De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroege stage en feedback – departement lerarenopleiding Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroege stage en feedback – departement lerarenopleiding Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Vroege stage en feedback – departement lerarenopleiding Hasselt

2 1. Visie op leraarschap

3 MEESTERSCHAP Praktijk staat centraal

4 Praktijk in zijn complexiteit

5 4 domeinen van het competentieprofiel De leraar basisonderwijs staat in relatie met en neemt verantwoordelijkheid voor:  De kinderen en de klas en is daarbij gericht op leren en ontwikkelen.  De school en is gericht op participatie, gedeelde zorg en ontwikkeling.  Zichzelf als persoon en is gericht op de eigen professionele ontwikkeling.  De maatschappij.

6 Stellen van uitdagingen  complexe praktijksituaties

7 Semester 1: instroomfase Student verbonden aan een basisschool  Is dit beroep/deze opleiding iets voor mij? Semester 2: start hoofdfase Student verbonden aan een klas in deze school  Beheersingsniveau 1 van het competentieprofiel bereiken

8 Praktijk is een jaarvak Verschillende leerprocessen Student A Student B Student C Student D Eindcompetenties opleidingsjaar x

9 1 profiel voor leraar basisonderwijs

10 2. Begeleiding in praktijk: feedback geven

11 1. Coaching Op de werkplek Door docenten en mentoren Vanuit eigen leervragen van de student

12 De student  neemt zijn leerproces in handen  zoekt leerkansen om aan de slag te gaan  werkt aan de grens van zijn kunnen  vormt een eigen visie  samen met …  Belang van zelfsturing bij studenten

13 2. Leergroep Studenten begeleiden  in het stellen van leervragen  het in handen nemen van hun leerproces Dit zowel op niveau van de OPO’s als de praktijk Studenten leren van elkaar Feedback geven en krijgen staat centraal Zelfsturing van de studenten wordt aangestuurd

14 Tijdens coachings en de leergroep kan de keuze voor het beroep en ev. heroriëntering besproken worden. Coach en leergroepbegeleider spelen hierin een belangrijke rol omdat ze in direct contact staan met het werkveld.  maakt snelle opvolging en feedback geven mogelijk.

15 3. Samen opleiden

16 Belangrijke rol voor het werkveld Samen opleiden: Constructief samen denken/werken aan een kwalitatieve opleiding voor onze studenten.

17 De mentor zoekt samen met de student naar leersituaties zoekt samen met de student naar uitdagingen geeft feedback aan de student reflecteert kritisch samen met de student houdt het competentieprofiel voor ogen

18 4. Begeleiding in de opleiding: met oog op feedback en snelle detectie

19 Klassenraden Leergroepbegeleider verzamelt info om een helder beeld te krijgen van ieder student. 5 studenten worden besproken  representatief naar beeldvorming Welke feedback/advies geven we aan deze student?

20 Klassenraden Voor elke leergroep bespreken we: Spoor 1: Wat heeft deze groep nodig opdat het leerproces optimaal kan verlopen? Spoor 2: Welke studenten hebben extra opvolging/zorg nodig? Ev. doorverwijzen.

21 Feedbackgesprekken Info van de klassenraad wordt meegegeven aan de student Studenten krijgen de kans om te reageren op deze feedback  Detectie en ev. aanpak van problemen  Bespreken van ev. heroriëntatie

22 Studentencontact juni Bespreking examenresultaten en praktijkcijfer. Geven van feedback/advies naar 2 de zit en heroriëntering.

23 Professionalisering docententeam Coaching als prioriteit voor professionalisering op teamniveau. ‘feedback geven’ als centraal thema

24


Download ppt "Vroege stage en feedback – departement lerarenopleiding Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google