De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een eeuw technologische innovatie op basis van patenten Edwin Horlings September 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een eeuw technologische innovatie op basis van patenten Edwin Horlings September 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Een eeuw technologische innovatie op basis van patenten Edwin Horlings September 2013

2 Relevantie Patenten zijn een belangrijke indicator van innovatie −drager van nieuwe kennis over producten en processen −output van onderzoek −patenteren verbindt wetenschap met bedrijfsleven Relevant voor aantal grote dossiers −profilering −topsectoren −valorisatie Doel: beleid ondersteunen Feiten en cijfers verzamelen Onderzoek doen

3 September 2013 Wat is een patent? Vorm van intellectueel eigendom (IE) Geeft de eigenaar exclusief recht op vinding voor periode tot 20 jaar −recht om anderen te verbieden de vinding te gebruiken, produceren of verhandelen voor commercieel gewin −patent beschermt maar afdwingen is een zaak van de eigenaar In ruil voor exclusief recht worden de details van de vinding publiek gemaakt

4 September 2013 Beperkingen van patent als indicator Niet het enige middel om IE te beschermen. Niet alle vindingen zijn patenteerbaar of worden gepatenteerd. Veel aanvragen worden niet toegekend en veel patenten worden nooit commercieel geëxploiteerd. Niet in alle economische sectoren evenveel gebruikt. Niet altijd gebruikt om vindingen te beschermen.

5 September 2013 Wat staat er in een patent? Edwin Horlings | 5 / 28 | Patenting in the Netherlands 1945-2011

6 September 2013 Database 15,559 unieke bedrijven en organisaties, geen individuele aanvragers Alle patenten die wereldwijd zijn aangevraagd in ca. 80 patentbureaus volgens de PATSTAT database van de EPO 730 duizend individuele patentaanvragen in 230 duizend patentfamilies van 1890 tot 2009

7 September 2013 AANTALLEN PATENTAANVRAGEN

8 September 2013 Nederland

9 September 2013 Top-100 en overige bedrijven

10 September 2013 Top-100 en overige bedrijven

11 September 2013 Actieve unieke aanvragers

12 September 2013 Aandeel van de grootste aanvragers

13 September 2013 Verband R&D uitgaven en patenten?

14 September 2013 Verband R&D uitgaven en patenten?

15 September 2013 Van macro naar micro Patronen op macroniveau komen voort uit beslissingen op microniveau Beslissingen worden genomen in context van markt, overheidsbeleid, technologische ontwikkeling Bedrijven nemen verschillende beslissingen, afhankelijk van sector, technologie, governance, enz. Simpele vraag: welke beslissingen werken het best?

16 September 2013 SPECIALISATIEPATRONEN

17 September 2013 top 100 1930/34

18 September 2013 top 100 2005/09

19 September 2013 overige 1930/34

20 September 2013 overige 2005/09

21 September 2013 Food chemistry

22 September 2013 Electrical machinery, apparatus, energy

23 September 2013 EIGENSCHAPPEN

24 September 2013 Drie eigenschappen Economische waarde −in hoeveel landen en regio’s wordt voor een vinding (een specifieke patentfamilie) een patent aangevraagd? Technische impact −in hoeveel andere patentaanvragen wordt naar een specifieke patentfamilie verwezen? Afstand tot de markt −bestaan de verwijzingen in een specifieke patentfamilie meer uit wetenschappelijke literatuur (verder van de markt) of uit verwijzingen naar andere patenten (dichter bij de markt)?

25 September 2013 Citaties per patent

26 September 2013 Citaties naar de patenten van Philips

27 September 2013 Eigenschappen vergeleken

28 September 2013 Geografische spreiding Top-100 bedrijven Overige bedrijven Kennisinstellingen 1980/841995/992005/091980/841995/992005/091980/841995/992005/09 Nederland24126 154937 147666 EPO416477 474439 706275 WIPO02263 023 013 Verenigde Staten82060 292634 503728 Japan37126 846 511 China12348 089 0511

29 September 2013 Waarom dit project? Historische analyse is niet de core business van het Rathenau Instituut Leren van (recente) verleden −op welke manieren nemen bedrijven beslissingen? −wat is het effect van die beslissingen? −hoe werkte het beleid? Uw input −wat zijn de grote, relevante vragen? −waar moet de focus liggen?

30 September 2013 Dank voor uw aandacht

31 September 2013 GEDETAILLEERDE ANALYSE SPECIALISATIEPATRONEN

32 September 2013 Verband productiviteit en patenten?

33 September 2013 top 100 1930/34

34 September 2013 top 100 1945/49

35 September 2013 top 100 1960/64

36 September 2013 top 100 1975/79

37 September 2013 top 100 1990/94

38 September 2013 top 100 2005/09

39 September 2013 overige 1930/34

40 September 2013 overige 1945/49

41 September 2013 overige 1960/64

42 September 2013 overige 1975/79

43 September 2013 overige 1990/94

44 September 2013 overige 2005/09

45 September 2013 Food chemistry

46 September 2013 Electrical machinery, apparatus, energy

47 September 2013 Biotechnology

48 September 2013 Pharmaceuticals

49 September 2013 Eigenschappen vergeleken

50 September 2013 Variëteit en balans aantal technologische clusters waarin actief verdeling van activiteit over technologische clusters

51 September 2013 Actieve aanvragers

52 September 2013 1.Gerarda 2.Jan Luiten 3.Arthur van Riel, WRR 4.Thomas Dirkmaat, EZ 5.Herman de Jong, RUG 6.Sander Kes, EZ 7.Maurits van Os, EZ 8.Erik Stam, UU 9.Jasper 10.Marko Hekkert, UU 11.Abe de Jong, EUR 12.Harro van Lente, UU 13.Winnie 14.Joost Jonker, UU 15.ikzelf

53 September 2013 Losse punten Externalisation of R&D Focus analyse op clusters ondernemingen, niet op individuele ondernemingen, focus op value chains/ecosystems Link met technologiebeleid Verandering over tijd in functie van patent; assumptions in patent studies in innovation literature PhD Evert-Jan Velzing (oktober) PhD Annemieke Roobeek uit 1989 over techbeleid verschillende landen: overal hetzelfde OECD Knowledge-based capital Dynamiek in de top-100 (Veugelers?) -> suggestie Erik Stam Meten we de juiste variabelen, met name R&D uitgaven hoe dicht zit NL bij de technology frontier? hoe vind je die? wat hebben kartels betekent voor de NL economie? groot project over governance of innovation veel belangrijker

54 September 2013 Vragen uit beleidsveld effectiviteitsvraag: doen we het goed, draagt beleid bij aan concurrentievermogen lange-termijn monitoring als onderdeel van TS-beleid beleid is bezig met korte termijn, kijkt niet lange-termijn terug wel relevant hoe governance en externe financiering in elkaar zitten moeten we wel inzetten op hogere R&D-uitgaven in context van globaliserende waardeketens? wat zouden in 1950 de topsectoren zijn geweest en wat als we die op dezelfde manier hadden gestimuleerd? loskomen van discussie over R&D, focus op functioneren van het innovatie- ecosysteem van NL bedrijven en het effect van beleid op gedrag van bedrijven waar beleid iets van kan leren hoe bereik je met (innovatie)beleid het MKB? relatie octrooiaanvragen en winstgevendheid?


Download ppt "Een eeuw technologische innovatie op basis van patenten Edwin Horlings September 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google