De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 19:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor ZOA.

4

5 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

9 Gezang 79, Gz 13: 1 - 4 1 Hoe zal ik Hem bezingen, en loven in mijn lied, die boven alle dingen troont in zijn rijksgebied? Gods Geest wil ons verlichten, de fakkel van het Woord zal klaar ons onderrichten, hoe Hem de lof bekoort.

10 Gezang 79, Gz 13: 1 - 4 2 Waarom verliet die Koning zijn troon in heerlijkheid, koos Hij bij ons zijn woning: een mens in dienstbaarheid? De Vader zag bewogen de wereld in haar nood: zijn Zoon kwam uit de hoge tot redding van de dood.

11 Gezang 79, Gz 13: 1 - 4 3 Hem spreidde Sion palmen in geestdrift, gauw gedoofd; nog zingt de kerk haar psalmen en looft haar Heer en Hoofd, gedenkt Hem op zijn paden tot buiten Salems poort, waar 't Lam, met vloek beladen, het lichaam werd doorboord.

12 Gezang 79, Gz 13: 1 - 4 4 Mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij, het bloed van onze Here spreekt van het oordeel vrij: Hij deed ons met Zich sterven en uit het graf opstaan en om zijn loon te werven is Hij ons voorgegaan.

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

14 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

15 Via Dolorosa - Sela Koor Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.

16 Via Dolorosa - Sela Koor Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

17 Via Dolorosa - Sela Koor Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

18 Via Dolorosa - Sela Koor Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

19 Via Dolorosa - Sela Koor Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

20 Via Dolorosa - Sela Koor+gemeente Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

21 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

22 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

23 “Hoor de woorden” 1 Koor Hoor de woorden die Jezus sprak aan ’t kruis, slotakkoorden en sleutels van Gods huis. Voor zijn haters vroeg Hij vergeving toen, die, o Vader, niet weten wat zij doen.

24 “Hoor de woorden” 2 Koor Deze Koning temidden moord en roof doet zijn woning wijd open voor geloof, hoort de bede, Jezus kyrie eleis! Jij ziet heden met Mij het paradijs.

25 “Hoor de woorden” 3 Koor Zoon, uw moeder, moeder, uw zoon is daar. Zuster, broeder, God geeft ons aan elkaar. Wederkerig verbonden door het kruis nam zijn leerling Maria op in huis.

26 “Hoor de woorden” 7 Koor In uw handen, Vader, leg Ik mijn geest. Offerande en opgang allermeest. ’t Hoofd gebogen stierf Hij met machtsvertoon. Wij geloven: waarlijk, Hij is Gods zoon.

27 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

28 Afscheid

29 Omschakeling

30 Ondergang

31 ‘Jezus houdt van mij’

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

33 Psalm 31: 9, 10, 11 9 ’k Weet in uw vaderhand mijn tijden. Red mij uit ’s vijands hand en breek zijn tegenstand. Laat uw gelaat mij weer verblijden. Wil mij verlossing geven. Uw trouw doet mij herleven.

34 Psalm 31: 9, 10, 11 10 Beschaam mij niet na al mijn smeken. breng bozen door uw straf tot zwijgen in het graf. Beschaam wie leugenachtig spreken, wie vromen trots bestrijden, bespotten in hun lijden.

35 Psalm 31: 9, 10, 11 11 Hoe groot is 't goed dat U wilt geven aan elk die U bemint, bij U zijn toevlucht vindt. Dit goed bewerkt U in het leven van hen die U verhogen voor aller mensen ogen.

36 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

37 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

38 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

39 Gezang 119, Gz32: 1, 2 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

40 Gezang 119, Gz32: 1, 2 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

41 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

42 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

43 Psalmen voor Nu 22 1 Koor Ik sta alleen, want u bent weggegaan. Mijn God, mijn God, waarom? U bent mijn redding, maar niet hier en nu. Waar bent u dan? Te ver bij mij vandaan. Ik roep u na, mijn God, Ik roep uw naam steeds weer. U antwoordt niet. U kent mij nu niet meer.

44 Psalmen voor Nu 22 2 Koor Toch, u alleen bent God. U haat het kwaad. Terecht houdt Israël u hoog. Hun lofzang is uw heiligdom. Mijn vader zei dat hij u had vertrouwd en dat u hielp. En ook zijn vader riep u en hij werd gered. Voor hen was u betrouwbaar, Heer.

45 Psalmen voor Nu 22 3 Koor Maar ik ben niets en kan ook niets meer doen. Ik word bespot. En hoe! Wie mij ziet, lacht en haalt de schouders op, Die kijkt me na en zegt: “Dat gaat goed fout. Hij sleept zich voort, naar God, die zou zijn redding zijn. Als God iets doet, als hij nog van hem houdt.”

46 Psalmen voor Nu 22 4 Koor Toch haalde u mij uit de moederschoot. Toch legde u mij aan haar borst. Ik was er en ik was van u. Mijn moeder heeft mij aan u toevertrouwd. U bent mijn God. Dus blijf niet langer weg. Mijn God, ik ben zo bang en niemand helpt me. Help mij dan.

47 Psalmen voor Nu 22 5 Koor Een kudde stieren drijft me in het nauw. Ze zijn te sterk en met te veel. Een overmacht, ze laten mij niet gaan, maar doen hun bek wijd open als een leeuw, een leeuw die, klaar om toe te slaan, eerst brult voordat hij springt, voor hij zijn prooi verslindt.

48 Psalmen voor Nu 22 6 Koor Ik ben als water dat is weggegooid, Een lichaam, helemaal ontwricht, Een hart dat smelt als was. Niet meer. Niet meer. Mijn keel is als een scherf zo uitgedroogd. Mijn tong kleeft in mijn mond. Mijn God, u legt me in het doodsstof neer.

49 Psalmen voor Nu 22 7 Koor Een goddeloze bende jaagt me op. Als honden sluiten ze mij in. Zij zijn op jacht. Ik ben hun prooi. Ik word aan handen en aan voeten vastgezet. Mijn dagen zijn geteld. Dat zien zij ook. Mijn kleren hebben zij alvast verdeeld.

50 Psalmen voor Nu 22 8 Koor En u, Heer, u blijft zo lang zo ver weg. U bent mijn kracht. Red mij, kom snel. Eén leven heb ik maar. Als u niet helpt, dan sterf ik zeker door het grof geweld van honden, leeuwen, stieren. Help!

51 Psalmen voor Nu 22 9 Koor Ik werd door u gehoord. Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord. Koor+Gemeente

52 Psalmen voor Nu 22 10 Koor En dus, wanneer ik over u vertel, noem ik u trouw en goed. Mijn broers en zussen, Jacob, Israël, toon diep ontzag voor God, geef hem de eer, want God zwijgt niemand dood. God is niet blind, niet doof. Hij hoort mijn stem. Hij antwoordt als ik roep.

53 Psalmen voor Nu 22 11 Koor Mijn Heer wanneer ik in de tempel ben, dan kom ik mijn beloften na. U doet, u deed, u heeft gedaan en dus schreef ik een psalm. Wie honger had, heeft nu genoeg. Wie zoekt, vindt veel. Wie schreeuwt om God, zingt ooit een lied. Geluk met jou. Het ga je goed.

54 Psalmen voor Nu 22 12 Koor+gemeente Laat alle mensen horen wat ik zeg: “Ga nu naar God terug. Buig diep voor hem, kniel voor de koning neer, want God regeert. De wereld is van hem.” De Heer geeft straks een feest en dan komt iedereen. Iedereen buigt, knielt voor de koning neer.

55 Psalmen voor Nu 22 13 Koor+gemeente Dit geldt voor iedereen, voor arm en rijk, voor wie op weg zijn naar de dood, ze geven alle eer aan God. Hun kind’ren dienen hem en zij vertellen alles door, dus iedereen weet wie God is en wat hij deed. Ze zingen: “God heeft het volbracht.”

56 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

57 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

58 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

59 Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.

60 Opwekking 706 Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij? Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.

61 Opwekking 706 Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht! Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij.

62 Opwekking 706 Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan.

63 Opwekking 706 Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn. Juich want Hij, mijn Here leeft! Hij die ons de toekomst geeft.

64 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg

65 Gezang 182C

66 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 79: “Via Dolorosa” : Johannes 19: “Hoor de woorden” Johannes 19: 26 Psalm 31: 9, 10, 11 Gezang 119: 1, 2 Psalmen voor nu 22: Opwekking 706: Gezang 182C: Amen Collecte: Zoa vluchtelingezorg


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google