De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO"— Transcript van de presentatie:

1 Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO
Van ZAT naar SOT! Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO

2 Alle benodigde partners zijn in het ZAT vertegenwoordigd en komen ook!!

3 In het ZAT wordt te weinig gekeken naar de onderwijssituatie en wat de school kan doen.

4 Mijn ZAT/ SOT heeft voldoende kennis en ervaring om als loket voor bovenschoolse zorg (OPDC) of speciaal onderwijs te fungeren.

5 Voor alle leerlingen die in het ZAT worden besproken wordt een handelingsplan/ontwikkelingsperspectief opgesteld.

6 Ik betrek ouders wanneer hun kind in het ZAT wordt besproken.

7 Thuiszitters worden altijd in het ZAT besproken.

8 De functies en doelen van het ZAT zullen met de komst van Passend Onderwijs niet veranderen.

9 Passend Onderwijs en ZAT/SOT
Handelingsgerichte toewijzing van extra ondersteuning. Eén loket voor indicatiestelling binnen het onderwijs (OPDC, (V)SO). Het loket en de ZAT’s zijn verantwoordelijk voor de afstemming van de indicatiestelling met de jeugd- en AWBZ-zorg. (één kind, één plan) Ontwikkelingsperspectief. Ouderbetrokkenheid. Zorgplicht. Thuiszitters.

10 Vragen?


Download ppt "Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO"

Verwante presentaties


Ads door Google