De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom EERSTE PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom EERSTE PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom EERSTE PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

2 Solo Als alles duister is…
Opgestaan voor jou en mij Gezang 589

3 ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
Vrouwen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 2x Opgestaan voor jou en mij Gezang 589

4 ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
allen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 2x (2x) Opgestaan voor jou en mij Gezang 589

5 O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan
O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan! De Zoon, voor wie het duister zwicht, de Zoon is als de zon, zo licht! Opgestaan voor jou en mij Gezang 637:1,2,3,4

6 De Vader laat niet in het graf zijn kind dat zoveel vreugde gaf, Hij tilt het uit de kille grond – het loopt als vuur de wereld rond. Opgestaan voor jou en mij Gezang 637:1,2,3,4

7 De oude nacht voorgoed gedood, de toekomst kleurt de morgen rood; ziehier hoe God vergevend is en hoe zijn liefde levend is. Opgestaan voor jou en mij Gezang 637:1,2,3,4

8 Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur; o vlam van Pasen, steek ons aan – de Heer is waarlijk opgestaan! Opgestaan voor jou en mij Gezang 637:1,2,3,4

9 Christus, onze Heer, verrees, halleluja
Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! Opgestaan voor jou en mij OTH 87

10 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! Opgestaan voor jou en mij OTH 87

11 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! Opgestaan voor jou en mij OTH 87

12 Opgestaan voor jou en mij Joh de Heer 113:1,2,3
Ik weet dat mijn Verlosser leeft, dit is het, wat mij troost hier geeft, Hij leeft, die voor mij stierf; Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij. Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mij, een levenskroon verwierf. Hij leeft! Hij leeft! Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. (2x) Opgestaan voor jou en mij Joh de Heer 113:1,2,3

13 Opgestaan voor jou en mij Joh de Heer 113:1,2,3
Hij leeft! Verrezen uit het graf! Hij leeft! Die 't leven voor mij gaf! Ik zing van Hem, Die leeft, Hij leeft, Die mij zo teer bemint, Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind, het eeuwig leven geeft. Hij leeft! Hij leeft! Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. (2x) Opgestaan voor jou en mij Joh de Heer 113:1,2,3

14 Opgestaan voor jou en mij Joh de Heer 113:1,2,3
Hij leeft! Waar Hij ons plaats bereidt; haast komt Hij weer in heerlijkheid, dit geeft tot juichen stof. Wat vreugd' is die verzeek'ring mij, dat mijn Verlosser leeft voor mij; Zijn naam zij eeuwig lof Hij leeft! Hij leeft! Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. (2x) Opgestaan voor jou en mij Joh de Heer 113:1,2,3

15 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

16 U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immermeer
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Opgestaan voor jou en mij Lied 1101,2, 3 OTH

17 Opgestaan voor jou en mij
Ziet Hem verschijnen,Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telkenkere: Christus overwint! U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Opgestaan voor jou en mij Lied 1101,2, 3 OTH

18 Opgestaan voor jou en mij
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Opgestaan voor jou en mij Lied 1101,2, 3 OTH

19 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

20 Psalm 84:1,2 (Psalmen voor nu)
Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de HEER. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God. Opgestaan voor jou en mij Psalm 84:1,2 (Psalmen voor nu)

21 Psalm 84:1,2 (Psalmen voor nu)
Een vogel is er thuis, HEER van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U. Opgestaan voor jou en mij Psalm 84:1,2 (Psalmen voor nu)

22 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

23 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen, in al mijn levensjaren, Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw genâ bestendig zal bewaren. Opgestaan voor jou en mij Psalm 119:53

24 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

25 Maria kwam bij het graf En huilde om haar heer De grote steen was weggerold En Jezus was er niet meer Maar een engel zei plotseling Weet je niet meer Wat Hij gesproken heeft Opgestaan voor jou en mij Lied 254:1,2 OTH

26 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft Opgestaan voor jou en mij Lied 254:1,2 OTH

27 De discipelen waren zo moe Ze treurden om de Heer Waar moesten ze nu nog naar toe Hun meester was er niet meer Maar Maria riep plotseling Hij heeft gedaan Wat Hij gesproken heeft Opgestaan voor jou en mij Lied 254:1,2 OTH

28 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft Opgestaan voor jou en mij Lied 254:1,2 OTH

29 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

30 Het was een kruis, waaraan U leed tot bloedens toe, zo hard en wreed En toen U riep: Het is volbracht, toen hebt U ook aan mij gedacht. Opgestaan voor jou en mij

31 U bent veel meer, meer dan een vriend
U bent veel meer, meer dan een vriend. U droeg de straf, die ik had verdiend. U stierf aan ’t kruis in plaats van mij. Uw offer, Heer, dat pleit mij vrij. Opgestaan voor jou en mij

32 Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed
Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed. U bracht het heil voor ons op aard. Ik breng U dank. U bent het waard. Opgestaan voor jou en mij

33 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

34 Hij heeft, o God, van U begeerd Het onvergank'lijk leven; Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeêrd; Zo leeft de Vorst altoos; Zo leeft hij eindeloos. Opgestaan voor jou en mij Psalm 21:4, 5, 13

35 Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, Door 't heil, aan hem bewezen
Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, Door 't heil, aan hem bewezen! Hoe is zijn roem gerezen! O alvermogend' Opperheer, Wat glans, wat majesteit Hebt Gij dien Vorst bereid! Opgestaan voor jou en mij Psalm 21:4, 5, 13

36 Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; Zo zal ons vrolijk zingen Door lucht en wolken dringen; Zo wordt Uw heerschappij en macht Door ons, nog eeuwen lang, Geloofd met psalmgezang. Opgestaan voor jou en mij Psalm 21:4, 5, 13

37 Opgestaan voor jou en mij

38 Licht van de wereld Luisterlied

39 U wil ik herkennen als mijn Heer’.
refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik herkennen als mijn Heer’. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij! Luisterlied

40 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

41 Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden. Psalm 150:1,3

42 Looft God, naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel; Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal; Looft den HEER; elk moet Hem eren, Al wat geest en adem heeft; Looft den HEER, die eeuwig leeft; Looft verheugd den HEER der heren! Psalm 150:1,3

43 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij

44 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werk'lijkheid
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Lied 331 OTH

45 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan: Lied 331 OTH

46 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werk'lijkheid
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Lied 331 OTH

47 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. heffen wij dit loflied aan: Lied 331 OTH

48 Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd
Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Lied 331 OTH

49 Eerste PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij


Download ppt "Welkom EERSTE PAASDAG 2015 Opgestaan voor jou en mij."

Verwante presentaties


Ads door Google