De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst hebben we een sing-in Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Johannes 2: 1-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst hebben we een sing-in Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Johannes 2: 1-11."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst hebben we een sing-in Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Johannes 2: 1-11

2

3 God, ik adem om van U te zingen. Alle dagen zing ik dank op dank. Groter bent U dan in duizend levens een mens bevatten kan.

4 Wat U doet gaat elke taal te boven, maar erover zwijgen wil ik niet. Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, uw goedheid met dit lied.

5 Hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen. In zijn liefde blijft Hij dichtbij, dicht bij al zijn mensen, dicht bij alles wat Hij leven gaf.

6 Al wat adem kreeg, en levenskrachten, dankt het dat het U als koning kent. Laten alle landen van de aarde beseffen wie U bent.

7 En als iemand valt, of door het leven kromgebogen wordt, dan helpt de Heer. Alle mensen die Hem kennen weten God is er altijd weer, steeds weer.

8 Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak zijn hand, dan val je niet.

9 Van zijn liefde zal ik blijven zingen, alle dagen zing ik Hem mijn dank. God, ik adem om van U te zingen, ik zing mijn leven lang.

10 Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak zijn hand, dan val je niet. (c) Psalmen voor nu

11 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment, en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, Gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

12 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt

13 Refrein: Kom tot de Vader, Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt daarmee is alles klaar wanneer jij komt

14 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan want niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon en nu is alles klaar wanneer jij komt

15 Refrein: Kom tot de Vader, Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt daarmee is alles klaar wanneer jij komt

16 Slot: de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt daarmee is alles klaar wanneer jij komt (c) Hillsong Publishing Tekst & muziek: Russell Fragar

17 Create in me a clean heart, o God and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, o God and renew a right spirit within me.

18 Cast me not away from thy presence, o Lord and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. (c) For the Shepherd Music Universal Songs Tekst & muziek: Keith & Melody Green

19 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

20 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

21 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

22 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

23 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

24 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

25 Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

26 slot: Verheerlijk zijn heilige naam. (c) Shout publishing …. Tekst & muziek: Matt Redman / Jonas Myrin

27 When He rolls up His sleeves He ain't just puttin' on the Ritz (our God is an Awesome God) There is thunder in His footsteps And lightning in His fists (our God is an Awesome God) Well the Lord He wasn't jokin' when He kicked 'em out of Eden It wasn't for no reason that He shed His blood His return is very close and so you better be believin' That our God is an Awesome God

28 Refrein: Our God is an Awesome God He Reigns from heaven above With Wisdom power and love Our God is an Awesome God

29 When the sky was starless in the void of the night (our god is an awesome god) He spoke into the darkness and created the light (our god is an awesome god) Judgement and wrath He poured out on Sodom Mercy and grace He gave us at the cross I hope that we have not too quickly forgotten that Our God is an Awesome God

30 Refrein: Our God is an Awesome God He Reigns from heaven above With Wisdom power and love Our God is an Awesome God

31 Refrein: Our God is an Awesome God He Reigns from heaven above With Wisdom power and love Our God is an Awesome God

32 Acapella: Our God is an Awesome God He Reigns from heaven above With Wisdom power and love Our God is an Awesome God

33 Slot: Our God is an Awesome God (c) Copyright: Universal Music - Brentwood Benson Publ. Tekst & muziek: Richard Mullins / Michael W. Smith

34 God van het licht, U schittert in Uw heerlijkheid. Eeuwige God, U fonkelt in uw pracht. God van het licht, Uw stralende aanwezigheid verlicht mijn hart, U bent de Morgenster.

35 Sterk als de zon is uw licht, is uw pracht, is uw heerlijkheid verlicht mijn hart met de gloed van Uw majesteit.

36 God van het licht, U schittert in Uw heerlijkheid. Eeuwige God, U fonkelt in uw pracht. God van het licht, Uw stralende aanwezigheid verlicht mijn hart, U bent de Morgenster.

37 Sterk als de zon is uw licht, is uw pracht, is uw heerlijkheid verlicht mijn hart met de gloed van Uw majesteit. Tekst & muziek: Ate Grijpstra. © Opwekkingslectuur / Continental Sound.

38 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst hebben we een sing-in Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Johannes 2: 1-11

39 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Lezen:Johannes 2: 1-11  Ps.104: 1, 4  Preek  Gz.174

40  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Lezen:Johannes 2: 1-11  Ps.104: 1, 4  Preek  Gz.174

41  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Lezen:Johannes 2: 1-11  Ps.104: 1, 4  Preek  Gz.174

42 Gezang 165: 1 Vers 1 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U.

43 Gezang 165 Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

44  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Lezen:Johannes 2: 1-11  Ps.104: 1, 4  Preek  Gz.174

45  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Lezen:Johannes 2: 1-11  Ps.104: 1, 4  Preek  Gz.174

46  Votum en zegengroet  Gz.165  Gebed  Lezen:Johannes 2: 1-11  Ps.104: 1, 4  Preek  Gz.174

47 Psalm 104: 1, 4 Vers 1 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht. Bekleed is Hij met majesteit en pracht, het licht heeft Hij als mantel omgeslagen, Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen. Hij die de hemel uitspant als een tent, Hij bouwt zijn zalen in het firmament. Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven, storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

48 Psalm 104: 1, 4 Vers 4 Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk, de vruchtbaarheid der aarde is uw werk. De dieren grazen in de malse weiden, de sikkel gaat de rijpe halmen snijden. De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood geeft Gij genoeg voor aller mensen nood. Zie op de Libanon Gods cederbomen, zij staan verzadigd door zijn regenstromen.

49 Thema 1. Punt1 2. Punt2 3. Punt3 Na de preek:??

50  Ps. 104: 1, 4  Preek  Gz.174  Geloofsbelijdenis  Ps.144: 5, 6  Gebed  Collecte (luisterlied)  Ps.150  Zegen

51 Vers 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Gezang 174: 1, 2, 3

52 Vers 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Gezang 174: 1, 2, 3

53 Vers 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft — Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. Gezang 174: 1, 2, 3

54  Ps. 104: 1, 4  Preek  Gz.174  Geloofsbelijdenis  Ps.144: 5, 6  Gebed  Collecte (luisterlied)  Ps.150  Zegen

55  Ps. 104: 1, 4  Preek  Gz.174  Geloofsbelijdenis  Ps.144: 5, 6  Gebed  Collecte (luisterlied)  Ps.150  Zegen

56 Vers 5 Maak onze zonen, Heer, als jonge loten, als bomen in hun jeugd hoog opgeschoten, laat onze dochters ranke zuilen zijn van een paleis dat blinkt in zonneschijn. Geef dat op onze pleinen niemand klage, behoed de kudden, doe de rundren dragen, verduizendvoudig 't vee, in veld en wei, vul onze schuur - maak ons van zorgen vrij. Psalm 144:5, 6

57 Vers 6 Gelukkig is het volk dat t' allen tijde staat maken mag, o HEER, op uw geleide. Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft, het volk dat U, o God, tot Koning heeft! Psalm 144: 5, 6

58  Ps. 104: 1, 4  Preek  Gz.174  Geloofsbelijdenis  Ps.144: 5, 6  Gebed  Collecte (luisterlied)  Ps.150  Zegen

59  Vandaag  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Ps.150

60 Mijn Heer, u bent de generaties door een vaste plek voor ons. En u bent God geweest vanaf het begin af aan. En nog daarvoor.

61 U noemt ons stof en wij geven de geest. Wij zijn maar mensen, Heer, en duizend jaar is als een uur voor u; wij zijn er zo geweest. U veegt de mensen weg. Wij zijn als gras dat 's ochtends groen de grond uit komt en dan vergeelt: een droom. En wie houdt ooit zijn dromen vast?

62 Uw woede is teveel voor ons. U laat iedereen zien wat wij verkeerd hebben gedaan: Alles komt uit en alles ligt op straat. Uw woede maakt er straks een einde aan: Zeventig, tachtig jaar, meer niet. Dit is de vraag: hoe pijnlijk snel verslijt hier ons bestaan? Wie weet hoe groot uw woede is, vandaag? Wie kan die storm doorstaan? Leer ons begrijpen, Heer, dat u het bent die onze dagen telt.

63 Wanneer wordt woede medelijden, Heer? Wij horen toch bij u? Laat ons uw liefde zien dan zingen wij ons lied voor u, steeds weer. De pijn heeft lang genoeg geduurd. Wilt u misschien na al die tijd verdriet iets heerlijks voor ons doen? Laat ons voortaan uw grote goedheid zien.

64 Hou van ons, Heer, want dan komt alles goed: wat wij ook aanraken, wat wij beginnen, God. Hou van ons, Heer, want dan komt alles goed. (c) Psalmen voor nu Melodie: Sergej Visser Berijming: Menno van der Beek

65 Ik zie een grote Koning vol glorie en met vuur omringd; de aarde beeft, de aarde beeft. Ik zie Hem in zijn liefde; onze zonden wast Hij weg. En ieder zingt en ieder zingt.

66 Refrein: Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

67 Ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid, met puur geloof, met puur geloof. Ik zie een grote doorbraak, opgewekt door ons gebed; we knielen neer, we knielen neer.

68 Refrein: Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

69 Genees mijn hart en maak mij rein, ontsluier het geheim van uw heerlijkheid. Leer mij hoe ik lief heb, Heer zoals U mij. Raak mijn hart met wat U raakt, alles wat ik ben is voor U gemaakt op mijn weg van aards bestaan naar eeuwigheid.

70 Refrein: Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

71 Genees mijn hart en maak mij rein, ontsluier het geheim van uw heerlijkheid. Leer mij hoe ik lief heb, Heer zoals U mij. Raak mijn hart met wat U raakt, alles wat ik ben is voor U gemaakt op mijn weg van aards bestaan naar eeuwigheid.

72 Slot: Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge hosanna in de hoge Tekst & muziek: Brooke Fraser. Ned. tekst: Matthijs en Peter van Essen. © 2006 Hillsong Publishing / Small Stone Media

73  Ps. 104: 1, 4  Preek  Gz.174  Geloofsbelijdenis  Ps.144: 5, 6  Gebed  Collecte (luisterlied)  Ps.150  Zegen

74 Vers 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde. Psalm 150: 1, 2

75 Vers 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE! Psalm 150: 1, 2

76  Ps. 104: 1, 4  Preek  Gz.174  Geloofsbelijdenis  Ps.144: 5, 6  Gebed  Collecte (luisterlied)  Ps.150  Zegen

77

78 Tot volgende week zondag Om: 9.00 Om: 9.00 Met Ds. T. J. Boersma Met Ds. T. J. Boersma In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 14.30 En om: 14.30 Met Ds. H. Prins Met Ds. H. Prins In het Morgenlicht In het Morgenlicht

79 © 2005 Uniong Music Publishers t/a HGJB Music. Tekst & muziek: Hans Maat Opwekking 710 Gebed Om Zegen

80 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

81 Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

82 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

83 Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

84 ……

85 Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

86 Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn © 2005 Uniong Music Publishers t/a HGJB Music. Tekst & muziek: Hans Maat

87


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst hebben we een sing-in Na de zegen Gz. 165 Schriftlezing: Johannes 2: 1-11."

Verwante presentaties


Ads door Google