De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theoriegestuurde evaluatie Literatuuronderzoek als toetssteen van beleid Dr. Vasco Lub Bureau voor Sociale Argumentatie / EUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theoriegestuurde evaluatie Literatuuronderzoek als toetssteen van beleid Dr. Vasco Lub Bureau voor Sociale Argumentatie / EUR."— Transcript van de presentatie:

1 Theoriegestuurde evaluatie Literatuuronderzoek als toetssteen van beleid Dr. Vasco Lub Bureau voor Sociale Argumentatie / EUR

2 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

3 Inhoud 1.Illustratie methode a.d.h.v. leefbaarheidsmaatregelen 2.Winst en voorbehouden 3.Aanknopingspunten voor lokaal bestuur Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

4 Leefbaarheidsbeleid fysiek en repressief… Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

5 Ook veel sociale interventies… Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

6 Maar… Weinig bekend over effectiviteit Moeilijk te evalueren Slagingskans hangt af van geldigheid onderliggende assumpties (interventietheorie) Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

7 Dus: Hoe plausibel zijn geïmpliceerde causale mechanismen (interventietheorieën) van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid, gegeven beschikbare wetenschappelijke kennis? Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

8 Stappen in het onderzoek 1.Inventarisatie leefbaarheidsinterventies 2.Reconstructie interventietheorieën 3.Verzamelen wetenschappelijke literatuur 4.Beoordeling interventietheorieën 5.Inzichten vertalen naar beleidsimplicaties en onderzoek Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

9 Drie toetsingsvoorbeelden: 1.Wijksport 2.Straatcoaches 3.Gedragscodeprojecten Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

10 Voorbeeld Wijksport “Goed georganiseerde en begeleide sport kan leiden tot vergrote zelfwaardering en verbeterde sociale vaardigheden. Bij het sporten leren de jongeren bijvoorbeeld afspraken na te komen en gezag te aanvaarden.” “Jongeren met gedragsproblemen functioneren moeilijker in het sociale verkeer en hun gedrag kan ook problemen opleveren in de buurt. Voor deze groep kan sporten belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.” Uit: ‘Sport als bijdrage aan de sociale veiligheid en leefbaarheid’ Centrum Criminaliteitspreventie & Veiligheid Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

11 Interventietheorie Wijksport Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl Risicojongeren worden betrokken bij sport Jongeren gaan zich beter gedragen in de buurt Omgangsvormen verbeteren, conflicten de- escaleren Leefbaarheid verbetert

12 Belangrijkste uitkomsten Sport veel minder grote invloed op gedrag dan veelal aangenomen Vechtsport heeft eerder bevorderend dan regulerend effect op agressiviteit Evt. sociaal effect treedt pas op als sport in pedagogisch jasje wordt gestoken Wijksport draagt doorgaans niet bij aan ontmoetingskansen volwassenen Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

13 Voorbeeld Straatcoaches Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

14 Interventietheorie Straatcoaches Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl Straatcoaches beter toegerust Straatcoaches spreken overlastgevers aan Overlast neemt afLeefbaarheid verbetert

15 Belangrijkste uitkomsten Uit cijfers blijkt geen aantoonbare afname (jeugd)overlast en aangiften door coaches Resultaten te gemengd en overlastmeldingen en aangiftecijfers te overeenkomstig met natuurlijke trends en referentiegebieden Soms zelfs toename van overlast ‘Coachende’ benadering blijft blinde vlek Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

16 Ontwikkeling overlastmeldingen Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

17

18

19 Gedragscodeprojecten Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

20 Interventietheorie Gedragscodes Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl Duidelijkheid regels en grenzen Bewoners gesteund door leefregels Spreken elkaar eerder aan op overlastLeefbaarheid verbetert

21 Belangrijkste uitkomsten Bereikt vooral bewoners die zich aangetrokken voelen tot specifiek soort sociale normering (‘Wij groeten elkaar!’) Buurt of straat vormt nauwelijks collectief waarin effectief groepsnormen kunnen worden afgesproken Gedrag dat wordt ervaren als ‘onbeschaafd’ niet dezelfde betekenis voor verschillende groepen Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

22

23 Winst methode Inzicht in werkzaamheid zonder real life evaluatie Nuttig alternatief voor moeilijk meetbare maatregelen Beleidskeuzes kunnen vooraf worden gefundeerd op wetenschappelijke kennis Effectief middel tegen beleidsamnesie Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

24 Ergo: Niet direct in ‘metingsreflex’ schieten (kennis produceren), maar eerst bezoek brengen aan bibliotheek (kennis ontsluiten) Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

25 Voorbehouden Toetsing zegt vooral iets over slagingskans maatregelen (plausibiliteit), niet over feitelijke impact Politieke realiteiten stellen grenzen Wetenschap niet de enige legitimatiebron van beleid Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

26 Aanknopingspunten voor lokaal bestuur Toetsing huidige beleidsmaatregelen (kaf van koren scheiden) Toetsing beleidsvoornemens (denk aan lokaal memorandum) Toepassing wetenschappelijke inzichten bij beleidsontwerp (rol voor rekenkamers?) Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

27 Verder lezen: Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl


Download ppt "Theoriegestuurde evaluatie Literatuuronderzoek als toetssteen van beleid Dr. Vasco Lub Bureau voor Sociale Argumentatie / EUR."

Verwante presentaties


Ads door Google