De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen In verband met het periodiek aftreden van 5 ambtsdragers roept de kerkenraad de gemeente op, om namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Tot uiterlijk zondag 5 april inleveren bij zr. Henriet van der Velden.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum te Zevenbergen Op Goede Vrijdag gaat voor ds. K. Harmannij, die dienst begint om 19.30 uur. Dan vieren we ook het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor de Diaconie.

5 Agenda 30 maart19 30 Vesper met Taizé 31 maart19 30 Traditionele Vesper 1 april19 30 Moderne Vesper 1 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 8 Inl: Leendert

6 Deze week zijn jarig: 29 maart:zr Willemien Sytsma-Schriemer 30 maart:br Nick van Middelkoop br K. Visscher 1 april:Christine Meeske 3 april:zr Anita de Putter-Hensen

7 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

11 Gezang 171: 1, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

12 Gezang 171: 1, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

13 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

16 LvdK 178: 1, 6, 7 1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison. 6 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vrucht'loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

17 LvdK 178: 1, 6, 7 7 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.

18 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

19 "Dit klopt toch niet....” Een klap in Jezus’ gezicht

20 Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’ Matteüs 20: 17-19

21 "Dit klopt toch niet....” Een klap in Jezus’ gezicht

22 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Een klap in Jezus’ gezicht

23 Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Jesaja 53: 7

24 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Een klap in Jezus’ gezicht

25 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar Een klap in Jezus’ gezicht

26 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Daniël 7: 13-14

27 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar Een klap in Jezus’ gezicht

28 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar, ook als die geloochend wordt. Een klap in Jezus’ gezicht

29 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. […] Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was. Matteüs 16: 16-20

30 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar, ook als die geloochend wordt. Een klap in Jezus’ gezicht

31 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. Jesaja 50: 6

32 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar, ook als die geloochend wordt. Een klap in Jezus’ gezicht

33 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar, ook als die geloochend wordt: Zijn isolement is onze vrijheid! Een klap in Jezus’ gezicht

34 Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Jesaja 53: 7

35 "Dit klopt toch niet...." Het is een veelzeggend zwijgen. Maar de Waarheid is onontkoombaar, ook als die geloochend wordt: Zijn isolement is onze vrijheid! Een klap in Jezus’ gezicht

36 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

37 LvdK 182: 1, 2 1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

38 LvdK 182: 1, 2 2 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

39 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

40 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

41 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

42 Psalm 40: 1, 4 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

43 Psalm 40: 1, 4 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. HEER, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

44 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

45 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

46 LvdK 187: 1, 3 1 Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede; het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden. Daar gaat het en het wordt zo moe, stil gaat het naar de slachtbank toe, 't vindt nergens meer een weide. Smaad neemt het op zich, hoon en spot, wonden en doodsangst zijn zijn lot en zegt: dit wil ik lijden.

47 LvdK 187: 1, 3 3 Ik zal mij in uw lieflijkheid bij dag en nacht verblijden; ik wil mijzelf nu en altijd U tot een offer wijden. Ik wil voor U mijn hartebloed uitstorten, Heer, want Gij zijt goed, uw naam zij hooggeprezen. Al wat Gij voor mij zijt geweest, dat zal diep in mijn hart en geest voorgoed besloten wezen.

48 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

49 Gezang 182D

50 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen

51 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk

52 Samen werken aan gemeente zijn! 15 april 2015 Op deze gemeente avond in blok 3 gaan we verder met het luisteren en begrijpen van elkaar. Het is belangrijk om vooraf aan deze avond een geloofsgesprek te houden met iemand uit de gemeente. Meer informatie hierover heeft u per mail ontvangen. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!!


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Diaconie Gezang171:1, 3 Matteüs26:57 - 27: 2 LvdK178:1, 6, 7 LvdK182:1, 2 Psalm40:1, 4 LvdK187:1, 3 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google