De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Par 7.2 Van Republiek naar parlementaire democratie 4 De Nederlanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Par 7.2 Van Republiek naar parlementaire democratie 4 De Nederlanden."— Transcript van de presentatie:

1 Par 7.2 Van Republiek naar parlementaire democratie 4 De Nederlanden

2 – Patriotten Mensen uit de kleine en gegoede burgerij die zich tegen het regentenbestuur en de stadhouder keerden Zij eisten – Inspraak in het bestuur – economische veranderingen en daardoor vooruitgang – Daarnaast vormden zij ook legertjes in de steden en bedreigende de zittende macht Hun groeiende macht werd door een Pruisisch leger gebroken, in 1787 – Velen vluchtten naar Frankrijk

3 – Patriotten Na de Franse Revolutie keerden de Patriotten met het Franse leger terug – De stadhouder vluchtte en de oude macht maakte plaats voor de Bataafse Republiek – In 1806 maakte Napoleon een einde aan de Republiek door (De Franse Tijd) Eerst zijn broer koning te maken En in 1810 ons land in te lijven bij het Keizerrijk, hetgeen t/m 1813 duurde

4

5 Bataafse Republiek

6 De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden worden bij het Congres van Wenen weer aaneengesmeed teneinde een sterke noordelijk buffer te vormen tegen hernieuwde Franse expansie – De zoon van de gevluchte stadhouder wordt koning Ontstaan van een constitutionele monarchie – Een verstandshuwelijk tussen Noord en Zuid was van korte duur (1830) – De verschillen en de tegenstellingen waren te groot Bestuurlijk – het Noorden speelde de baas; Zuiden was veel liberaler Cultureel – Taal- en godsdienstige verschillen (Het Zuiden was sterk Franstalig en Rooms-Katholiek Economisch – Noorden, handel versus Zuiden, industrie – Zuiden moest meebetalen aan de grote staatsschuld van het Noorden

7 “Dan liever de lucht in.”

8 In tweetallen Hoe ver waren de Patriotten in hun denkbeelden en wet-/regelgeving t.a.v. de vrijheidsrechten? Schrijf een kort stukje, waarin je de verschillende rechten beschrijft en vervolgens beargumenteert of is op dit gebied (per recht) hun tijd vooruit waren of juist niet! Op papier meenemen de volgende les!!


Download ppt "Par 7.2 Van Republiek naar parlementaire democratie 4 De Nederlanden."

Verwante presentaties


Ads door Google