De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Multimove. Wat is Multimove Wat is Multimove Een bewegingsprogramma voor 3- tot 8-jarige kinderen waarin gevarieerd, breed bewegen en plezier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Multimove. Wat is Multimove Wat is Multimove Een bewegingsprogramma voor 3- tot 8-jarige kinderen waarin gevarieerd, breed bewegen en plezier."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is Multimove

3 Wat is Multimove Een bewegingsprogramma voor 3- tot 8-jarige kinderen waarin gevarieerd, breed bewegen en plezier centraal staat. Multimove wil ook ouders en begeleiders bewust maken van het belang van brede motorische vorming

4 Wat is Multimove Lessenreeks o.b.v. 12 fundamentele bewegingsvaardigheden 3 vaardigheden per les Evenwichtig aantal VA per sportseizoen Gevarieerd en creatief materiaal Niet-sportspecifiek bewegen In 155 verschillende gemeenten/steden Ethisch, verantwoord en gezond sporten

5 Bewegingsfamilies Bewegen in 12 basis motorische vaardigheden Bewegen
Slaan Trappen Heffen en dragen Trekken en duwen Dribbelen Vangen en werpen Wandelen en lopen Roteren Klimmen Zwaaien Glijden Springen en landen Bewegen in 12 basis motorische vaardigheden

6 Bekijk alle organisaties op www.multimove.be

7 Verschil met de bewegingsschool?

8 Waarom Multimove? Het minder goede nieuws…
Daling in fysieke activiteitsgraad bij jonge kinderen Toename in overgewicht en obesitas Te vroege sportspecialisatie Eenzijdige lichaamsontwikkeling Geen of weinig ontwikkeling van algemene vaardigheden Daling in algemene motorische competentie (= hoe handig of hoe vaardig jonge kinderen zijn) => Opmerkelijk rond 6 jaar

9 Uit de nulmeting bij de start van Multimove bij >2000 kinderen blijkt dat de ‘norm’ op basis van Duitse en US testbatterijen niet meer gehaald wordt. Score 100 = ‘normaal’ Boys Girls

10 Verdeling van deze kinderen in categorieën op basis van hun score toont een verschuiving naar links aan. ‘Gemiddelde’ groep = vrij normaal Goede groep is sterk verkleind Zwakke groep is veel te groot

11

12 Nut van de lessen Multimove bewezen?

13 Het onderzoek Pre Post Retentie Interventie Sept/Okt 2012
TGMD-2 KTK MOT 4-6 Website Nieuwsbrieven Controle groep Interventie Mei/Juni 2013 Post Retentie Sept/Okt 2013

14 MM programma 12 fundamentele bewegingsvaardigheden: locomotie en objectcontrole 3 vaardigheden per les Min. 45 min/les 1x/week Minimaal 20 weken Controlegroep: ‘klassieke’ sportactiviteit

15 MM programma

16 Effect of the MM intervention
Resultaten Score ten opzichte van de referentiewaarde: -MM groep maakt vooruitgang ten opzichte van de nulmeting -komt weer boven de referentiewaarde van 10 uit -controlegroep daalt = verliest terrein ten opzichte van de ‘normale’ ontwikkeling Effect of the MM intervention

17 Resultaten Geen effecten gevonden van
Fysieke activiteitsgraad Geslacht Socio-economisch situatie (SES) Weinig effect van urbanisatiegraad => Multimove effect is dus veel robuuster dan deze factoren

18 Resultaten Andere testbatterijen gebruikt in deze studie: MOT4-6
Gelijkaardig resultaat Beide testbatterijen meten vaardigheden die ook in het MM programma zijn opgenomen Geen effect aangetoond op testbatterij die totaal andere vaardigheden meet

19 Conclusie Kunnen we met Multimove de Motorische Competentie verbeteren? Positief effect op locomotie en objectcontrole Zonder dergelijke programma’s lijkt de ontwikkelingsachterstand groter te worden met het ouder worden Transfer van het MM programma naar ‘andere’ vaardigheden = onduidelijk Een programma als MM is dus nodig om een ‘normale’ ontwikkelingslijn te kunnen aanhouden

20

21 We testen even jullie kennis

22 FOUT JUIST FOUT Juist of fout?
Spelen van actieve videospelletjes (bv. Wii…) is gelijk aan daadwerkelijk bewegen. Een kind zonder goede bewegingsvaardigheden zal minder fysiek actief zijn en heeft daardoor een minder gezonde levensstijl. Bewegingsactiviteiten op school volstaan om als kind voldoende fysiek actief te zijn. FOUT JUIST FOUT

23 JUIST FOUT Juist of fout?
Langdurige zitperiodes, zelfs bij regelmatig bewegen, zijn slecht voor de gezondheid van een kind Kinderen die meer binnen spelen zijn actiever dan kinderen die meer buiten spelen. JUIST FOUT

24 Voordelen van bewegen

25 Waarom Multimove in de kinderopvang?

26 Maatschappelijk en sportief belang
Redenen Maatschappelijk en sportief belang Signaal van lage motorische vaardigheid ernstig nemen Signaal van stijgend aantal kinderen met overgewicht Betere algemene motorisch ontwikkeling Kans op levenslange sportparticipatie Mee concrete acties ondersteunen

27 Sportieve invulling kinderopvang
Redenen Sportieve invulling kinderopvang Bereik van kinderen/ouders die niet ‘sportminded’ zijn Sommige kinderen dagelijks in opvang  kunnen niet deelnemen aan het reguliere sportaanbod Kans om capaciteit kinderopvang uit te breiden (indien Multimove op een andere locatie) Door samenwerking met lokale partners krijgen kinderen tijdens de opvang toegang tot vrijetijdsinitiatieven in de buurt

28 Redenen Wetenschappelijk bewezen concept om brede basisvorming op te starten of verder uit te werken Extra ondersteuning Verantwoording en bewustmaking naar de ouders om kinderopvang sportief in te vullen

29 Multimove aanbieden

30 12 fundamentele bewegingsvaardigheden
Inhoud van de lessen De lessen zijn opgebouwd rond: 12 fundamentele bewegingsvaardigheden Wat? Verwerven op jonge leeftijd Laten ervaren Voldoende kansen (herhalen, variatie, over de weken en maanden) Weinig omgevingsgebonden (In hoofdzaak) geleide (groeps)activiteit

31 Lesgeversmap Inspiratiepakket Ondersteuningsvorm voor Multimovebegeleiders Didactische richtlijnen Boordevol activiteitenfiches Lessen uitwerken en lessenreeks opbouwen

32 Hoe Multimove-aanbieder worden
Aanvraag indienen via website op elk moment mogelijk Voorwaarden: Advies sportraad Lesgevers volgen opleiding Multimovebegeleider via VTS Definitieve erkenning = 2 jaren Herkenbaarheid via bordje ‘Erkende Multimove-organisator’

33 Ondersteuning voor aanbieders
Startpakket 400 flyers 25 affiches 1 banner 1 infobrochure klaar voor de start 1 infobrochure voor ouders 100 stickervellen 1 bordje erkende MM organisatie

34 Ondersteuning voor aanbieders
Online documenten Infobrochure ‘Hoe ga ik vlot van start’ (vergoeding lesgevers, communicatie, werven van nieuwe leden, materiaallijst, creatief materiaal, …) Infobrochure voor ouders Huisstijl – logo’s Affiches, flyers (met/zonder witruimte voor eigen aanbod) Nieuwsbrief … Inspirerende praktijkvoorbeelden

35 Ondersteuning voor aanbieders
Plaatsbezoeken Spelkoffer ter ontlening Mascotte Moovie Handpop Financiële ondersteuning van gekwalificeerde lesgevers een lessenreeks van 10 weken (1 lesuur/week) Via de Provinciale Bloso-promotiedienst

36 Ondersteuning voor lesgevers
Online documenten voor lesgevers Tool om de les voor te bereiden Tool met verschillende organisatievormen 9 aandachtspunten voor lesgevers Didactische tips Bijscholingsdag Nieuwsbrieven: lesgevers - ouders Lesgeversmap (ook online met logincode website)

37 Ondersteuning Promotiemateriaal via webshop (ter betaling)
Beachvlag, banner, spandoek T-shirts voor kinderen (geel, blauw, wit, groen, oranje) T-shirts en truien voor lesgevers (rood) Ballonnen Stickers Placemats

38 Andere/private aanbieders
Verzekering Multimove  geen verzekering Sportclub Via sportfederatie  leden doorgeven Sportfederatie: < min. leeftijd ook verzekeren Gemeente Via ISB-Sportverzekering  activiteit en leden doorgeven Kinderopvang Via verzekering kinderopvang Indien in een samenwerking: eventueel via verzekering partner Andere/private aanbieders Aansluiten bij erkende sportfederatie Aansluiten bij een privé organisatie (bv. Ethias)

39 Opleiding lesgevers

40 Opleiding lesgevers Vlaamse Trainersschool (VTS) – Multimovebegeleider
16 uren Module 1: introductiemodule (3u) Module 2: didactisch-methodische module (13u)  permanente evaluatie  vrijstelling: Bach. LO, Master LO, Bach. Kleuteronderwijs, Bach. Lager onderwijs Overzicht opleidingen:

41 Opleiding lesgevers Prijs: Leeftijd: min. 16 jaar Module 1: 80 €
Lesgeversmap inbegrepen Leeftijd: min. 16 jaar Hulplesgever Ingrijpen in het lesgebeuren  wel Multimobegeleider volgen Ter ondersteuning voor toiletbezoeken, schaafwonden,…  geen Multimovebegeleider volgen

42 Ervaringen opgedaan in de kinderopvang

43 Opbouw organisatiemodellen
Concreet, inspirerend en praktisch 6 verschillende organisatiemodellen o.b.v. praktijksituaties Volgens een vast stramien: Situatieschets Waar en wanneer Lesgevers Aanpak Taakverdeling Valkuilen & succesfactoren Financieel plaatje

44 Voorbeelden uit de praktijk
Locatie Multimovelessen In de opvang: zaaltje, grasveld, speelplein, speeltuin In de turnzaal van de school (ook speelplaats, speeltoestellen, grasveld) In de gemeentelijke sporthal Welke kinderen nemen deel Alle kinderen aanwezig in de opvang Ingeschreven kinderen uit de opvang Openstellen voor andere kinderen?

45 Voorbeelden uit de praktijk
Lesgevers, begeleiders Begeleiders kinderopvang inschakelen Lessen geven. Goede ondersteuning (door bv. sportdienst) is hierbij essentieel Ondersteunende functie Sportpromotoren (sportdienst) Leerkrachten van de school Bijscholingen voor lesgevers

46 Voorbeelden uit de praktijk
Inschrijvingsgeld Geen standaard tarieven. Prijs zelf bepalen Kostprijs Multimove = kostprijs kinderopvang Extra bijdrage voor uurtje Multimove

47 Sensibiliseren

48 Boodschap naar ouders Zet gevarieerd bewegen ook in de thuisomgeving verder Kinderen aansporen regelmatig te bewegen (richtlijn WHO: 2 uur per dag) Beperk zittend gedrag (max. 1u aan één stuk)

49 Aanreiken ideeën Concrete ideeën en activiteiten vind je op facebook/multimovevoorkinderen

50 Infobrochure voor ouders
Tools voor ouders Infobrochure voor ouders Belang van bewegen, gevarieerd bewegen, wat kan ik als ouder doen, … Nieuwsbrief naar ouders Tips, wist je datjes, leuke activiteiten om met de kinderen te doen, … Rubriek voor ouders op website (wat kan ik als ouder doen, stimulerende omgeving, beperk zittend gedrag, buiten spelen, actief verplaatsen) Kaartspel

51 Neem een kijkje op: Stel je vragen aan:

52


Download ppt "Wat is Multimove. Wat is Multimove Wat is Multimove Een bewegingsprogramma voor 3- tot 8-jarige kinderen waarin gevarieerd, breed bewegen en plezier."

Verwante presentaties


Ads door Google