De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARING AAN JOHANNES

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARING AAN JOHANNES"— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARING AAN JOHANNES
PS. De powerpoints staan op:

2 OPENBARING AAN JOHANNES (5)
WELKOM

3 Gezang 109: 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

4 Gezang 109: 2 De Koning, op des Vaders troon,
de eerstgeboren uit de doon, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige!

5 OPENBARING AAN JOHANNES
GEBED

6 Een paar vragen… Heeft het getal 5 nog een speciale betekenis? Openb. 9: 5 en 10 (5 maanden pijnigen) = Lopen de tempel en de tabernakel doorelkaar in Openbaring of maakt het nog verschil of de tempel genoemd wordt of de tabernakel? Openbaring 11: 19 zegt bv dat 'Gods tempel openging en de ark van het verbond verscheen' De ark zou ik bij de tabernakel verwachten. - U maakt verschil tussen 'Hij die is en die was en die komt' en 'Hij die is en die was' In het laatste geval zou Jezus al gekomen zijn. Maar dat begrijp ik niet. Bij het begin van het boek Openbaring is Jezus toch al gekomen? Waarschijnlijk bedoelt u iets anders, maar ik weet niet wat. Kunt u dat uitleggen?

7 Een paar vragen… Heeft het getal 5 nog een speciale betekenis? Openb. 9: 5 en 10 (5 maanden pijnigen) Antwoord: Dat weten we niet goed. 5 maanden is ongeveer de cyclus van de treksprinkhaan, maar of daarnaar verwezen wordt is niet uit te maken, omdat de gevolgen anders zijn.

8 Een paar vragen… Lopen de tempel en de tabernakel doorelkaar in Openbaring of maakt het nog verschil of de tempel genoemd wordt of de tabernakel? Openbaring 11: 19 zegt bv dat 'Gods tempel openging en de ark van het verbond verscheen' De ark zou ik bij de tabernakel verwachten. Antwoord: Ja, en nog iets meer: paradijs, tabernakel, tempel en het nieuwe Jeruzalem vloeien in elkaar over. Daar gaan we de laatste avond naar kijken.

9 Een paar vragen… U maakt verschil tussen 'Hij die is en die was en die komt' en 'Hij die is en die was' In het laatste geval zou Jezus al gekomen zijn. Maar dat begrijp ik niet. Bij het begin van het boek Openbaring is Jezus toch al gekomen? Waarschijnlijk bedoelt u iets anders, maar ik weet niet wat. Kunt u dat uitleggen? Antwoord: 'Hij die is en die was en die komt‘ is allereerst de titel / NAAM die God de Vader toekomt. Dit maakt deel uit van wat Jezus openbaart (Openbaring 1:1-3). Jezus is in de hele Openbaring de komende: Openbaring 1:9-20 Openbaring 22:7-21 : het boek eindigt met “Amen, kom Heer Jezus.’

10 Een paar vragen… Als ik als mens, en dat ben ik, kijk naar al die oordelen die gaan komen en overigens ook al bezig zijn (IS b.v.), dan wordt je niet erg vrolijk. Sterker nog, dan wordt je er bang van. Ik kan dan als mens beslist begrijpen dat mensen zich afvragen:" Als God dan liefde is, waarom moet dit dan zo?". Wel staat er steeds:"…..en de mensen bekeerden zich niet…..". Is dit dan een waarschuwing voor ons? Antwoord: beter is AANSPORING, dus positiever… In de Openbaring spreekt Jezus > Johannes de gelovigen aan: Luister. Het gaat over volharding en wijsheid. En tegelijk: realiteitszin.

11 OPENBARING AAN JOHANNES
Lezen: Openbaring 10 Opdracht tot profeteren > Evangelie Oordeel

12 Openbaring 10 Land en zee = Oost en West, gezien vanaf de westkust van Turkije (Patmos) Leeuw brult = dreigende aanwezigheid Donderslagen = het onweer komt Geheim houden = spanning opbouwen De boekrol opeten. Dit is niet dezelfde boekrol als van hoofdstuk 5. Deze boekrol kon alleen geopend en gelezen worden, door het LAM. Heeft zo’n grote waarde, dat hij niet opgegeten kan zijn. Bovendien gaat het over het LEVEN. Het opeten = symbolisch voor profetische opdracht

13 Openbaring 11 In Openbaring 11 gaat het opnieuw over profetie en het verzet tegen de profetie. De twee getuigen: Mozes en Elia < er zijn meer verwijzingen naar Elia! Elia was ook een oordeelsprofeet – vuur uit de hemel De hemelvaart van Elia En het getal 1260 – 42 maanden is belangrijk. Dit getal verwijst naar de woestijnreis van Egypte naar het beloofde land. Heel deze reis zal de profetie klinken, de oproep tot bekering en oordeel.

14 OPENBARING AAN JOHANNES
BELANGRIJK = schema op blz. 30 3 x gezicht in de hemel 3 x 4 series zegels, bazuinen en schalen. De eerste vier horen telkens bij elkaar 3 x 2 zegels, bazuinen en schalen. De vijfde en de zesde horen bij elkaar 3 x de zevende staat apart 3 x een profetie in twee delen: Wie kunnen bestaan voor God? (Openbaring 7) De noodzaak van profetie! (Openbaring 10 en 11) De twee steden (Openbaring 17-21:8 en 21:9-22:6)

15 OPENBARING AAN JOHANNES
Overzicht op blz Openbaring 12:1-15:8 hoort bij elkaar De tekens in de hemel 12:1 groot teken – de vrouw 12:3 een ander teken – de draak 15:1 het ontzagwekkende teken – de zeven engelen Bestaat uit twee delen: Openbaring 12:1-14:20 Openbaring 15:1-8 En dan volgt het beslissende: Openbaring 16:1-21

16 OPENBARING AAN JOHANNES
Lezen Openbaring 12 = een preek over Genesis 3:15 Vijandschap tussen de vrouw en de slang

17 OPENBARING AAN JOHANNES
Drie delen: 12:1-6 : Oude Testament – Vrouw = Eva = Israël = Maria Geboorte Christus – Hemelvaart 12:7-12 : belangrijk – de positie van satan als aanklager is uitgespeeld – Christus advocaat! 12:13-18 : Nieuwe testament – Vrouw = kerk Let op: vier woorden > draak – satan – slang – duivel Geeft zijn aardse macht aan

18 OPENBARING AAN JOHANNES
De twee beesten > beelden uit Daniël 7:1-8 komen samen Daar waren het vier opeenvolgende koninkrijken Nu gaat het om het ene Rijk – dat de vorige omvat. Uit de zee = komende uit het Westen = Rome Hier de politieke macht, kracht en praal Uit het land = komende uit het Oosten = Asia Hier de religieuze macht De verering van de godin Roma en de goddelijke keizer De Staatsgoden

19 OPENBARING AAN JOHANNES

20 OPENBARING AAN JOHANNES
Waar godsdienst en staat samengaan > ontstaat een omgeving voor vervolging. Kijk naar de Islamitische wereld. Kijk ook naar de seculiere wereld. De vervolging heeft hier onder andere het karakter van economische uitsluiting en achterstelling – Openbaring 13: Het getal 666????? Blz Opwekking 666 bestaat niet.

21 OPENBARING AAN JOHANNES
De overwinning van het LAM op de beesten en hun aanhangers Zijn vergelding! En zijn beloning Openbaring 15 De woede van God – beelden van de uittocht. Openbaring 16 Het oordeel en de verwoesting van Babylon

22 Gezang 109: 3 Lof zij het Lam, Gods metgezel,
uit Davids zaad d'Immanuel, God, in het vlees verschenen. In Hem, die wederkomen zal, in Hem aanbidde 't gans heelal de HERE, de Drie-ene!

23 Gezang 109: 4 Aanbidt de Vader in het Woord.
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord. Aanbidt de Geest uit beiden. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd, en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.


Download ppt "OPENBARING AAN JOHANNES"

Verwante presentaties


Ads door Google