De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 7de Lijdenszondag 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 7de Lijdenszondag 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom 7de Lijdenszondag 2015

2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van snode smaders
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, hangt ten spot van snode smaders. Zoon des Vaders, waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans? Gezang 189:1,2,3,4

3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, en Hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij, en zijn sterven zaligt mij. Gezang 189:1,2,3,4

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. Zou ik dan in droeve dagen troost'loos klagen? Als ik naar zijn kruis mij richt, valt mijn eigen last mij licht. Gezang 189:1,2,3,4

5 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 'k heb mij, Heer, voor dood en leven U gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn met U in gemeenschap zijn. Gezang 189:1,2,3,4

6 Als ik m’n ogen sluit en denk aan Golgotha dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen OTH 350:1,2,3

7 Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: het is volbracht en daarna wordt het stil 't is donker als de nacht, toen stierf Hij aan het kruis toen was de pijn voorbij o ik weet meer dan ooit dat Hij dit deed voor mij OTH 350:1,2,3

8 Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij OTH 350:1,2,3

9

10 U was bij ons en brak het brood, sprak over leven en de dood
U was bij ons en brak het brood, sprak over leven en de dood. Met droeve blik keek U ons aan. Toen zijn wij naar de hof gegaan.

11 Daar in de hof was U het moe, toch streed U door tot tranen toe
Daar in de hof was U het moe, toch streed U door tot tranen toe. U bad drie maal: Ik kan het niet… Geef Mij Uw kracht, Uw wil geschied’

12 U kreeg een kus, maar ’t was verraad. U vluchtte niet voor kille haat
U kreeg een kus, maar ’t was verraad. U vluchtte niet voor kille haat. U werd verloochend door uw vriend en vals beschuldigd, …onverdiend.

13 U werd bespot, U liet zich slaan al had U nooit iets mis gedaan
U werd bespot, U liet zich slaan al had U nooit iets mis gedaan. Toch zweeg U stil,gaf geen verweer U droeg de pijn vrijwillig Heer.

14 Het was een kruis, waaraan U leed tot bloedens toe, zo hard en wreed En toen U riep: Het is volbracht, toen hebt U ook aan mij gedacht.

15 Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed
Ik dank U, Heer voor wat U deed. Dat U vrijwillig voor mij leed. U bracht het heil voor ons op aard. Ik breng U dank. U bent het waard.

16


Download ppt "Welkom 7de Lijdenszondag 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google