De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

2 Agenda 13 mei 09:30 kinderclub Ouderavond LEF! 13 mei 09:30 kinderclub Ouderavond LEF! 6 mei 19:30 LEF! met je eigen kring 6 mei 19:30 LEF! met je eigen kring 10 mei M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Handelingen 24-26 Inl: M. Bruijn 10 mei M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Handelingen 24-26 Inl: M. Bruijn

3 Diensten 09:30 voorganger: br. H. Pielman 14:30 voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen. De middagdiensten t/m 20 mei zullen om 14.30 uur beginnen. De collecte is bestemd voor Sprank-Fraam. Sprank is een christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, vanuit een gereformeerde mens- en zorgvisie. Fraam is een (zorg)boerderij van stichting Sprank (dit Koningskind) in Middelstum en wil aan mensen met een beperking zinvol en passend werk met ondersteuning bieden. Diensten 09:30 voorganger: br. H. Pielman 14:30 voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen. De middagdiensten t/m 20 mei zullen om 14.30 uur beginnen. De collecte is bestemd voor Sprank-Fraam. Sprank is een christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, vanuit een gereformeerde mens- en zorgvisie. Fraam is een (zorg)boerderij van stichting Sprank (dit Koningskind) in Middelstum en wil aan mensen met een beperking zinvol en passend werk met ondersteuning bieden. Mededelingen kerkenraad

4 De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Arjan Borst, Joost van den Dool, Lourens Heres René van Kleef, Gert-Jan Lenting, Gerrit Oosterhuis, Meint Smit, Klaas Sollie, Theo Treurniet en Sander Vonk; voor het ambt van diaken: de brs. Ard van Harten en Hans Meeske. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 13 mei, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Arjan Borst, Joost van den Dool, Lourens Heres René van Kleef, Gert-Jan Lenting, Gerrit Oosterhuis, Meint Smit, Klaas Sollie, Theo Treurniet en Sander Vonk; voor het ambt van diaken: de brs. Ard van Harten en Hans Meeske. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 13 mei, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. Mededelingen kerkenraad

5 Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen. Aansluitend aan de middagdienst zingen we ter gelegenheid van Koninginnedag morgen, 30 april, de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening.

6 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

7 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

8 175 C

9 ● Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

10 2 Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen, verheug u in uw God, bewoon het land, wees Hem getrouw, Hij zal uw toekomst bouwen. Doe steeds wat goed is, want zijn trouw houdt stand! Al wat uw hart begeert, zult u aanschouwen, Hij zorgt voor u en leidt u door zijn hand. Psalm 37: 2, 16

11 16 De HERE helpt wie Hem eerbiedig vrezen, zij worden in de nood door Hem gered. De HERE zal hen tot beschermer wezen, geen goddeloze vangt hen in zijn net. Hun wonden worden door Gods heil genezen en Hij is hun een schuilplaats in 't gebed.

12 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

13 Psalm37:2, 16 ● Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

14 Psalm37:2, 16 Johannes21: ● LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

15 LvdK 182: 1 - 4 1 Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar! Antwoordt Hem vastbesloten, staat voor Hem klaar 2 Behoudt het woord, de gaven, met wakk're zin; volhardt uw taak te dragen en leeft daarin!

16 LvdK 182: 1 - 4 3 Hebt Gij uw knecht genodigd? Wie ben ik, Heer? Roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer. 4 Het woord, van God gegeven, brengt ommekeer, het voedt ons in het leven, is vol verweer.

17 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 ● Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

18 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 ● Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

19 Heb je mij lief…? Volg mij! 1. Jezus stelt een ontdekkende vraag 2. Jezus krijgt een eerlijk antwoord 3. Jezus geeft een bevrijdende opdracht

20 Heb je mij lief…? Volg mij! 1. Jezus stelt een ontdekkende vraag

21 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: 'De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!‘ Lucas 24: 33-34 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen […] dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 1 Korintiërs 15: 5

22 Heb je mij lief…? Volg mij! 1. Jezus stelt een ontdekkende vraag

23 Heb je mij lief…? Volg mij! 1. Jezus stelt een ontdekkende vraag 2. Jezus krijgt een eerlijk antwoord

24 Heb je mij lief…? Volg mij! 1. Jezus stelt een ontdekkende vraag 2. Jezus krijgt een eerlijk antwoord 3. Jezus geeft een bevrijdende opdracht

25 Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden." Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.‘ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!' Marcus 14: 27-29

26 Heb je mij lief…? Volg mij! 1. Jezus stelt een ontdekkende vraag 2. Jezus krijgt een eerlijk antwoord 3. Jezus geeft een bevrijdende opdracht

27 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 ● LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

28 LvdK 182: 6,8,11,16 6 Leer ons eenvoudig leven niet afgeleid. Wie zich aan Hem wil geven sta steeds bereid. 8 Wie durft met Hem te lijden, Hem toegewend? De Heer kent al de zijnen: het fundament!

29 LvdK 182: 6,8,11,16 11 Aan Hem is eeuwig eigen onsterf'lijkheid. Wie Hem behoort zal krijgen hoop in de tijd. 16 De koning nu der eeuwen, eeuwig de Heer, heerlijk, onzienlijk, enig, zij kracht en eer!

30 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

31 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 ● Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

32 Psalm 150: 1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

33 Psalm 150: 1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

34 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

35 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

36 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 ● LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

37 LvdK 78: 1, 2, 3, 4 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

38 LvdK 78: 1, 2, 3, 4 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

39 LvdK 78: 1, 2, 3, 4 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

40 LvdK 78: 1, 2, 3, 4 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

41 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

42 182 E 4-stemmig

43 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen ● Wilhelmus:1, 6 Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)

44 Wilhelmus, LvdK411: 1, 6 1 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

45 Wilhelmus, LvdK411: 1, 6 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

46 Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van Hijum Zevenbergen Collecte:(zorg)boerderij Fraam van stichting Sprank (dit Koningskind)


Download ppt "Psalm37:2, 16 Johannes21: LvdK100:1, 2, 3, 4 Johannes21:15 - 19 LvdK100:6, 8, 11, 16 Psalm150:1, 2 LvdK78:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen Liturgie ds. Z. van."

Verwante presentaties


Ads door Google