De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

alles over merk gekeurd

Verwante presentaties


Presentatie over: "alles over merk gekeurd"— Transcript van de presentatie:

1 alles over merk gekeurd
Naast praktisch advies over uw rechten, geeft ConsuWijzer ook informatie over keurmerken. Want een keurmerk zegt iets over een product of dienst. En deze informatie kan voor u als consument belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan keurmerken die gaan over duurzaamheid of biologisch voedsel. Het is belangrijk om te weten of zo'n keurmerk betrouwbaar is. Voldoen alle producten aan de belofte die het keurmerk inhoudt? Op de website van ConsuWijzer kunt u nagaan hoe betrouwbaar de keurmerken zijn. Deze informatie helpt u om een betere keuze te maken als u iets wilt kopen.

2 welke informatie per keurmerk
Wat belooft het keurmerk volgens de eigenaar? Wie is de eigenaar van het keurmerk? In hoeverre maakt het keurmerk zijn belofte ook echt waar? Bij ieder keurmerk vindt u antwoord op vragen als: Wat belooft dit keurmerk volgens de eigenaar? Wie is de eigenaar van het keurmerk? In hoeverre maakt dit keurmerk zijn belofte ook echt waar? De antwoorden op deze vragen zijn verzameld door de onafhankelijke Raad voor Accreditatie. Wat is het voordeel van de lijst met keurmerken op ConsuWijzer? De lijst met keurmerken helpt u om de betrouwbaarheid van een keurmerk te beoordelen. En het leert u wat een keurmerk inhoudt. Voor keurmerkeigenaren is de lijst een kans om zich te onderscheiden. Want een keurmerk komt alleen op de lijst als de eigenaar zijn keurmerk laat onderzoeken door de Raad voor Accreditatie. Over de keurmerken op de lijst krijgt u dus betrouwbare informatie. Bij een keurmerk dat niet op de lijst staat, kunt u alleen maar vertrouwen op de informatie die de eigenaar van het keurmerk zelf geeft. per keurmerk

3 wat is een keurmerk Een keurmerk is een logo op een product waarmee de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product belooft Een keurmerk is een logo op een product waarmee de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product belooft. Bijvoorbeeld het EKO-keurmerk voor biologische voeding of het CBF-keurmerk voor goede doelen. De fabrikant mag alleen het keurmerk op zijn product zetten als hij daar toestemming voor heeft van de keurmerkeigenaar. Een keurmerkeigenaar is een persoon of organisatie die controleert of producten voldoen aan de belofte van zijn keurmerk. Of dat de manier waarop het product gemaakt wordt, voldoet aan de belofte. U kunt dus aan het keurmerk herkennen of het product voldoet aan bepaalde eisen. Zo kunt u een goede keuze maken voordat u een product koopt. Keurmerken voor diensten Er zijn ook keurmerken voor diensten, bijvoorbeeld vervoer of zorg. Zo'n keurmerk ziet u dan op de gevel van het bedrijf, of op het briefpapier. Voorbeelden van deze keurmerken zijn Erkende Verhuizers of de Erkende Installateur. Een keurmerk zegt niet alles De meeste keurmerken zijn specifiek. Dat betekent dat ze één of een paar eigenschappen garanderen. Er bestaat bijvoorbeeld een keurmerk dat garandeert dat broedkippen veel leefruimte hebben. Dit keurmerk belooft niets over de smaak van het ei.

4 wie geeft keurmerk uit persoon organisatie licentie
Wie geeft producten of diensten een keurmerk? Een keurmerk moet altijd een eigenaar hebben. De keurmerkeigenaar beslist welke producten wel en welke niet het keurmerk krijgen. Als het logo van een keurmerk geen eigenaar heeft, is het geen keurmerk. In dat geval kan iedereen dat logo gebruiken zonder daarvoor toestemming te vragen. Een keurmerkeigenaar kan een persoon of een organisatie zijn. De eigenaar kan ook een andere organisatie toestemming geven om het keurmerk uit te delen. We noemen dat: de eigenaar geeft een licentie uit om het keurmerk te verlenen. Deelt ConsuWijzer keurmerken uit? Nee, ConsuWijzer deelt zelf geen keurmerken uit. Op de website van ConsuWijzer kunnen keurmerkeigenaren aan consumenten duidelijk maken waar hun keurmerk voor staat. ConsuWijzer laat wel de betrouwbaarheid van de keurmerken toetsen. Een keurmerk komt alleen op de website als het is getoetst door de Raad voor Accreditatie. De uitkomst van deze keurmerkentoets staat op de website van ConsuWijzer. licentie

5 keurmerk-certificaat-erkenning
keurmerk logo certificaat schriftelijke verklaring erkenning openbaar register Een keurmerk, een certificaat en een erkenningsregeling zijn alle drie kwaliteitslabels. Dit zijn de kenmerken. Het kwaliteitslabel belooft een bepaalde kwaliteit of een eigenschap. Er zijn eisen gemaakt om die kwaliteit vast te leggen. Er is toezicht op het naleven van die eisen. De drie kwaliteitslabels zijn verschillend door de manier waarop zij laten zien dat ze een kwaliteit hebben. Bij keurmerken herkent u de kwaliteit aan een logo. Bij certificaten wordt de kwaliteit beschreven in een schriftelijke verklaring. En erkenningsregelingen met een bepaalde kwaliteit worden opgenomen in een openbaar register. Maar ook certificaten en erkenningsregelingen mogen vaak een logo gebruiken. kwaliteitslabel

6 keurmerkentoets onderzoek naar betrouwbaarheid keurmerk
Raad voor Accreditatie voert uit rapportcijfer 1-10 cijfers openbaar vergelijking mogelijk Bij de keurmerkentoets bekijkt de Raad voor Accreditatie of keurmerken betrouwbaar zijn. En of de manier waarop een keurmerkeigenaar een keurmerk geeft, betrouwbaar is. De keurmerkentoets beoordeelt niet of de eisen die een keurmerk stelt wel zwaar genoeg zijn. Dat kunt u zelf beoordelen door de informatie over de eisen te lezen. De Raad voor Accreditatie voert de keurmerkentoets uit. De toets bestaat uit een vragenlijst die de Raad invult tijdens een onderzoek. De antwoorden komen in een toetsverslag. Vervolgens geeft de Raad het keurmerk een rapportcijfer tussen de 1 en de 10. Krijgt een keurmerk een 10? Dan is er niets op aan te merken. Een 1 betekent 'alles op aan te merken'. Deze cijfers staan op de website van ConsuWijzer. Zo kunt u keurmerken met elkaar vergelijken. Een keurmerk met een laag cijfer is niet per se een slecht keurmerk. U moet zelf beoordelen of u er vertrouwen in hebt. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld het toetsverslag te lezen.

7 betrouwbaar keurmerk alleen keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of dienst mag zetten het is duidelijk wat het keurmerk betekent het is duidelijk aan welke eisen je moet voldoen om het keurmerk te mogen gebruiken keurmerkeigenaar controleert of een product of een dienst met een keurmerk wel echt voldoet aan de eisen alle informatie over het keurmerk en over de controles ervan is openbaar Wat houdt een betrouwbaar keurmerk in? Een betrouwbaar keurmerk heeft onder andere deze eigenschappen. Alleen de keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of dienst mag zetten. Het is duidelijk wat het keurmerk betekent. Het is duidelijk aan welke eisen je moet voldoen om het keurmerk te mogen gebruiken. De keurmerkeigenaar controleert of een product of een dienst met een keurmerk wel echt voldoet aan de eisen. Alle informatie over het keurmerk en over de controles ervan is openbaar. U kunt het als consument makkelijk vinden.

8 wat is accreditatie Accreditatie betekent controle van de controle Keurmerkeigenaren controleren of bedrijven zich aan de regels van hun keurmerk houden Deze keurmerkeigenaren kunnen zelf ook gecontroleerd worden Accreditatie betekent controle van de controle. Keurmerkeigenaren controleren of bedrijven zich aan de regels van hun keurmerk houden. Deze keurmerkeigenaren kunnen zelf ook gecontroleerd worden. Dat heet accreditatie. Onafhankelijk en deskundig De Raad voor Accreditatie kijkt of een keurmerkeigenaar onafhankelijk en deskundig is. Onafhankelijk betekent dat de keurmerkeigenaar eerlijk controleert. Hij laat zich niet beïnvloeden door commerciële belangen. Deskundig betekent dat de keurmerkeigenaar genoeg kennis heeft over de zaken waarop hij controleert. Als een organisatie geaccrediteerd is, betekent dat: de organisatie voldoet aan alle eisen. De Raad voor Accreditatie controleert regelmatig of de organisatie nog steeds aan alle eisen voldoet. Is dit niet zo? Dan kan de organisatie zijn accreditatieverklaring verliezen. Soms is dat tijdelijk, soms voor altijd. Accreditatie als eis Accreditatie is een zware controle. Een organisatie die geaccrediteerd is, voert zijn taak goed uit. Daar kun je op vertrouwen. Daarom stelt de overheid soms als eis dat controlerende organisaties geaccrediteerd zijn. Met name als een organisatie iets controleert waar alle Nederlanders mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld organisaties die controleren of bedrijven op een goede manier asbest verwijderen. Accreditatie en de keurmerkentoets Accreditatie is een zwaardere controle dan de keurmerkentoets. Keurmerkeigenaren die geaccrediteerd zijn hoeven daarom geen keurmerkentoets te laten doen. Keurmerken die geaccrediteerd zijn kunnen ook op de website van ConsuWijzer geplaatst worden.

9 keurmerkentoets versus accreditatie
controle een dag toetst betrouwbaarheid garantie langere periode toetst onafhankelijkheid en deskundigheid Er is een aantal verschillen tussen een keurmerkentoets en accreditatie: De keurmerkentoets is een controle. De toets geeft alleen maar informatie. Een accreditatie geeft garantie, namelijk dat de controle is geslaagd. Het resultaat van een keurmerkentoets kan dus best een onvoldoende zijn, van accreditatie niet. De keurmerkentoets duurt altijd een dag, accreditatie kan veel langer duren. Dat komt doordat de accreditatie pas afgelopen is als de organisatie aan alle eisen voldoet. Accreditatie toetst iets anders dan de keurmerkentoets. De keurmerkentoets kijkt of het keurmerk betrouwbaar is. Is het duidelijk wat het keurmerk inhoudt? Wordt het keurmerk alleen gegeven aan producten die voldoen aan de eisen? Accreditatie toetst onafhankelijkheid en deskundigheid.

10 branche & keurmerk Dit is een uitwerking van huis en tuin huis & tuin


Download ppt "alles over merk gekeurd"

Verwante presentaties


Ads door Google