Dit houdt verband met de (grond)rechten op ‘family-life’, onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het grondrecht om een gezin te stichten. Deze grondrechten zijn neergelegd in internationale verdragen en in de Nederlandse Grondwet. Beperkingen van deze rechten zijn weliswaar mogelijk, maar slechts voor zover de wet die toestaat.

21 Johan en Janet: ze leefden nog lang en gelukkig

22 Vragen? Stuurvragen Kunt je – na dit college- een eigen mening vormen over of je seksualiteit bij verstandelijk gehandicapten toelaatbaar vindt en kun je deze mening verwoorden en onderbouwen? Kun je nu een standpunt over een kinderwens bij verstandelijk beperkte zorgvragers innemen en dit persoonlijk beargumenteren? Je kunt de afwegingen benoemen die jij hierbij persoonlijk maakt.

23 Gebruikte literatuur:
Zie BB voor informatie en literatuur Bronvermelding in de PPP Wetenschappelijke artikelen uit : Nurse Education today 33 (2013) ; Women’s studies international forum 34 (2011) ; Midwifery 29 (2013) Aanbevolen literatuur PDF op BB Richtlijn kinderwens MEE (download)

24 Huiswerk PPP bestuderen en de vragen nog eens voor jezelf beantwoorden. Neem daar de tijd voor! Stuurvragen uitwerken en bespreken met je medestudent(en), mensen om je heen


Download ppt "Lesweek 17 december 2014 Peggy Bijlsma"

Verwante presentaties


Ads door Google