De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theoriegestuurde evaluatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theoriegestuurde evaluatie"— Transcript van de presentatie:

1 Theoriegestuurde evaluatie
Literatuuronderzoek als toetssteen van beleid Dr. Vasco Lub Bureau voor Sociale Argumentatie / EUR

2 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

3 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Inhoud Illustratie methode a.d.h.v. leefbaarheidsmaatregelen Winst en voorbehouden Aanknopingspunten voor lokaal bestuur Bureau voor Sociale Argumentatie

4 Leefbaarheidsbeleid fysiek en repressief…
Bureau voor Sociale Argumentatie

5 Ook veel sociale interventies…
Hier vermelden dat dit bij uitstek terreinen zijn waar weinig bekend is over werkzaamheid vanwege thematische en methodologische problemen Bureau voor Sociale Argumentatie

6 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Maar… Weinig bekend over effectiviteit Moeilijk te evalueren Slagingskans hangt af van geldigheid onderliggende assumpties (interventietheorie) Hier vermelden dat dit bij uitstek terreinen zijn waar weinig bekend is over werkzaamheid vanwege thematische en methodologische problemen Bureau voor Sociale Argumentatie

7 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Dus: Hoe plausibel zijn geïmpliceerde causale mechanismen (interventietheorieën) van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid, gegeven beschikbare wetenschappelijke kennis? Hier eigen methode toelichten: mix tussen abstracte toetsing beleidsveronderstellingen en meer concrete vorm van theory of change methode Bureau voor Sociale Argumentatie

8 Stappen in het onderzoek
Inventarisatie leefbaarheidsinterventies Reconstructie interventietheorieën Verzamelen wetenschappelijke literatuur Beoordeling interventietheorieën Inzichten vertalen naar beleidsimplicaties en onderzoek Bureau voor Sociale Argumentatie

9 Drie toetsingsvoorbeelden:
Wijksport Straatcoaches Gedragscodeprojecten Bureau voor Sociale Argumentatie

10 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Voorbeeld Wijksport “Goed georganiseerde en begeleide sport kan leiden tot vergrote zelfwaardering en verbeterde sociale vaardigheden. Bij het sporten leren de jongeren bijvoorbeeld afspraken na te komen en gezag te aanvaarden.” “Jongeren met gedragsproblemen functioneren moeilijker in het sociale verkeer en hun gedrag kan ook problemen opleveren in de buurt. Voor deze groep kan sporten belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.” Uit: ‘Sport als bijdrage aan de sociale veiligheid en leefbaarheid’ Centrum Criminaliteitspreventie & Veiligheid Bureau voor Sociale Argumentatie

11 Interventietheorie Wijksport
Risicojongeren worden betrokken bij sport Jongeren gaan zich beter gedragen in de buurt Omgangsvormen verbeteren, conflicten de-escaleren Leefbaarheid verbetert Bureau voor Sociale Argumentatie

12 Belangrijkste uitkomsten
Sport veel minder grote invloed op gedrag dan veelal aangenomen Vechtsport heeft eerder bevorderend dan regulerend effect op agressiviteit Evt. sociaal effect treedt pas op als sport in pedagogisch jasje wordt gestoken Wijksport draagt doorgaans niet bij aan ontmoetingskansen volwassenen Bureau voor Sociale Argumentatie

13 Voorbeeld Straatcoaches
Bureau voor Sociale Argumentatie

14 Interventietheorie Straatcoaches
Straatcoaches beter toegerust Straatcoaches spreken overlastgevers aan Overlast neemt af Leefbaarheid verbetert Bureau voor Sociale Argumentatie

15 Belangrijkste uitkomsten
Uit cijfers blijkt geen aantoonbare afname (jeugd)overlast en aangiften door coaches Resultaten te gemengd en overlastmeldingen en aangiftecijfers te overeenkomstig met natuurlijke trends en referentiegebieden Soms zelfs toename van overlast ‘Coachende’ benadering blijft blinde vlek Bureau voor Sociale Argumentatie

16 Ontwikkeling overlastmeldingen
Bureau voor Sociale Argumentatie

17 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

18 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

19 Gedragscodeprojecten
Bureau voor Sociale Argumentatie

20 Interventietheorie Gedragscodes
Duidelijkheid regels en grenzen Bewoners gesteund door leefregels Spreken elkaar eerder aan op overlast Leefbaarheid verbetert Bureau voor Sociale Argumentatie

21 Belangrijkste uitkomsten
Bereikt vooral bewoners die zich aangetrokken voelen tot specifiek soort sociale normering (‘Wij groeten elkaar!’) Buurt of straat vormt nauwelijks collectief waarin effectief groepsnormen kunnen worden afgesproken Gedrag dat wordt ervaren als ‘onbeschaafd’ niet dezelfde betekenis voor verschillende groepen Bureau voor Sociale Argumentatie

22 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl

23 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Winst methode Inzicht in werkzaamheid zonder real life evaluatie Nuttig alternatief voor moeilijk meetbare maatregelen Beleidskeuzes kunnen vooraf worden gefundeerd op wetenschappelijke kennis Effectief middel tegen beleidsamnesie Bureau voor Sociale Argumentatie

24 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Ergo: Niet direct in ‘metingsreflex’ schieten (kennis produceren), maar eerst bezoek brengen aan bibliotheek (kennis ontsluiten) Bureau voor Sociale Argumentatie

25 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Voorbehouden Toetsing zegt vooral iets over slagingskans maatregelen (plausibiliteit), niet over feitelijke impact Politieke realiteiten stellen grenzen Wetenschap niet de enige legitimatiebron van beleid Bureau voor Sociale Argumentatie

26 Aanknopingspunten voor lokaal bestuur
Toetsing huidige beleidsmaatregelen (kaf van koren scheiden) Toetsing beleidsvoornemens (denk aan lokaal memorandum) Toepassing wetenschappelijke inzichten bij beleidsontwerp (rol voor rekenkamers?) Bureau voor Sociale Argumentatie

27 Bureau voor Sociale Argumentatie www.socialeargumentatie.nl
Verder lezen: Bureau voor Sociale Argumentatie


Download ppt "Theoriegestuurde evaluatie"

Verwante presentaties


Ads door Google