De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van ZAT naar SOT! Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van ZAT naar SOT! Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO."— Transcript van de presentatie:

1 Van ZAT naar SOT! Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO

2 Alle benodigde partners zijn in het ZAT vertegenwoordigd en komen ook!!

3 In het ZAT wordt te weinig gekeken naar de onderwijssituatie en wat de school kan doen.

4 Mijn ZAT/ SOT heeft voldoende kennis en ervaring om als loket voor bovenschoolse zorg (OPDC) of speciaal onderwijs te fungeren.

5 Voor alle leerlingen die in het ZAT worden besproken wordt een handelingsplan/ontwikkelingsperspectief opgesteld.

6 Ik betrek ouders wanneer hun kind in het ZAT wordt besproken.

7 Thuiszitters worden altijd in het ZAT besproken.

8 De functies en doelen van het ZAT zullen met de komst van Passend Onderwijs niet veranderen.

9 Passend Onderwijs en ZAT/SOT  Handelingsgerichte toewijzing van extra ondersteuning.  Eén loket voor indicatiestelling binnen het onderwijs (OPDC, (V)SO).  Het loket en de ZAT’s zijn verantwoordelijk voor de afstemming van de indicatiestelling met de jeugd- en AWBZ-zorg. (één kind, één plan)  Ontwikkelingsperspectief.  Ouderbetrokkenheid.  Zorgplicht.  Thuiszitters.

10 Vragen?


Download ppt "Van ZAT naar SOT! Door Martine Pauptit, consulente Onderwijszorgloket Koers VO."

Verwante presentaties


Ads door Google