De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan."— Transcript van de presentatie:

1 Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136 Of Fred Sollie, tel. 06-43011057 Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136 Of Fred Sollie, tel. 06-43011057

2

3

4 Voedselbank Zondag 30 maart  Pannenkoekenmix  Macaroni, spaghetti, mie enz.  Zonnebloemolie  Blik- of potconserven zoals groenten, soep enz.

5 JUBILEUMCONCERT 50 JAAR GEREF. GEMENGD KOOR 50 JAAR GEREF. GEMENGD KOOR TE DEUM LAUDAMUS TE DEUM LAUDAMUS o.l.v. Edwin Velvis o.l.v. Edwin Velvis op 5 april 2014 op 5 april 2014 aanvang: 19.30 uur, toegang: vrij (wel collecte) aanvang: 19.30 uur, toegang: vrij (wel collecte) in de Kandelaarkerk te Heemse in de Kandelaarkerk te Heemse

6 ZATERDAG 19 APRIL 2014 PASSIESPEKTAKEL Door: Kinderkoor “Jong Heemse “ o.l.v. Gerben Pol Entree: € 3,00 Gezinskaart: € 10,00 m.m.v.: Herman Boerman – orgel Klaasjan Pullen – saxofoon Rico Pullen – drums Gerben Pol - trompet “Höftekerk”, Hardenberg Aanvang: 19:30 uur

7 In deze dienst zal Ds. A. J. Haak voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 107: 1, 3, 4 Schriftlezing: Openbaring: 2: 1-7 Tekst: Openbaring: 2: 1-7

8  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4 Mededelingen

9  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

12 Vers 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon. Halleluja, halleluja de Drie-enige in zijn troon. Gezang 107

13 Vers 3 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard’ en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, Looft de Koning, heel zijn kerk! Gezang 107

14 Vers 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! Gezang 107

15  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

16  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

17 Vers 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, … Psalm 18

18 … mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. Psalm 18

19 Vers 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze HERE? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. Psalm 18

20  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

21  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

22  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Gz.107: 1, 3, 4  Lezen van de wet  Ps.18: 1, 9  Gebed  Lezen:Openbaring: 2: 1-7  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4

23 Vers 1 Halleluja! Gij, volk des HEREN, zing een nieuw lied om Hem te eren Zing voor de HEER met alle vromen die juichend samenkomen. Israël geef uw Maker eer. Sion, zing: Koning is de HEER. Dans op uw lied met blij refrein bij luit en tamboerijn. Psalm 149

24 Vers 2 De HEER heeft in zijn volk behagen, Hij kroont met heil wie naar Hem vragen. Dat vromen juichen, zich verblijden, ook 's nachts zijn naam belijden. In de HEER zijn zij dan verheugd, 't loflied klinkt tot Hem op met vreugd. Hun sterke hand voert onvervaard een scherp tweesnijdend zwaard. Psalm 149

25 Thema: Gemeente van Christus zijn en blijven, dat betekent: 1) het kwade weren 2) de liefde bewaren.

26 Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft, Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. (Op2:1-3)

27

28 Het pleit voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaieten verafschuwt (Op2:6)

29

30 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenkt van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard, uw kandelaar, van zijn plaats. (Op.2:4-5)

31

32  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4  Gebed  Collecte  Ps.33: 2, 8  Zegen

33 Liedboek 481 Vers 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

34 Liedboek 481 Vers 2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

35 Liedboek 481 Vers 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

36  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4  Gebed  Collecte  Ps.33: 2, 8  Zegen

37  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Ps.33: 2, 8

38  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4  Gebed  Collecte  Ps.33: 2, 8  Zegen

39 Vers 2 Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid. Psalm 33

40 Vers 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER. Psalm 33

41  Ps.149: 1, 2  Preek  Lb.481: 1, 2, 4  Gebed  Collecte  Ps.33: 2, 8  Zegen

42

43 Tot vanmiddag om 18.30 Met Ds. K. A. van der Meer In het Morgenlicht


Download ppt "Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan."

Verwante presentaties


Ads door Google