De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Mededelingen kerkenraad

3 In verband met de verleende ontheffing aan br. Van Wolfswinkel uit het ambt van ouderling roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 29 september aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. In verband met de verleende ontheffing aan br. Van Wolfswinkel uit het ambt van ouderling roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 29 september aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad

4 Attestatie is aangevraagd door br en zr Aad en Anouk Sonneveld wegens vertrek naar de kerk van Eindhoven. Morgenavond vergaderen kerkenraad en diakenen om 20.00 uur in het kerkgebouw. Attestatie is aangevraagd door br en zr Aad en Anouk Sonneveld wegens vertrek naar de kerk van Eindhoven. Morgenavond vergaderen kerkenraad en diakenen om 20.00 uur in het kerkgebouw. Mededelingen kerkenraad

5 Agenda 22 september LEF 22 september LEF

6 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Taraq 25 september:br Gerben Bondt br Niels Borst Bart van den Dool 27 september:Jorick Schipper 28 september:br Corné van Driel 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Taraq 25 september:br Gerben Bondt br Niels Borst Bart van den Dool 27 september:Jorick Schipper 28 september:br Corné van Driel Deze week zijn jarig:

7 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

8 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

9 175 C

10 ● Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

11 Gezang 178 1 O Vader van het licht U prijzen wij: betrouwbaar is Uw Woord, Uw lichtend spreken, Een glans op onze weg, een hemelteken, want in Uw Woord bent U ons zeer nabij. 2 U, Vader van het Woord, U vragen wij: geef inzicht en verstand, wil ons verlichten en, laat uw Geest zijn sprekend werk verrichten, want door zijn stem komt U ons zeer nabij.

12 3 U, Vader, Zoon en Geest, belijden wij: wij gaan hoogmoedig onze eigen wegen. Maar doe ons buigen, Vader, houd ons tegen. Beheers ons door uw Woord, dan zijn wij vrij. Gezang 178

13 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

14 Gezang178:1, 2, 3 ● Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

15 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 ● Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

16 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 ● LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

17 LvdK 479: 1, 2, 3 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

18 LvdK 479: 1, 2, 3 2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

19 LvdK 479: 1, 2, 3 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

20 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 ● H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

21 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 ● H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

22 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: ● Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

23 Psalm 10: 1, 6 1 Waarom, o HEER, blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijd van nood? Met smart zien de ellendigen het aan, hoe trotsen hen vervolgen tot de dood. Maak hen beschaamd, o God, uw macht is groot. Verijdel hun boosaardig samenspannen. Ja, HEER, verstrik hen in hun eigen plannen.

24 Psalm 10: 1, 6 6 Maar u, o HERE, die dit hoort en ziet: sla neer in toorn, wie tegen U zich kant. U kent al onze zorg en ons verdriet. Dat alles legt U in uw vaderhand. U doet de wees uw woord van trouw gestand. Red de verdrukten, breek de arm der sterken, vernietig hen, die enkel onrecht werken.

25 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

26 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 ● Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

27 Psalm 10: 7 7 De HEER is koning tot in eeuwigheid. De toeleg van de volken is verstoord. Hij heeft met eigen hand zijn land bevrijd. De wens der vromen hebt U, HEER, gehoord. U sterkt hun hart, uw oor let op hun woord, om recht te doen aan armen en aan wezen. Nooit zal een sterveling hen nog doen vrezen.

28 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

29 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

30 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 ● Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

31 Psalm 139: 7, 8 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven.

32 Psalm 139: 7, 8 8 Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer! Het overweldigt mij steeds weer: Nog meer dan zand in de woestijn, zó machtig moet hun aantal zijn. Wanneer ik, HERE, zal ontwaken mag ik nog uw nabijheid smaken.

33 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

34 182 C

35 Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

36 -Hoe ziet het profiel van een christen anno 2013 eruit? -Hoe geef je dit profiel handen en voeten? -Welke bedreigingen en kansen zijn er voor dit profiel?

37

38 Voor uitgebreide info: zie het nieuwe TU Magazine!


Download ppt "Gezang178:1, 2, 3 Job38:1 - 11 Job40:3 - 19 LvdK479:1, 2, 3 H.C.3: Psalm10:1, 6 Psalm10:7 Psalm139:7, 8 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google